Saturday, 15 August 2015

M.A.R.K.13


Marko, 13:
 1. I kad izlažaše iz crkve reče mu jedan od učenika njegovijeh: Učitelju! Gle kakvo je kamenje, i kakva građevina!
 2. I odgovarajući Isus reče mu: Vidiš li ove velike građevine? Ni kamen na kamenu neće ovdje ostati koji se neće razmetnuti.
 3. I kad sjeđaše na gori Maslinskoj prema crkvi, pitahu ga sama Petar i Jakov i Jovan i Andrija:
 4. Kaži nam kad će to biti? I kakav će znak biti kad će se to sve svršiti?
 5. A Isus odgovarajući im poče govoriti: Čuvajte se da vas ko ne prevari.
 6. Jer će mnogi doći na moje ime govoreći: Ja sam; i mnoge će prevariti.
 7. A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba to da bude; ali to još nije pošljedak.
 8. Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svijetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanju.
 9. A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svjedočanstvo njima.
 10. I u svima narodima treba da se najprije propovjedi jevanđelje.
 11. A kad vas povedu da predaju, ne brinite se naprijed šta ćete govoriti, niti mislite; nego što vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh sveti.
 12. I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih.
 13. I svi će omrznuti na vas imena mojega radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
 14. A kad vidite mrzost opušćenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gdje ne treba (koji čita da razumije): Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore;
 15. I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme što iz kuće svoje;
 16. I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.
 17. Ali teško trudnima i dojilicama u te dane!
 18. Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu.
 19. Jer će u dane te biti nevolja kakova nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio dosad, i neće ni biti.
 20. I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi, koje izbra, skratio je dane.
 21. Tada ako vam ko reče: Evo ovdje je Hristos; ili: eno ondje; ne vjerujte.
 22. Jer će izići lažni Hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane.
 23. Ali vi se čuvajte: Eto vam sve kazah naprijed.
 24. Ali u te dane, poslije te nevolje, sunce će pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti.
 25. I zvijezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.
 26. I tada će ugledati sina čovječijega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom.
 27. I tada će poslati anđele svoje i sabraće izbrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.
 28. A od smokve naučite se priči: Kad se već njezina grana pomladi i stane listati, znate da je blizu ljeto.
 29. Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.
 30. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
 31. Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.
 32. A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do otac.
 33. Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vrijeme nastati.
 34. Kao što čovjek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojima vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovjedi da straži.
 35. Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u ponoći, ili u pijetle, ili ujutru;
 36. Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe a vi spavate.
 37. A što vam kažem, svima kažem: stražite.
(jevanđelje po Marku 13. poglavlje, prevod Daničić-Karadžić)
...

"Hardware: M.A.R.K.13" je filmska distopija britanskog režisera Richarda Stanleya, snimljena pre četvrt veka (1990) kao niskobudžetna replika motiva iz Terminatora, Zelenog Sunca, Aleje prokletstva i priča FIlipa K. Dika. Radnja filma se odvija u postnuklearnom svetu: u jutarnje sunce, na koje upozorava radio glas Angry Boba (Iggy Pop), se ne gleda osim kroz tamne naočare i spuštene prozorske kapke; zemlja je pretvorena u ozračenu pustinju tamo gde su se dalekometnim vatrenim kopljima gađali braća džinovi Merk i Mosk, po kojoj stalkerovski lutaju samo Nomadi (Carl McCoy) što sakupljaju delove razlupanih bojnih robota i prodaju ih kao staro gvožđe; ledene kape na polovima su se otopile, ulicama poplavljenih gradova šibaju taksi gliseri koje voze filozofi (Lemmy Killminster); vlada javno razmatra usvajanje zakona o sterilizaciji dok tajno radi na uvođenju novih oružja, uključujući i robote-ubice model M.A.R.K.13 iza kojih se krije tajni genocidni plan kontrole populacije na planeti.
Bivši vojnik Mo (Dylan McDermott), odnese glavu robota koga je otkupio od Nomada, svojoj devojci Džil. Ona, bivajući avangardna varioc-umetnica, od tog krša napravi instalaciju, svojevrsnu umetničku inkarnaciju boginje Kali. Robot oživi, pa počne belaj činiti po komšiluku. Džil provali da se uopšte ne radi o kršu sa bojnog polja, već o odbeglom prototipu M.13 o kome bruji TV. Kada sazna o kakvom se tipu robota radi, Mo zaintrigirano baci okce na biblijsko jevanđelje po Marku, trinaesto poglavlje (Mark, 13) gde u 20. stihu pronađe rečenicu "no flesh shall be spared": niko (živ) ne bi ostao. Potom sledi klasičan terminatorski razvoj radnje gde izgine pola glumačke ekipe, da bi Džil na jedvite jade uspela da izvuče živu glavu provalivši fabričku grešku u robotu, koji je osetljiv na vlagu - polije ga tušem, on zašmercuje - i rikne.
Na kraju filma, TV spiker objavljuje da je vlada usvojila program proizvodnje novih robota...
Pored jasnih T-cyberpunk elemenata, kroz priču se provlači kritika kriptofašističkih i totalitarističkih fiks-ideja mnogih vlasti, baš kao i pasivno ovcimističko prihvatanje istih od strane pučanstva - aktuelno pre 25 godina, baš kao i danas.
Poster za ovaj film ima nadasve zanimljivu poruku:
- You can't stop progress. 

Bogami, biće od ovoga odličan SNS plakat za naredne izbore.

Evalasigamajci, naš napredni napredak nećete zaustaviti:
- drvorede ćemo listom saseći, sve dok ne napravimo pustinju
- Beograd će biti pod vodom pre nego što se otope polovi
- traka za serijsku proizvodnju (ro)botova radi punom parom, imamo sve modele naoružane otrovima, burgijama, testerama, hladnim i toplim naoružanjem, bejzbol palicama, sprejevima, lepkom za plakate i pljuvačkom
- uskoro završavamo sa kolektivnom sterilizacijom mozgova, potom prelazimo na (pre)ostale delove vaših tela
- možda su se Merk i Mosk već pokačili, ali ima da se zna ko je pravi prijatelj obojici
- Motorhead, Ministry, Public Image Limited, Iggy Pop, GWAR i slični trovači GMO muzikom, nemaju blagoslov za nastup na metohu srBoslavlja
- Marko Trinaesti je malo dete za Aleksandra Prvog i Jedinog
- a trudnima i dojilicama je ne samo teško nego i grđe
- niko od krvi i mesa neće biti izuzet ili pošteđen napretka
- jer ja ne volim da lažem
- zato stražite, budite na oprezu, k'o što smo nekad bili na Rajni
... i neću više ništa da čujem.
Napredak ne možete da zaustavite.

Vaistinu, neki ljudi nikada neće priču od smokve naučiti: zeleni plodovi sa neposečene smokve i ladna beogradska voda nikako ne idu - ni u leto, ni u zimu, ni u usta. Inače, zna se šta sledi... Još jedna konferencija za medije, u nizu.

hardmeatware store - nekad i sad

Gospodar Vučić tvrdi da je otprilike u vreme kada su po Maroku i Londonu snimali film "Hardware", u toj istoj britanskoj prestonici radio kod nekog Indusa u gvožđari (hardware store) koja je za baksuza baš u to vreme bila mesara. Nema šta, no meat shall be spared - of lies.
Sličnostima nikad kraja.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...