Sunday, 12 February 2017

Devo


Moram ipak priznati, kako mi se čini, da - i pored svih uzvišenih kvaliteta koje poseduje - čovek u telesnom sklopu još uvek nosi neizbrisiv trag svog nižeg porekla.
- Čarls Darvin

Čarls Robert Darvin
12.02.1809. - 19.04.1882.

Postoji jedan ključni trenutak u istoriji kada smo počeli na jedan sasvim nov i drugačiji način da posmatramo sebe i život uopšte - ne samo kako fizički izgledamo već i kako smo povezani sa svim drugim oblicima života na Zemlji. I to baš sa svim živim vrstama, bez izuzetka. Počeli smo da shvatamo kako smo svi u nekakvom srodstvu, ma koliko ono daleko bilo. Taj trenutak, kada je Darvin svetu predstavio ideju zakona prirodne selekcije, podjednako je bio i grandiozan i ponižavajući za mnoge (ako ne i sve) od nas.
Darvinovo učenje je od fundamentalnog značaja za razumevanje života i živih vrsta na svetu kakvog ga danas poznajemo. Njegova teorija je u početku u potpunosti bila odbačena od strane sveta nauke; međutim, kako su istraživači sakupljali i evidentirali sve više i više novih i različitih vrsta, tako su nepobitne činjenice polako ali sigurno menjale odnos drugih naučnika prema Darvinu i njegovim tvrdnjama. Savremena istraživanja DNK su granicu razumevanja pomerila još dalje, počeli smo da shvatamo povezanost između živih vrsta u samom genetskom materijalu od koga smo svi sazdani. Jednostavno, nemoguće je prevideti činjenicu da jedne vrste potiču od drugih, da čak i čovek ima zajedničkog pretka sa ostalim primatima.
Posle Darvina, nauka više nikada neće biti ista.
Čak i danas, dva veka kasnije, ljudi često brkaju evoluciju sa "opstankom najsposobnijih i najboljih" (socijal-darvinizam, rasizam, fašizam), ne razumevajući da se ono "najsposobniji" zapravo odnosi na onu vrstu koja se najbolje uklapa u određeni sklop okolnosti oko nje, i da pritom uopšte ne mora da bude najbrojnija, najbolja, najveća ili najjača. Suština evolucije se sastoji u tome da, ako nekoliko jedinki te vrste uspe da preživi u određenoj sredini, one će svoje gene preneti na potomke i tako omogućiti opstanak vrste ili, uz dovoljan broj povoljnih mutacija, čak i nastanak sasvim nove.
Stvar je prosta: dovoljno je upoznati pretke svega - i sve će vam biti jasno.


Dakle, kako Darvin reče, dovoljno je upoznati korene i pretke svega, pa da vam bude jasno odakle ovi danas.

Evolucija i revolucija
ili
devolucija i kontrarevolucija?

Imate još dva meseca da se odlučite na koju ćete stranu vremena.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...