Wednesday, 26 August 2015

Mlatišuma, svom snagom


- Hogare, nemamo više drva za ogrev.
- Zar nisam pre 25 godina posadio neke hrastove?
- Pa idi onda i poseci jedan!
- Baš ja moram sve da radim...


600 godina kasnije, Hogar je konačno pronašao hrastove koje je posadio pre 25 godina i uspeo da poseče jedan...


... i tako, ni kriv ni dužan, lično & po prvi put u istoriji začne ekonomiju napretka.

***
Ukoliko verujete da je Hogar Vučić zaista posekao hrast Helgi Mihajlović za potpalu, onda niste bili pažljivi na času: taj je pre 25 godina više potpaljivao nego sadio; on i njemu slični naročito su obožavali sve staro brat-bratu 600 godina (nećemo cepidlačiti). Nadasve zanimljiv etalon...


Naravno da se po pitanju savinačkog hrastocida ipak radilo samo o ekonomiji, u kojoj je naš prijatelj Vučić veći stručnjak od svih Dinkića zajedno. Mlatišuma svom snagom, baš kao i oni pre njega.
Full forward progress, indeed.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...