Thursday, 10 December 2015

Prav(n)a Srbija


U Srbiji je stanje ljudskih prava alarmantno loše. Svakodnevno se povređuju ljudska prava nacionalnih manjina, pripadnika LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, optuženika, onih koje režim targetira itd...
Institucije koje treba da štite ljudska prava i brinu se o onima kojima je pomoć potrebna jer su žrtve diskriminacije, neretko svojim nezakonitim postupanjima brutalno povređuju osnovna ljudska prava i slobode i doprinose stvaranju atmosfere straha i linča kao i crnih statistika.
Srbija nije pravna već partokratska država.
U Srbiji postoji vladavina bezakonja a ne vladavina prava.


"Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima" kaže prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima. Rođenjem i prvim trenucima života čovek poseduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.
Savremena međunarodna regulativa ljudskih sloboda i prava započinje Poveljom Ujedinjenih nacija 1945. godine. Povelja kao jedan od globalnih ciljeva UN proglašava i definiše nužnost saradnje među državama radi rešavanja "međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode i unapređivanje i podsticanje poštovanja prava čoveka i osnovnih sloboda za sve bez obzira na rasu, pol, jezik ili veru", što stoji u prvom članu.
Svi članovi Ujedinjenih nacija Poveljom su obavezani na pojedinačne i zajedničke akciju sa ciljem stvaranja uslova stabilnosti i blagostanja neophodnih za miroljubive i prijateljske odnose između naroda, zasnovane na poštovanju načela ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda.
Opšta deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima proglašena je 10. decembra 1948. zbog čega se ovaj datum obeležava kao Međunarodni dan ljudskih prava.


No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...