Monday, 20 April 2009

Žikino pitanje

K V O R U M

quorum (lat.) - množina (u genitivu) odnosne zamenice qui, doslovce znači od kog(a) [npr. broja] ili od kojih
1. koristi se u kolokvijalnom smislu za većinu članova od ukupnog broja - poslanika, odbornika, glasača, članova komisija i drugih skupova
2. u pravu, predstavlja minimalan broj članova nekog tela koji donosi odluke, a koji je neophodan da bi to telo (skupština, komisija, sud, veće) moglo da obavlja poslove za koje je osnovano i ovlašćeno
...
Kako reče Uruković na konferenciji za novinare, po Statutu Opštine Negotin i Poslovniku o radu Skupštine opštine Negotin, Skupština ima ukupno 45 odbornika (Član 33 Statuta) a kvorum neophodan za njen rad i donošenje odluka predstavlja broj od 23 odbornika (Član 43 stav 1 Statuta).
Za donošenje određenih odluka je neophodna apsolutna većina (23) od ukupnog broja odbornika (45), koja je identična sa kvorumom (23) u našem slučaju. Za neke je dovoljna relativna većina, tj. polovina od prisutnih - kvoruma (12 od 23). Ovo se zove i subkvorum ili mali kvorum.
U Članu 8 Poslovnika piše:
Skupština opštine može da radi i odlučuje kada je potvrđen mandat više od polovine odbornika.
Za početak sednice, konstatovanje mandata ili usvajanje dnevnog reda neophodno je postojanje apsolutne većine, što apsolutno znači postojanje kvoruma - dakle, 23 odbornika (član 58 stav 3 Poslovnika). Sam dnevni red sednice, eventualne izmene i dopune, usvaja većina od broja prisutnih odbornika (najmanje 12).
Član 73 Poslovnika kaže:
Tokom čitavog trajanja sednice Skupštine opštine, predsednik Skupštine opštine vodi računa o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje.
Svaki odbornik može u toku trajanja sednice tražiti da se proveri da li postoji kvorum, u smislu stava 1. ovog člana.

Ukoliko se utvrdi da kvorum za rad i odlučivanje ne postoji, predsednik Skupštine opštine prekida sednicu Skupštine i određuje pauzu od 30 minuta da bi se kvorum obezbedio.

Ako se u ovom roku, iz prethodnog stava, ne obezbedi kvorum, predsednik Skupštine opštine odlaže sednicu.

"Naravno" da nikom nije palo na pamet da zatraži proveru kvoruma. Gde smeju ...
Osim novinara Žike Dragišića, koji pita ono što se ne sme, pa još i pred kamerama koje su uključene - kada se ne sme.

Zašto je Žika to pitao?

Na sednici je, kako Gune Predsedavajući tvrdi, bilo ukupno 23 odbornika. Dakle - kvorum. 16 odbornika PNTK i 7 odbornika SRS.
Nedostaje (do ukupno 24 osvojena mandata ove dve udruge) Lelica Bunojić (PNTK) koja je bila odsutna. Dojučerašnji 25. odbornik vladajuće većine, dr Mile Dobrosavljević (vlaške stranke) ovima više ne čini kvorum i ne dolazi na sednice SO Negotin.
Dakle - 23.
Da li je zaista bilo tako?
Dobro pogledajte neke od fotografija sa subotnjeg posela, jer to što se dogodilo u Velikoj sali SO Negotin ne može se drugačije nazvati.

Koliko god da sam se trudio, na slici nisam mogao da izbrojim više od 15 prisutnih odbornika PNTK. Ako je bio prisutan i taj šesnaesti, gde je sedeo?
Isti slučaj - kod radikala.
Vide se samo 15 bećara. Zapravo, znak pitanja je i kod odbornika #15 PNTK, ali on se vidi na drugim slikama pa pretpostavljam da je tu negde, skroz desno, do prozora.
Nesporna je cifra od 21 prisutnog odbornika.
Gde su i ko su taj 16. bećar i 7. radikal nevidljivi?
To znaju svi prisutni u sali. Postoji mogućnost da je (možda) sedeo udesno od Nocina u prvom redu, do prozora, i da ga kamera nije "uhvatila".
Da li je bilo tako, i ko to može da nepristrasno potvrdi? Ukoliko ima takvih, neka se jave da ne pričamo više o ovome.

- Gune, imate li vi kvorum u sali?
- Ma pusti sad to ...

Zašto je Žika to pitao?
Zašto je Gune tako odgovorio?

Pitanje stoji pod uslovom da su ona tri nova odbornika (2 SRS + 1 PNTK) imali legalno verifikovane mandate. A pošto nisu, možda je i Žikino pitanje bilo suvišno ... Ali, to je onda drugo pitanje.

???

Evo odgovora na prvo pitanje:
Da se ne palimo uludo na teorije zavere.
Odgovor na drugo pitanje dobićemo u toku nedelje koja danas počinje.

***
U Članu 46 Statuta Opštine piše:
Sednice Skupštine su javne.
Za javnost rada Skupštine i njenih radnih tela odgovoran je predsednik Skupštine.
Javnost rada Skupštine uređuje se Poslovnikom Skupštine.
Skupština može odlučiti da sednice ne budu javne iz razloga bezbednosti i drugih posebno opravdanih razloga, utvrđenih Zakonom.
Odluka iz stava 4 ovog člana donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
O javnosti rada Skupštine piše i u Članu 122 Poslovnika:
Sednice Skupštine opštine i njenih radnih tela su javne.
Za javnost rada Skupštine i njenih radnih tela odgovoran je predsednik Skupštine.
Skupština opštine može odlučiti da sednice Skupštine ne budu javne iz razloga bezbednosti i odbrane zemlje i drugih posebno opravdanih razloga, po svim tačkama dnevnog reda ili po pojedinim, a čija bi sadržina iznošenjem u javnosti štetila interesima bezbednosti i odbrani zemlje.
Predlog da sednica bude zatvorena za javnost, u smislu stava 1 ovog člana, mora biti obrazložen i o njemu se odlučuje bez otvaranja pretresa, većinom glasova prisutnih odbornika.
...
Zašto sad pa ovaj "citat"? Pa, da bi svaki građanin ove opštine znao da ima neporecivo pravo da slobodno prisustvuje sednicama Skupštine opštine Negotin i lično se uveri u ono što ponekad može da vidi na TV ekranu. Naravno, da prisustvuje, sluša i gleda - a ne da glasa.
Zašto?

Da Žika više ne bi morao da pita ono, ionako je sve jasno.
A Gune? Neka odgovara, red bi bio.

!!!

15:00 BREAKING NEWS

Po za sada još uvek zvanično nepotvrđenoj informaciji koju sam dobio, Okružni sud je ponovo poništio odluku o verifikaciji mandata odbornicima SRS i PNTK, donešenu na IX sednici SO Negotin bez kvoruma. Prethodni put, kada je poništena ista odluka ali sa VIII sednice, informacija je bila tačna. Nema razloga da i ovoga puta to ne bude tako.
Dakle, trenutno je 2:0 u meču Pravosuđe vs. Lokalkleptopatriotska koalicija. Ukoliko želimo normalnu i stabilnu državu oličenu u lokalnoj vlasti, nadam se da nema nejasnoća za koga treba navijati.
Biće interesantno kada će Bećari da zakažu i održe narednu, X sednicu SO Negotin. Bliži se petak 24. april, dan-D za mnoge u ovom gradu.
Čas istine.
p.s.
Ako se do kraja ovog dana nastavi tekući ritam vesti koje pristižu, jedino me spašava veliki broj postojećih znakova interpunkcije.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...