Monday, 14 December 2015

TrepaNacija


Trepanacija, (lat. trepanatio, grč. trepanon - svrdlo, burgija) je hirurški izraz za otvaranje lobanje, jedna od najstarijih poznatih operacija, obavljana od praistorijskog doba, a vršena trepanom ili trefinom u magijske, terapeutske ili neke druge svrhe, kojom se uklanjao okrugli ili četvrtasti segment sa kosti svoda lobanje. Sama reč znači "bušenje kosti", ali je pojam vezan za operativne zahvate na kostima lobanje.
Danas se vrši pomoću dleta, čekića ili elektronske burgije, radi odstranjivanja skupljene krvi ili gnoja, čireva, komadića kostiju ili drugih stranih tela i izvodi se u dijagnostičke svrhe (ventrikulografija i postavljanje probnih trepanacijskih otvora).
Trepanacijski otvor je danas lak i za bolesnika praktično netraumatizujući zahvat koji se izvodi u lokalnoj anesteziji; predstavlja postupak za smanjenje akutne antrakranijalne hipertenzije, a isto tako se kroz trepanacijski otvor vrši aspiracija intracerebralnog hematoma ili inkapsulisanog moždanog apscesa.
Trepanacija se u prošlosti vršila u terapeutske, magijske, ritualne ili neke druge svrhe.
Usavršavanjem znanja o oružju i oruđu, usavršavali su se i instrumenti za vršenje trepanacije. 


Fenomen trepanacije, odnosno nasilno otvaranje lobanje, je pojava koja je u antropologiji, arheologiji i istoriji medicine privlačila veliku pažnju. Sa stanovišta antropologa i arheologa, trepanacije u praistorijskom periodu, nisu bizarna intervencija vračeva, već se tragovi koje nalazimo na lobanjama smatraju medicinskim faktima, koji nam daju veoma važnu sliku i podatke o bolestima drevnih ljudi. Trepanacije i operacije mozga vršene su i mnogo godina pre naše ere. Za to su dokazi iskopane lobanje starih Egipćana, Inka, Peruanaca, koje ubedljivo dokazuju da su na lobanjama pravljeni veštački otvori, a neke od njih svedoče da su pojedinci savladali infekciju i preživeli operaciju. Tragovi ove operacije otkriveni su na praistorijskim lobanjama na mnogim lokalitetima u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji.
Primere trepanacija na tlu centralnog Balkana nalazimo na dva lokaliteta iz metalnog doba: to su Mokrin i Kriva reka. Zbog kontunuiteta praćenja fenomena trepanacija lobanja, mogu se pomenuti na području Balkana još tri lokaliteta. To su: antički Viminacijum, te srednjevekovni tumul u Ugarcima kod Trebinja i nekropola Ugljevik kod Bijeljine.


***
Srbija je večeras otvorila poglavlja 32 (finansijska kontrola) i 35 (Kosovo) u pregovorima sa EU čime je suštinski otpočeo proces usklađivanja sa standardima i normama evropske zajednice. Naredna poglavlja koja bi Srbija mogla da otvori već u prvoj polovini sledeće godine su poglavlja 23 i 24, koja se tiču fundamentalnih prava. Premijer je tim povodom čestitao svim gradjanima Srbije i naglasio da je to dobra vest za ceo region. "Više ne moramo da sanjamo snove o EU", naglasio je on.Počelo burgijanje dr Lupusminora na RTS, direktan prenos. Ordinacija radi punom parom - otvaramo poglavlja, popravljamo kišobrani... Prvo lokalna anestezija, nego šta, potom udri po hroničnoj antrkranijalnoj hipertenziji. Tu negde, iza čela - tačno tamo gde smo vam je inkapsulirali pre 25 godina. Klin se klinom izbija, svom snagom.
A vi, želite okruglu ili ćoškastu rupu? Pa ovo je demokratska zemlja, slobodno možete da birate. Ionako smo u svetu poznati kao trepaNacija #1 po slobodi demokratskog burgijanja u glavu.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...