Thursday, 21 June 2018

Poslednja opomenaSedamdeset godina nakon prvog izdanja knjige "1984" i potonje smrti njenog autora, na Džordža Orvela sve više gledamo kao na neku vrstu proroka koji je najavio nedaće koje sa sobom donose korporativna, socijalistička, autoritarna i totalitarna društva - baš kao i svi ostali "izmi" moći, prepuni poganih i razarajućih implikacija po slobodu. BBC-jev dokumentarac "Orvel: Slike života" (2012) naglašava njegovo upozorenje o opasnosti da ubrzano skliznemo u korporativni/socijalistički/autoritarni/totalitarni svet. U poslednjoj, dramatičnoj sceni filma, Orvel najavljuje (moguću) zlokobnu budućnost:

Nakon svega, možemo sebi dozvoliti da 1984 smatramo i nekom vrstom parodije, ali tako nešto sa ipak zaista može dogoditi. To je smer u kome se svet već sada kreće. U takvom svetu neće biti drugih emocija osim straha, besa, trijumfa i samoponiženja. Seksualni nagon će biti iskorenjen. Ukinućemo orgazam. Neće biti druge lojalnosti osim one prema Partiji. Međutim, trovanje moći će ostato prisutno. Uvek, svakoga trena, postojaće to pobedničko ushićenje, osećaj gaženja po bespomoćnom neprijatelju. Ako želite sliku budućnosti, zamislite čizmu koja večno gazi nečije lice. Iz ove užasne noćne more treba izvući jednostavnu pouku: ne dopustite da se tako nešto desi, jer to samo od vas zavisi.

Lik iz filma, baš kao i pravi Orvel, ne ublažava to što kaže, ali to ipak maskira stvarnost koja je komplikovanija. Iako Orvelovim poštovaocima svaka reč ovog govora deluje poznato, naročito deo o "čizmi i licu", on zapravo tako nešto nije nikada izgovorio - barem ne u ovoj formi. To je zapravo mešavina stvarnih Orvelovih izjava i rečenica iz teksta "1984", a njen dramatičan završetak ("ne dopustite da se tako nešto desi, jer to samo od vas zavisi") potiče od saopštenja koje je izdavač uputio čitaocima, po kome su oni "pogrešno razumeli Orvelovu nameru, smatrajući je kritikom tadašnje Laburističke partije tj. kritikom tadašnjeg socijalizma u opštem smislu", pretvorivši je ubrzo "u njegovu poslednju želju, s obzirom da je Orvel u vreme objavljivanja knjige već bio hospitalizovan, a šest meseci kasnije i preminuo".Sledi tekst izdavača, u celini:

Neki od recenzenata "1984" su sugerisali publici kako je autorov stav da će se to, ili nešto tome slično, svakako dogoditi na Zapadu u narednih četrdeset godina (od 1949 do "stvarne" 1984). To nije tačno. Mislim da bi, ako knjigu nakon svega posmatramo kao parodiju, nešto poput "1984" ipak bilo moguće da se dogodi. To je smer u kome se svet danas kreće, čiji trendovi duboko leže u političkim, društvenim i ekonomskim osnovama današnje svetske situacije.
Posebna opasnost leži u strukturi koju nameću socijalistička i liberalna kapitalistička društva potrebom da se svi pripreme za totalni rat Zapada i SSSR, kao i novim oružjima, od kojih je atomska bomba svakako najmoćnija i o njoj se najviše priča. Međutim, opasnost podjednako leži u prihvatanju totalitarnih stavova od strane intelektualaca svih boja. Iz ove užasne noćne more treba izvući jednostavnu pouku: ne dopustite da se tako nešto desi. To samo od vas zavisi.
Džordž Orvel pretpostavlja da ako društva opisana u "1984" postanu stvarna, onda će to biti u formi nekoliko super-država. On se tom temom u potpunosti bavi u relevantnim poglavljima knjige. Džejms Bernam se time takođe bavi, samo iz drugačijeg ugla, u svojoj "Menadžerskoj revoluciji". Te super-države će prirodno biti u stalnom međusobnom sukobu (kako stoji u romanu) ili će se pretvarati da su daleko više suprotstavljene i različite nego što to zaista jesu. Dve od tih super-država će očigledno biti anglo-američki i evroazijski deo sveta. Ukoliko se ta dva velika bloka sukobe kao smrtni neprijatelji, jasno je da anglo-amerikanci neće prihvatiti ime svojih protivnika niti će svoju ulogu na svetskoj sceni dramatizovati nazivajući sebe komunistima. Zbog toga će sebi morati da iznađu novi naziv. Ime koje "1984" sugeriše je, naravno, Engsoc iako je u praksi i dalje ostavljen širok spektar izbora. U SAD je izraz "Amerikanizam" ili "stoprocentni Amerikanizam" sasvim prigodan, a pridev kojim bi se to dalo opisati je totalitarizam po svačijoj meri.
Ukoliko nervi popuste i Laburistička partija se prelomi u pokušaju da izađe na kraj sa teškim problemima sa kojima se suočava, gadniji likovi od aktuelnih lidera Laburista će neminovno preuzeti vođstvo partije, verovatno je izvući iz redova levice, ali pritom neće deliti liberalne stavove onih koji su trenutno u Britaniji na vlasti. Članovi aktuelne britanske vlade neće nikada svojevoljno prepustiti inicijativu protivnicima - uopšteno uzev, stariji ljudi (tradicionalno liberalno odgojeni) su bezbedni, ali mlađe generacije su pod senkom sumnje i seme totalitarnih ideja je moguće naširoko među njima posejano. Nepristojno bi bilo ovde nabrajati imena, ali svako od nas bi bez ikakvih poteškoća i sam mogao da nabroji poznate engleske i američke ličnosti koje se uklapaju u taj profil.


Čitaoci mogu, čak i danas, u Orvelovim knjiga pronaći dlaku u jajetu za koju bi se uhvatili, ali to će svakako predstavljati samo još jedan poen u korist njega kao nadasve fascinantnog pisca. Ova lekcija, koliko god ona bila pogrešno interpretirana - ponekad čak i od samog Orvela - i dalje čvrsto stoji, ne odustaje: Ne dopustite da se tako nešto desi.
Na koji način ne dopustiti da se tako nešto desi, naravno, ostaje stvar aktivnog traganja za odgovorom na to pitanje.


Wednesday, 20 June 2018

The Game Of Thrones: Priča O Dve FoteljeGojković:
- Parlament uspeo da pronađe dve fotelje ukradene 5. oktobra 2000. godine. Dve maskirane osobe, osumnjičene za ovaj zločin protiv države, nisu prošle poligraf iako su tokom ispitivanja uporno uzvikivale inicijale predsednika, brata, ministra odbrane i poznatog turbošmrk pevača.


Osim gorespomenutih pronađenih komada, naši najveći detektivi - Parlament Holms i dr Čadormaja Votson - vode veoma uspešnu istragu i protiv lica osumnjičenih za nestanak dve fotelje sa deponije, jedne iz kontejnera od 1,1m³, jedne kereće iz komšiluka toplane, jedne sa zelene površine u parku, jedne iz autobusa "Laste" kao i jedne fasadne stolice iz nastavničke zbornice OŠ "Vuk Karadžić".
U cilju istrage, oni za sada neće otkriti svima nama dobro poznat identitet pripadnika zločinačke udruge mrzitelja, pacova, hijena, lokatora, domicilnih ništarija, budala, neradnika, tviteraša i nedostojnih ljudi koji su planirali, pripremali, organizovali i realizovali ovaj plan osmišljen u kuhinjama dve strane ambasade (za svako fotelju po jedna), a sve to samo da bi u menzi Parlamenta bila destabilizovana zlatna zora kradikalnog Zlatnog doba.
U planu je pokretanje potrage i za nestalim komadima ostalih tipova nameštaja, a naročito za četiri ugaone garniture i jednim bračnim krevetom u koje je žuta banda u panici sakrila unapred zaokružene glasačke listiće sa Kosova 2000. godine tj. kaučem u koji su 2012. ti isti sakrili falsifikovane glasačke listiće iz Paraćina.


Ovo će biti jedina slika fotelje koju Srbija želi da vidi nakon pada sa vlasti kradikalske pošasti.
I tačka.

Tuesday, 19 June 2018

We're a happy family
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI
("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

Član 1
Ovim zakonom uređuje se sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici.
Ovaj zakon ne primenjuje se na maloletna lica koja učine nasilje u porodici.

Član 3
Sprečavanje nasilja u porodici sastoji se od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koje se primenjuju kada je neposredna opasnost otkrivena.
Neposredna opasnost od nasilja u porodici postoji kada iz ponašanja mogućeg učinioca i drugih okolnosti proizlazi da je on spreman da u vremenu koje neposredno predstoji po prvi put učini ili ponovi nasilje u porodici.
Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu.

Član 4
Ovaj zakon primenjuje se i na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici (čl. 24-27) u krivičnim postupcima za krivična dela:
1) proganjanje (član 138a Krivičnog zakonika);
2) silovanje (član 178. Krivičnog zakonika);
5) obljuba zloupotrebom položaja (član 181. Krivičnog zakonika);
6) nedozvoljene polne radnje (član 182. Krivičnog zakonika);
7) polno uznemiravanje (član 182a Krivičnog zakonika);
9) posredovanje u vršenju prostitucije (član 184. Krivičnog zakonika);
13) nasilje u porodici (član 194. Krivičnog zakonika);
14) nedavanje izdržavanja (član 195. Krivičnog zakonika);
15) kršenje porodičnih obaveza (član 196. Krivičnog zakonika);
16) rodoskvrnuće (član 197. Krivičnog zakonika);
17) trgovina ljudima (član 388. Krivičnog zakonika);
18) druga krivična dela, ako je krivično delo posledica nasilja u porodici.
Ovaj zakon se primenjuje i na pružanje zaštite i podrške žrtvama krivičnih dela iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: krivična dela određena ovim zakonom).

Član 6
Nepostupanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u rokovima koji su određeni ovim zakonom predstavlja disciplinski prekršaj.

Član 7
Za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom nadležni su policija, javna tužilaštva, sudovi opšte nadležnosti i prekršajni sudovi, kao nadležni državni organi, i centri za socijalni rad, kao ustanove.
Pored nadležnih državnih organa i centara za socijalni rad, u sprečavanju nasilja u porodici, preko davanja pomoći i obaveštavanja o nasilju, kao i pružanju podrške žrtvama nasilja učestvuju i druge ustanove u oblasti dečje, socijalne zaštite, obrazovanja, vaspitanja i zdravstva (u daljem tekstu: državni organi i ustanove nadležne za primenu ovog zakona), kao i tela za rodnu ravnopravnost na nivou lokalnih samouprava.
Podršku žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom mogu da pruže i druga pravna i fizička lica i udruženja.

Član 13
Svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega.
Državni i drugi organi, organizacije i ustanove obavezni su da neodložno prijave policiji ili javnom tužiocu svako saznanje o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega.
Nadležni državni organi i centri za socijalni rad (čl. 8-11) dužni su da u okviru svojih redovnih poslova prepoznaju nasilje u porodici ili opasnost od njega.
Prepoznavanje može da proizađe iz proučavanja prijave koju je bilo kome podnela žrtva nasilja, uočavanjem tragova fizičkog ili drugog nasilja na žrtvi i drugih okolnosti koje ukazuju na postojanje nasilja u porodici ili neposredne opasnosti od njega.
Javni tužilac kome je prijavljeno nasilje ili neposredna opasnost od njega, dužan je da prijavu odmah prosledi policijskim službenicima, da bi oni o tome obavestili nadležnog policijskog službenika (član 14. stav 1).

Član 16
Procena rizika zasniva se na dostupnim obaveštenjima i odvija se u što kraćem roku.
Pri proceni rizika naročito se vodi računa o tome da li je mogući učinilac ranije ili neposredno pre procene rizika učinio nasilje u porodici i da li je spreman da ga ponovi, da li je pretio ubistvom ili samoubistvom, poseduje li oružje, da li je mentalno bolestan ili zloupotrebljava psihoaktivne supstance, da li postoji sukob oko starateljstva nad detetom ili oko načina održavanja ličnih odnosa deteta i roditelja koji je mogući učinilac, da li je mogućem učiniocu izrečena hitna mera ili određena mera zaštite od nasilja u porodici, da li žrtva doživljava strah i kako ona procenjuje rizik od nasilja.

Član 17
Ako posle procene rizika ustanovi neposrednu opasnost od nasilja u porodici, nadležni policijski službenik donosi naređenje kojim izriče hitnu meru učiniocu koji je doveden u nadležnu organizacionu jedinicu policije (član 15. stav 1).
Hitne mere su: mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.
Naređenjem mogu da se izreknu obe hitne mere.

Član 21
Hitna mera koju izriče nadležni policijski službenik traje 48 časova od uručenja naređenja.
Sud može hitnu meru produžiti za još 30 dana.
Ako bude produžena hitna mera privremenog udaljenja učinioca iz stana, lice kome je izrečena može da u pratnji policijskih službenika uzme iz stana neophodne lične stvari.

Član 32
Nadležna policijska uprava vodi evidencije o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici i o izricanju i izvršenju hitnih mera i izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici.
Osnovni sud vodi evidenciju o svojim odlukama o predlozima za produženje hitnih mera i o određenim merama zaštite od nasilja u porodici.
Osnovno javno tužilaštvo vodi evidenciju o predlozima za produženje hitnih mera i zahtevima za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici.
Nadležni centar za socijalni rad vodi evidenciju o primeni individualnih planova zaštite i podrške žrtvi.
Podaci se čuvaju u evidencijama i u Centralnoj evidenciji deset godina i posle toga brišu.

- Zakon o sprečavanju nasila u porodici (html / pdf)

***
Ramonsi su to pojasnili na kraći način:Mi smo srećna porodica
Ja, keva i ćale
Ima nas u svim magazinima
Krljamo se Torazinima
Prijatelje nemamo
Frku stalnu imamo
Ćale samo laže
Bebi su muve od mleka draže
Keva guta pilule
A beba lilule
Ortak mi je Predsednik
Ortak mi je Papa
Silne pare namlatismo
Od ćaletovog dopa
Baš smo srećna porodica
Ja, keva i ćale

Stvarno, baš neka čudna porodica - dinastija, da prostite - koja u Srbistanu kroji sudbinu: porodično nasilje im izaziva toliku sreću, da to jednostavno prestaje da bude nasilje - pa, shodno tome, nije više ni kažnjivo. Što znači da se nadalje ima praktikovati u svakom domu, svakoga dana, u svakom pogledu, sve više.
Brže.
Bolje.
Jače.

I tačka.

Sunday, 17 June 2018

Nemojte to vi da budete, razumešVučić: Na svakih 15 minuta, o rezultatima potrage za nestalim novinarom izveštavaju me ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor BIA Bratislav Gašić. Nadam se da će uspeti da reše taj slučaj, više podataka ne mogu da iznosim u javnost.

Vučić: Stefan Cvetković je pronađen živ i zdrav i trenutno je na ispitivanju u policiji. U ranim poslepodnevnim satima Cvetković je pronađen u širem reonu Bele Crkve, bez ikakvih vidljivih povreda. Sumnjamo da je više osoba planiralo ovu igru ali istraga će to utvrditi. Cvetković ima čudnu priču, ali ona se proverava kao da je najveća istina u pitanju.

Pre više od 24 sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je nestali novinar Stefan Cvetković pronađen "živ i zdrav" u Beloj Crkvi. Međutim, još nema odgovora na brojna pitanja - Cvetkovićevi telefoni su i dalje nedostupni, a njegova majka Slavica za N1 kaže da se još nije vratio u porodičnu kuću u kojoj inače živi.

Cvetković: Od petka sam bio na sigurnom, čuvala me policija.


Lepo, da sve ovo meni priznaš, evo ja tebi ovo govorim kao što bi govorio mom bratu Đuri da se našao u sličnoj situaciji. Da meni lepo priznaš, pa da sednemo u moja kola, odemo do SUP-a, gde ćeš stati pred licem zakona i reći: "Jeste, kriv sam, jeo sam govna", baš tim rečima bez moljenja, "jeo sam govna radio sam to i to, jer sam bio slep pored očiju. Kaznite me da okajem svoje grehe, da ponovo budem čovek, da stanem na svoje noge."
Smem li nešto da vas zamolim?
Pomozite mi da vas ne ubijem! Razumeš, sa puno razloga da nikog ne ogovaram, ja sam uvek bio na ivici da nekog ubijem, nemojte to vi da budete, nemojte molim vas, nemojte vi da budete... da mi platite za sve one koji su me ponižavali, koji su me mučili. Nemojte vi!
Tako ćeš ti, brate njima lepo da kažeš a oni će lepo da se povuku, dok se dogovore i vratimo se lepo kod Danice. Ona spremi ručak, pozovemo Đuru. On će ti oprostiti što te tukao, je li, i ti se lepo vratis u Pariz i počneš da radiš ali za naše.
Mene, ako se sete na Dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa. To je bila moja dužnost, da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put.


x x x

appendix:

Stefanović: Cvetković laže sve, osim kako se zove. Nije prošao na poligrafu.
- Ponedeljak, 18. jun

Informer: Cvetković se pred kamerama CIA TV N1 skidao go na konferenciji za medije.
- Utorak, 19. jun (afterparty)

Cvetković: Bio sam otet, ubijen, saslušan kao oštećeni, okrivljen kao optuženi, lagao sam... ali sada je sve je u redu. Hvala Vučiću, Informeru i Iliji Čvoroviću.
- Utorak, 19. jun

Saturday, 16 June 2018

Ua grcite!


Zamenik vrhovnog tužioca u Atini podneo je tužbu protiv jednog poslanika ultradesničarske Zlatne Zore zbog pozivanja na izdaju zemlje, nakon što je ovaj u petak, tokom obraćanja Parlamentu, pozvao vojsku da izvrši državni udar.


Tokom parlamentarne rasprave o mogućem izglasavanju nepoverenja vladi koju vodi Nova Demokratija, zbog dogovora koji je postignut sa Bivšom jugoslovenskom republikom Makedonijom (BJRM, kako zvanično nazivaju današnju Makedoniju) oko naziva te države, Konstantinos Barbarusis je optužio vladu da nije uspela da zaštiti grčke interese i pozvao vojsku da interveniše:
"Zato što poitičko rukovodstvo zemlje ne donosi zakone u interesu nacije, već samo u svom, pozivam vojni vrh zemlje da ispoštuje datu zakletvu i uhapsi premijera Aleksisa Tsiprasa, ministra odbrane Panosa Kamenosa i predsednika Prokopisa Pavlopulosa, i tako spreči ovu izdaju", rekao je on.
Tužba je prosleđena istražnom sudiji koji je ovlašćen da izda nalog za hapšenje Barbarusisa.
Nakon jučerašnjeg incidenta u Parlamentu, Barbarusisa je iz članstva Zlatne Zore isključio lično njen predsednik Nikos Mihaloliakos.
Predviđeno je da premijeri Grčke i Makedonije, Tsipras i Zaev, navedeni sporazum potpišu u nedelju, u severnogrčkom gradu Prespesu.
Inače, po grčkim zakonima, u slučaju krivičnog dela izdaje zemlje, tužilac nema obavezu da od Parlamenta zatraži ukidanje poslaničkog imuniteta počiniocu. Poslanički imunitet se oduzima po sili zakona, automatski.
Pored toga, Barbarusisova izjava je poslužila predsedavajućem Parlamenta kao razlog da isključi Zlatnu Zoru iz dalje rasprave o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi, kao i da tu ultradesničarsku partiju optuži za izazivanje nasilja.I tako, izgleda da ga je Zlatna Zora ugasila - makar na neko vreme.
Hajde da zanemarimo nadasve zanimljivo prezime grčkog neonaci-poslanika (Barbarusis), ali otkud to Grci znaju šta je prava demokratija, parlamentarizam, poslovnik, domaće vaspitanje, zdrav razum?
Pa kad naš Konan Š. Varvarin, i njemu slična patridiotska braća poslanici, pozovu na državni udar, ubistva, progone, raseljavanje nepodobnih, razbijanje i pretnje, čupanje mikrofona, polivanje vodom i hvatanje za gušu drugih poslanika, lažu kao pseta i menjaju gazde češće nego krvave kecelje - onda obavezno neki od "žutih lopova" mora da leti iz skupštinske sale. E, to je bre demokratija, a ne k'o one grčke kukavice! Oni će nam sole pamet šta je izdaja zemlje, šta su zakoni i njihova primena, pa mi smo bre to doveli do savršenstva i više nam uopšte ne treba opozicija. Zato.
Nesrećni Barbarusis se pošteno nalupetao, baš u duhu korena svog prezimena: "bar-bar" je pojam na starogrčkom (βαρ-βαρ) kojim je označavan neko ko nije Grk i ne govori njihovim već nekim njima posve nerazumljivim jezikom. Značenje starogrčkog pojma "bar-bar" je veoma slično značenju današnjeg "bla-bla", koje se takođe uvuklo u skoro sve jezike sveta.
Sve mi se čini da reč "šešelj" znači to isto: divljak, koga niko normalan ne razume.
Treba to što pre dojaviti predsedavajućoj srpskog Parlamenta, čador-balerini Maji.
Mada... αυτή δεν είναι τίποτα kαλύτερα από αυτόν.

Friday, 15 June 2018

Napredna urogenitalna politika


Svima onima, koji organizuju, učestvuju ili podržavaju širom Srbije proteste zbog najavljenog poskupljenja cene goriva, želje&česitke&pozdrave u ime vlasti poslali su:
Abot i Kostelo
Stanlio i Olio
Lolek i Bolek
Bole i Đole
Kića i Mića
Latiničar i Kiriličar
Konj i Mulac
Levo i Desno sedište zasedanja AVNOJa

Levo & Desno J.

Pored ovih mudouhosecikesa, istim povodom se oglasio i paradržavni TV-bizon, koji bi da batinama čisti naslage kamenca po mokraćnim kanalima neupodobljenih građana. Kaže, skidam kamenac k'o kreč sa zidova u Lutriji Srbije, nestajem otoke na nogama nastale usled dugog sedenja za volanom - k'o iz patika odnete. Ništa limun, ništa sirće, striktno batinama.
Rešilo goveče da zapišava običnom čoveku neprelazne granice teritorije kaste Nedodirljivih u Srbistanu, pa to ti je.
Ništa ne kaže o tome da li bi mogao i da produva neki - eventualno - začepljeni mokraćni kanal... na onaj stari, narodski način.

Diuretik

Konačno, na istu temu oglasio se i predsednik upravnog odbora SPC o.d. lično, obznanivši vjerujuščem pučanstvu (a i šire) kakvu je torturu doživeo od tih putoblokatora, do sad nezabeleženu u istoriji srBskoga naroda. Veli on, "bejah zarobljen dva i po sata na putu, preživeh torturu, govorahu mi da im se je*e za mene, nazivaše me Vučićevim čovekom!" i sve tako nešto, koliko je uspeo da razume kroz blindirane prozore službenog Audija. Ejbre, pa zamislite samo usijani asfalt na +40 celzijusa napolju, a unutra, uz putnika Patkobolija Gavrilovića tesno pripijeni i oznojeni Amfilohije + Jovan... Tortura, jašta! Samo je još falio Pahomije, pa da razulareni Soroševi plaćenici krenu u otvoreno, a ne samo verbalno nasilje! Da padne i kolektivno zlatno tuširanje po osveštanome Audiju A6, bez Đukinih batina, i po Kačavendinom receptu!
Ali, ko ga je zarobio, mučio, streljao, silovao - možda Nemci? Ne, oni su naši najveći prijatelji.
A tortura, da ne pade i neko nabijanje na kolac, da nisu Turci? Jokmore, oni su naši najveći prijatelji.
A ono "ko ga j..." i ostalo, da nisu šiptari, ustaše, balije? Iš, bre, pa tek to su nam sve najveći prijatelji!!!
Aman, ko su bre oni, onda? Ko?! I ko je spominjao Vučića, da nisu možda građani ove kaznione od države, kojima je više preko glave podjebavanja odozgo, odozdo i sa svih drugih strana sveta?
Tačno, oni su naši najveći neprijatelji.

Sv. Prepucije (za neupućene označen strelicom od strane uredništva Informera)

Autor teksta u Informeru, da ponovimo gradivo, kaže sledeće: "Je*e nam se za patrijarha!" i navodi da je tekst nastao na osnovu izjave ("Kako kaže za Informer, on je bio...") koju je patrijarh Irinej lično dao za taj list. Za pismene - lepo piše.
Da, i u čemu je problem?
Pa, ili patrijarh ima dobrano pogan jezik, neprimeren funkciji koju vrši pod budnim okom Gazde sa Nebesa, ili mu takve pogane izjave u usta meće niko drugi do D. J. Vrhovni Ork Informera Vučićević lično.
Ako je u pitanju prvi slučaj, SIZ Nebeski bi morao nešto tim povodom da preduzme na račun svog arhiduhovnika koji koristi neduhovnu varijantu rečnika. Ako je u pitanju drugi slučaj, zašto Miroslav Gavrilović onda lepo ne presavije tabak, pa za uvredu lika & dela još lepše odere od kazne Gazdinog medijskog kera #2?
Pa kad urogenitalno i rektalno izađe iz samog sebe, da taj konačno sazna zašto je to tako i bez Đukinih batina, tvitovanja zaludnih budala ili uređivanja sopstvenog tariguza sa nacionalnom frekvencom, koji mu uglavnom služi kao portikla dok gleda gazdu u leđa iz žablje perspektive.
Zašto? Zato što nisu pametni, koliko to misle i naokolo o sebi pričaju.
Naprotiv, kolektivno su glupi k'o mišićno-sunđerasti omotač uretre. Zbog toga samo o tome i pričaju.

Thursday, 14 June 2018

Nestali gaNisam spreman da ustuknem pred sistemski raširenom korupcijom i kriminalom koji urušava temelje našeg društva. Još uvek verujem u univerzalnu vrednost da je moguće ubiti novinara, ali nije moguće ubiti istinu.

Nestao novinar Stefan Cvetković iz Bele Crkve. Policija saopštava da je raspisala potragu, a da je o događaju obavešteno i nadležno tužilaštvo. Cvetković se proteklih godina u više navrata žalio da mu prete različiti političko-tajkunski moćnici. On se u poslednje vreme bavio osetljivim temama, između ostalog i ubistvom Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

Knjiga snimanja po argentinsko-čileanskom scenariju ponovo je (izgleda) otvorena u Srbiji. Stalna ekipa glumaca i statista je ponovo na okupu; spremna kao zapeta puška, čeka.
Reči su suvišne, za danas je dovoljan instrumental Discipline Kičme "Nestani ih":


Srbija, 14. juna 2018. (šesta napredna godina)
Subjektivni osećaj: 1999
Opet.

Monday, 11 June 2018

Tajna bajčetinske rakjieKonačno je otkrivena tajna bajčetinske manastirske rakije!
Kao prvo, to uopšte nije rakija već rakjia, a - priznaćete - to je onda nešto sasvim drugo.
Kao drugo, "Tomovača" se ne pravi od kruške (kako bi neopreznog konzumenta na takav zaključak mogla da navede etiketa) niti od domaće, već od - afričke šljive. Onoj, koja diže čak i mrtve na glasanje... ako zatreba.

U pitanju su dve stvari od esencijalnog značaja za razumevanje kako lika&dela Prvog Pecara Srbije, tako i njegovog eliksira života, za koji bi čak i Obeliks Depardje poželeo da upadne u puno kazanče.
Da se posle neko slučajno ne bi zapitao je li normalan svako ko se pentra na vrh jedne poslovne zgrade na Terazijama, kako bi na balkonu izvikanog restorana (sa pogledom na hotel "Moskva") po redhotčilipaprenoj ceni cirkao radžu za koju je opravdano posumnjati da, čak i ako je ima, akciza deluje podjednako "homemade" poput proizvoda i etikete na njega nalepljene.


Inače, ono "rakjia" u naslovu nije greška u kucanju: upravo na taj način su osoba T.N. & supružnica mu D.N. sebe (i njihovu Srbiju) reklamirali na SajmuČega god već, ionako je nebitno. Sve je to isti kradikalizam, samo drugo pakovanje.
Šta sad hoćete, pa u opisu poslova predsednika lepo piše da "predstavlja državu u zemlji i svetu"? T.N. je upravo to i radio (naročito ono "u zemlji"), a ovaj A.V. nakon njega je još i nadogradio. Pardon - unapredio.
Ko zna šta bi bilo da su mu pre neki dan u Zemunu umesto flašice vode podmetnuli litrenjak Tomovače od afričke šljive... Ne bi ovima iz njegove kamarile pomogle ni zaštitne kacige, a bogami ni kožne gaće.


p.s.
Nemali deo "jeftine" cene goriva u Srbiji čine akcize. One takođe postoje i na druge proizvode, poput alkohola i električne energije. Pre par dana je Imperator A.V. Prvi objasnio "budalama koje protestuju", da se oni "bave poskupljenjem goriva, a ni da zucnu pred činjenicom da je struja kod nas najjeftinija u celom regionu, iako je to neodrživo". Ukoliko ste makar na tren posumnjali sa koje bi strane mogao da dođe osvetnički kradikalski kontraudar, u slučaju da gorivo ipak ne poskupi - ali ne zbog protesta, jokuopšte - onda pokušajte da pročitate ponovo ne preterano uvijenu izjavu Imperatora o ceni struje. I pripadajućoj joj akcizi. Možda vam se upali sijalica, ona crvena za opasnost.
Kradikali su to.

Saturday, 9 June 2018

Flašizam


Dinastija AV definitivno obožava forhend flašizam - ništa bekhend, ništa defanziva. Samo udri.

"Andrej Vučić i njegov pratilac se povlače još koji korak, žandarmi ih prate u stopu, ali i snimatelj koji se još više približio i zumirao sliku. Tada, u sedamnaestoj sekundi snimka, Vučić baca onu flašu vode prema jednom žandarmu. Istog trenutka reaguje drugi (najbliži) žandarm, u crnoj uniformi i udara Vučića u predelu bubrega. Ovaj uz bolan jauk pada na trotoar i zamiče objektivu kamere iza parkiranog automobila.

2014...2015...2016...2017...2018
flaširani Vučići i Mali na oba snimka - kako je to moguće?!

Bacaj bato, dodaj bato, hvataj bato, bacaj opet ali samoodbrambeni forhend! Razlike skoro da nema, osim što su nakon tog bacanja/hvatanja jednoga brata (onomad) zaboleli crni a drugoga (sada) beli bubrezi za dalju sudbinu bačenog. A i šire.
Četiri godine kasnije, flaširani bratski bol je u potpunosti fokusiran striktno na belobubrežne telesne regije. Ako ni u čemu drugom, barem smo u tome definitivno napredovali kao feudalna kleroflašistička republika Srbistan.
Međutim...
Budno oko kamere sve prati, snima i pamti. Džaba potonje uklanjanje video (i ostalih) zapisa sa interneta i servera službi, ništa se ne može trajno ukloniti a da kad-tad, vremenom ponovo ne izbije u javnost. Zbog toga su "nadležni", tokom jučerašnjeg protesta povodom poskupljenja goriva, isključili kamere video-nadzora u Beogradu, najverovatnije i drugim gradovima širom naše zemlje ponosne.
Preventivno.


Secite me gde sam najtanji ako Dinastija AV pomno ne prati seriju Person of interest i skida fazone iz nje. Građani Srbije su ionako stalna meta njihovog interesovanja; svakoga dana u svakom pogledu sve više, jače, brže, bolje, jeftinije... a skuplje.

Thursday, 7 June 2018

Aport!


AV: Podržavam Vladu i podržavam Anu. Nemojte da vređate ogroman rad i trud ljudi koji puno rade, sram vas bilo! 
AB: Nije me sramota da se sagnem i da čistim, to je vid patriotizma.

Astr0G on Twitter
Ova aport-logika nije baš sasvim jasna:
- sramota je čistiti jer to nije patriotizam, ili
- patriotizam je to što nju nije sramota sramote koja nije patriotizam? 

Od ovoga hoće da zaboli glava, a stručnjaci kažu da tada treba piti vodu. Ali...
Ma, nema veze. Bacaj.
Od patridiotizma glava uvek boli, koliko god vodu pili ili se saginjali.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...