Thursday, 5 July 2018

Etaloni


Putin dolazi, metar da dobijemo na Kosovu - dobitak je.
- Aleksandar Vučić (B92, 30.06.2018)

Neće moći da nam uzmu nijedan metar Kosova, nema te cene.
- Avni Arifi (B92, 02.07.2018)

Podsetimo se fizike za VII razred osnovne škole:
Metar (simbol: m) je osnovna jedinica za dužinu/daljinu u Međunarodnom sistemu jedinica (SI). Metar je originalno bio definisan 1793. godine kao jedan desetomilioniti deo rastojanja između ekvatora i Severnog pola. Godine 1799. to je redifinisano u smislu prototipa metarskog etalona (stvarni etalon je promenjen 1889). Godine 1960. metar je bio redefinisan u smislu određenog broja talasnih dužina odabranih emisionih linija kroptona-86. Godine 1983. je prihvaćena sadašnja definicija kao dužina putanje koju u apsolutnom vakuumu pređe svetlost za vreme od tačno 1/(299 792 458) sekundi. Ova definicija ne menja veličinu jedinice, ali je uvedena radi lakšeg praćenja savremenog razvoja tehnika za merenje, gde se dužina i vreme mogu reprodukovati sa veoma velikom tačnošću.

Hajde sada da pogledamo kako na taj metar gledaju etaloni našeg vrha vlasti.
Predsedniče republike, predsednice Vlade, ministre odbrane - koliki je taj vaš metar?


Baš je metar čudna sprava - nekome za dužinu, nekome za daljinu, a nekome za jedinice.

Kao zaključak, da parafraziramo Malog Žorža, tu nikad priznatu legendu negotinskog klošeraja:
- Metar je dugačak pet kilometara, kao od centra do vašarišta.
I on je išao u sedmi razred osnovne škole, baš kao i ovi sa slike.

p.s.
Kakvi su ovi naši vrhovnici, bolje da ih ne pitaš koliki im je onda kilometar. Još i ne bi bilo čudno da odgovore u stilu Malog Žorža, ali šta ako odgovore isto kao i za metar? Etaloni su to...

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...