Sunday, 5 February 2017

Srbistanska antiteza


"Čak i kada je postojala ozbiljna opasnost da mi to donese nesreću, uvek sam smatrao da nepopularnost stečena činjenjem ispravnih stvari uopšte nije nepopularnost - već slava."
- Marko Tulije Ciceron (Politički govori: "Protiv Katiline", 63. god.p.n.e.)


Kao i sve drugo, u Srbiji ova izreka biva tumačena naopako, obrnutom redosledom:
"Slavni smo po nepopularnosti, što znači da činimo ispravnu stvar. Ovde se uspeh ne prašta."
- Vučići uveoci & ostali (svakodnevni politikantski govori, 21 vek kasnije)

Srbistanska naopaka varijanta Ciceronove izreke spada u najveće idiotske antiteze koje jedan narod sebi može da podmetne kroz usta nesposobnih politikanata, pa to potom još prihvati kao silnu pamet. Kada je dovoljno dugo konzumirate, naročito u sadejstvu sa podjednako čuvenom maksimom "Sve je dopušteno!", onda nije nenormalno ni to da od juče negotinski radikali na svom čelu imaju bivšeg člana DS te da mu je protivkandidat za predsednika opštinskog odbora bio bivši član G17.
Slava je čudo.
Naopako.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...