Monday, 7 April 2014

Logika belih listića


Pošto nema smisla objašnjavati, hajde da crtamo. Koja je logika belih listića? 
Pod "belim listićima" (BL) ćemo ovde podrazumevati grupu čiji članovi su odbili da glasaju za postojeće stranke, bilo precrtavanjem listića na izborima 2012, bilo apstinencijom ili precrtavanjem na prošlim izborima.


Šta je bila njihova logika?

Oni su smatrali da, u odnosu na kriterijum K, ne može da se glasa za postojeće stranke. To ne znači da su sve stranke iste, nego da su iste po tome da ne prolaze kriterijum K. Na ovaj način, beli listići pokušali su da osnaže kriterijum K.
Kritičari belih listića (KBL) smatrali su da se mora izabrati između opcija A i B, i to uglavnom zato što je opcija A potpuno neprihvatljiva (o tvrdnji da se u demokratiji mora izabrati između A i B govorili smo ovde). Njihov kriterijum je niži od kriterijuma belih listića, jer kod kritičara kriterijum prolazi grupa B, dok kod belih listića kriterijum ne prolaze ni A ni B.
Ko je od ove dve grupe više doprinosio društvu?
BL traže da se poštuje viši kriterijum, KBL da se poštuje niži kriterijum.
Da li će društvo biti bolje ako se poštuje viši ili niži kriterijum? Verovatno će biti bolje ako se poštuje viši kriterijum.
Sada argument može da bude: dobro, dok ste se borili za viši kriterijum, opcija A je pobedila B, iako je u nekom smislu (ako se taj smisao tiče Lustracijskog uma (LU) to je onda posebna bitna tema) gora od B (iako su obe ispod kriterijuma). Odgovor: da, to je moguća cena zalaganja za viši kriterijum. 
Međutim, posle nekog vremena zalaganje za viši kriterijum je imperativ.
Na to KBL odgovaraju da im je opcija BL detinjasta, besmislena, i TO je u stvari glavni argument u korist opcije belih listića: zalaganje za viši kriterijum ne može biti besmisleno. Može biti odbačeno: Srbija je nesposobna za bilo kakav viši kriterijum itd., ali ne može biti besmisleno.

U tom smislu, svako zalaganje za viši kriterijum je filozofija ili logika belih listića. I posle izbora.
(nastaviće se… ka logici političke scene uopšte)

Vladimir Milutinović


Napomena:
Tekst je u celini prenet sa portala Dvogled u nameri, kako da prenesemo stav autora teksta blizak stavu Građanskog kruga, tako i sa ciljem da tekst bude dostupniji onima koji bi da ga pročitaju ili preporuče drugima, a nisu bili u mogućnosti da to urade jer je Dvogled u poslednje vreme često meta potpuno besmislenih hakerskih napada.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...