Tuesday, 5 April 2016

Krivična prijava protiv Krkovučibabića


Republičko javno tužilaštvo
za Zagorku Dolovac
ulica Nemanjina broj 22-26
Beograd

Na osnovu čl. 280 i 281 Zakonika o krivičnom postupku podnosimo

KRIVIČNU PRIJAVU
PROTIV:

MILANA KRKOBABIĆA, adresa radnog mesta PTT Srbija, Takovska broj 2, Beograd

Zbog krivičnog dela povreda prava glasanja iz člana 155 stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije, zatim krivičnog dela prevara iz člana 208 stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije i krivičnog dela izazivanja panike i nereda iz člana 343 stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije, direktor JP Pošte Srbija i koalicioni partner predsednika Vlade Aleksandra Vučića, Milan Krkobabić, je dana 02.04.2016. godine na predizbornoj konvenciji Srpske napredne stranke u Kraljevu izjavio: "Ta penzija će biti redovna i sigurna samo ako ova partija bude imala dovoljna broj svojih predstavnika, a koalicija na čelu sa Aleksandrom Vučićem, dobije mandat da vlada. U protivnom, džaba ćete čekati poštara."
Takva izjava nije samo sporna sa moralnog aspekta već takvom izjavom Milan Krkobabić je učinio i krivična dela koja su kažnjiva u smislu odredaba članova Krivičnog zakonika Republike Srbije.
U jeku je predizborna kampanja koja će biti okončana 24. aprila 2016. godine kada će građanke i građani Republike Srbije iskoristiti svoje biračko pravo i birati novi sastav republičkog parlamenta.U demokratskim i pravno uređenim državama, izborna kampanja mora da bude fer i korektna, kako u smislu poštovanja političkih oponenata tako i u smislu poštovanja institucija Republike Srbije. Srbija se ipak ne može pohvaliti vladavinom prava, jer u njoj ima mnogo prava a malo pravde. Pravosudni organi su pod neprekidnom kontrolom i uticajem izvršne vlasti, što nesumnjivo rezultuje nekažnjavanjem učinilaca krivičnih dela iz vrha vlasti kao i postojanjem selektivne pravde shodno političkim preferencijama.
Tokom vladavine Aleksandra Vučića, penzionerima su smanjene penzije grubim kršenjem Ustava Republike Srbije ali i ratifikovanih međunarodnih konvencija kao što su Evropska konvencija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama i Evropska socijalna povelja.
Penzija je imovinsko pravo i spada u pojam mirnog uživanja imovine.
Zakonom o privremenom uređivanju načina splate penzija se zapravo uređuje smanjenje penzija kojim je grubo povređeno imovinsko pravo kao jedno od osnovnih ljudskih prava, a što je rezultovalo i smanjenjem dostignutog nivoa ljudskih prava. Napominjemo da je smanjenje dostignutog nivoa ljudskih prava zabranjeno članom 20 Ustava Republike Srbije.
U Evropskoj socijalnoj povelji koju je naša zemlja ratifikovala 2009. godine, a kojom ratifikacijom je ta povelja postala sastavni deo domaćeg zakonodavstva, piše: "Svaka država potpisnica je dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i da ga postepeno podiže na viši nivo." Primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija se socijalna sigurnost nije održala na zadovoljavajućem nivou niti je podignuta na viši nivo, već su penzije smanjene i time je ugrožena socijalna sigurnost penzionera.
Iz svega navedenog nedvosmisleno proizilazi da su penzioneri dovedeni u veoma težak položaj, da su egzistencijalno ugroženi što dovodi do njihovog straha i zabrinutosti da li će u ovim surovim ekonomskim okovima preživeti. Penzioneri su žrtve pljačkaških reformi aktuelne vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koja i dalje nastavlja da prava penzionera zloupotrebljava u političke svrhe ne mareći za njihove realne probleme. Laž nije krivično delo ali prevara i širenje panike jesu što je kažnjivo u zakonodavstvu Republike Srbije.
Milan Krkobabić je svestan užasno teške situacije u kojoj se nalaze penzioneri i svojim političkim uticajem dodatno zastrašuje opljačkane i ponižene penzionere u izbornoj kampanji koja bi morala da bude fer a nije, i to nedopuštenim prevarnim radnjama kojima dodatno povećava njihov strah za goli opstanak.
Iz izjave Milana Krkobabića koja je citirana u uvodnom delu obrazloženja ove krivične prijave se jasno vidi zloupotreba teškog socijalnog statusa najbrojnije kategorije stanovništva u Republici Srbiji, a to su penzioneri.


Milan Krkobabić je direktor javnog preduzeća Pošta Srbije, a na koje mesto ga je imenovala Vlada Republike Srbije čiji je predsednik Aleksandar Vučić. Kako Milan Krkobabić obavljajući tu funkciju ostvaruje neprimerene novčane prihode, to je u njegovom interesu da na toj poziciji ostane i nakon parlamentarnih izbora, što će se neminovno i desiti ako Aleksandar Vučić ponovo bude vodio buduću vladu. Kako bi uticao na slobodnu volju penzionera Milan Krkobabić je pribegao nezakonitim radnjama u cilju eventualne pobede Aleksandra Vučića, kao i u cilju očuvanja svoje funkcije i ostvarivanju lične imovinske koristi.
Na predizbornoj konvenciji Srpske napredne stranke u Kraljevu, koja je održana 02.04.2016. godine, Milan Krkobabić je poručio penzionerima da će penzije imati samo ako pobedi Aleksandar Vučić. Ceneći takve navode to znači da o penzijama u Srbiji odlučuje Aleksandar Vučić a ne legalne i legitimne institucije Republike Srbije, te da penzija neće biti ako neka druga politička stranka bude stožer nove vlade. Tiem je Milan Krkobabić nedopuštenim političkim uticajem iskoristio vreme da javno i glasno zastraši penzionere i zapreti im da sve osim pobede Aleksandra Vučića i njegove pozicije u javnom preduzeću, za penzionere će značiti ostanak bez penzija i umiranje od gladi.
Penzija je Ustavom stečeno imovinsko pravo i kao takva mora da uživa zaštitu, iako je nažalost Aleksandar Vučić kršenjem najvišeg pravnog akta u Republici Srbiji ali i ratifikovanih međunarodnih konvencija, penzionere doveo u najgori položaj u poslednjih šesnaest godina. Bez obzira čak i na tu činjenicu, penzije ne mogu da ukidaju političari niti da obmanama i prevarnim radnjama penzionere dovode u zabludu, te ne smeju da se postavljaju kao činioci koji će im obezbediti penzije a neki drugi neće. Penzije moraju da postoje i da budu redovne ma ko da je na vlasti. Jedino što se može razlikovati jeste visina penzija i to zavisi od ekonomske politike onih koji formiraju Vladu Republike Srbije.
Kao javni funkcioner i kandidat za narodnog poslanika, Milan Krkobabić, u javnom nastupu pretnjom koju je uputio penzionerima a koja pretnja se ogleda u nameri da penzionerima obeća sigurne i redovne penzije samo i jedino ako budu glasali za Aleksandra Vučića, te da im pretnjom ukaže da svoje imovinsko pravo - penzije neće ostvariti u slučaju da glasaju za drugu političku opciju odnosno kandidata, izvršio je krivično delo povrede prava glasanja iz člana 155 stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Nadalje, Milan Krkobabić je nedvosmisleno svojom izjavom u nameri da lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, dovođenjem u zabludu penzionera, a u cilju navođenja da na štetu svoje imovine preduzmu određene radnje, u konkretnom slučaju da glasaju za Aleksandra Vučića jer u suprotnom neće ostvariti svoje imovinsko pravo - penzije, izvršio krivično delo prevara iz člana 208 stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije.


Spornom izjavom koja je i predmet ove krivične prijave, Milan Krkobabić je iznošenjem i pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazvao paniku među penzionerima i to na javnom skupu, čime je izvršio teži oblik krivičnog dela izazivanje panike i nereda iz člana 343 stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Posebno napominjemo da je Milan Krkobabić znao i morao da zna da ostvarivanje imovinskog prava - penzijene zavisi od političara, u konkretnom slučaju Aleksandra Vučića, već da je penzija stečeno imovinsko pravo koje je zajamčeno i Ustavom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, te svestan da izgovara neistine i posledica istih u nameri da izazove paniku i to na javnom skupu, u tome i uspeo jer je kod penzionera i njihovih porodica izazvao paniku i strah za njihovu egzistenciju, a prevarnim radnjama nedvosmisleno uticao na izbornu volju penzionera koji su dovedeni u zabludu na štetu lične imovine.Dokaz:
  • Kopija predmetne izjave sa internet stranice televizije N1, www.n1.info.com
  • Kopija predmetne izjave sa internet stranice Partije ujedinjenih penzionera Srbije, www.pups.org.rs
Radi svega navedenog, podnosimo ovu krivičnu prijavu kako bi ste ispitali sve činjenične navode iz iste i doneli rešenje o sprovođenju istrage, ako ocenite da postoji osnovana sumnja da je Milan Krkobabić izvršio krivična dela za koja se tereti u ovoj krivičnoj prijavi.

U Beogradu,
05.04.2016.
Podnosioci krivične prijave:
Predrag Popović
Radovan Nenadić

***

Krkovučibabić's fingering

Vidite ovaj prst?
E pa ako ne glasate za dinastiju Krkovučibabić - nećete ga videti više.
Pa vi vidite...

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...