Sunday, 30 November 2014

Body & Soul


Mens SANU in corpore insano.
Bolesnom telu SANU je duh.

sentenca duha palanke

&


"Danas nam je, naravno, svima jasno da je komunistička nomenklatura, ne samo u Srbiji, već i ostalim republikama, imala ne samo svoju nacionalističku podlogu, nastalu iz nacionalnih surevljivosti na nivou karijera, već i svoje pripravne nacionalističke čete, jer tako brza transformacija komunista u nacionaliste i to naglo i ničim sputavano bujanje najekstremnijih oblika nacionalizma, naprosto ne bi bili mogući. No, u Srbiji je bilo najizrazitije, već iz toga što je srpske komuniste i nacionaliste zbližavala duboka netrpeljivost prema Zapadu i njihovo rusofilstvo. Bio je to, i do dana današnjeg ostao, smrtonosni spoj pravoslavlja i revolucionarnog mita. Kominterne i Dostojevskog, kako je sam Kiš, deset godina ranije, posle afere (1986), definisao taj srpski specifikum. 
No, ta je afera otkrila, bar meni lično, činjenicu, ili ja bar to smatram činjenicom, da je srpska inteligencija najgori sloj srpskog naroda, da ona zapravo u sebi nosi sve najgore osobine mentaliteta, da je ona zatrovana predrasudama koje potom indukuje u ostale preko institucija kojima vlada (kultura, obrazovanje, mediji), da je ona ta koja je na nivou principa podigla netrpeljivost prema drugom, nipodaštavanje drugog iza kojeg se zapravo krije strah od drugog. Ona je po meni najveći krivac za sve događaje koji su doveli do onog što ona sad patetično naziva postradanjem naroda."

Mirjana Miočinović: "Užas izgubljenih kriterija"
Monitor, 10.09.1999.

&

"Uvek sam se užasavao svake vrste fanatizma. Nacionalizam je najgora čovečja konstrukcija. A najekstremniji je kada je obložen kulturnim slojevima".

Mario Vargas Ljosa


Čitanka, za nedeljno popodne:

- Sarajevske sveske: Margina slobode (Br.17, 2008.)

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...