Friday, 13 June 2014

Carpe momentum


Petak, 13. jun. Prvi i jedini F13 u ovoj godini, pa još pun Mesec pride. Petak trinaesti i pun Mesec naredni put će se poklopiti u isti dan (noć) tek 13. avgusta 2049. godine.
Relativno redak prirodno (Mesec) - društveni (Gregorijanski kalendar) događaj, koji za svoju "frekventnost" može da zahvali prostoj aritmetici, nikako vradžbinama ili teorijama zavere.
Elem, da pogledamo kako to funkcioniše.


Današnji događaj predstavlja splet tri okolnosti:
1. Pun Mesec (jedna od mena) - u proseku, ovo se dešava 12,37 puta u jednoj uprosečenoj godini, koja ima 365,25 dana (zbog prestupnih godina). Verovatnoća ovog događaja je 12,37/365,25 ili 3,39%.
2. Petak (dan) - svaka nedelja ima sedam dana, od kojih je jedan petak. Dakle, verovatnoća je 1/7, tj. 14,29%.
3. Trinaesti (datum) - u godini postoji 'trinaestih' koliko i meseci = dvanaest. Verovatnoća je 12/365,25 ili 3,29%.
Verovatnoću poklapanja dobijamo množenjem ova tri procenta, a rezultat je 0,0159%. Da bi znali kolika je verovatnoća da se u jednoj godini poklope F13 i FM, sve to još treba pomnožiti sa 365,25 (dana). Dakle, sa konačnih 5,81% pretpostavka je da će se to dešavati jednom u svakih dvadesetak godina. Naravno, ovo je samo matematički proračun. U stvarnosti se to dešava nekada na manje a nekada na više godina od pomenutog proseka. Da bi smo tačno znali kada će se ova tri parametra poklopiti, treba konsultovati astronomski kalendar mesečevih mena i uporediti ga sa Gregorijanskim kalendarom (koji se najviše koristi u svetu).
Naravno, postoji i tzv. "crkveni" (Julijanski ili srBski) kalendar koji možete napazariti na svakoj bolje opremljenoj SPC-trafici, po buvljacima i kineskim radnjama. Tamo su upisane sve faze Zemljinog prirodnog satelita, a u sadejstvu sa crvenim slovima tačno ćete znati kada pada jedna od samo dve mene koje u njemu postoje - posno ili mrsno.

***
Pred činjenicama i prostom matematikom padaju sve besmislice ovoga sveta: glupost, zavere, doktorati, politike, partije, religije, biografije, vređanja, nadgornjavanja, projekti, strančarenja, laži, granice, nacije, države, izmišljene bolesti za koje pijemo lekove i one stvarne za koje "nema leka", besomučna i besmislena jurnjava za parama, ratovi i ubijanja. Sve je to potpuno besmisleno i beznačajno u odnosu na večnost, samo delić delića vremena. Nadam se da ste umeli da ga danas iskoristite mnogo bolje, nego što su to gore pobrojane idiotarije.
Ukoliko ste zgrabili taj trenutak, uradili ste veliku stvar za sebe i večnost.

Carpe momentum, carpe diem.
Carpe infinitum.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...