Monday, 20 April 2009

U ime naroda #2

Dakle, kao što već danas rekoh:

2 : 0

Stvari se toliko brzo odvijaju da je ovo nešto sasvim novo čak i za par nas koji se vrtimo oko bloga GRAĐANSKI KRUG, i konstantno pokušavamo da sakupimo i priredimo što više pouzdanih informacija koje bi prezentovali čitaocima.
Kako sam najavio na kraju prethodnog posta (trebalo je za sutra), ispada da još večeras dobijate priliku da pročitate HOT STUFF, politički vruć lebac iz furune tek izvađen.

Presuda Okružnog suda u Negotinu kojom se ukida po drugi put pokušana verifikacija (konstatovanje) mandata 2 odbornika SRS i 1 odbornika PNTK.
Broj Už.17/09 od 20.04.2009. godine.
Veoma je bitno da Sud pored konstatacije da su odbornicima nezakonito verifikovani madati na sednici SO Negotin održanoj bez zakonskog kvoruma, takođe u izreci konstatuje da je i Opštinska izborna komisija još 10.04.2009. održala takođe nelegalnu sednicu bez kvoruma, na kojoj su kvorum činili predstavnici (2) SRS iako nisu bili na zakonit način izabrani u to telo, te da je sa te sednice i upućen dokument Skupštini opštine Negotin da, prvo na svojoj VIII a potom i na IX sednici istima konstatuje mandate. Dakle, Sud i potvrde koje je OIK izdala licima koja nisu odbornici smatra nevažećim.
Zbog činjeničnog stanja da je OIK održala sednicu bez kvoruma, 10.04.2009. sa početkom u 7.30h, Sud smatra da ta sednica nije ni održana što posledično za sobom povlači i ništavnost svih odluka Skupštine opštine Negotin zasnovanih na dokumentima dostavljenim od strane OIK.
Konačno, Sud smatra da, imajući u vidu sve činjenice po ovom pitanju, može se smatrati da sednice SO Negotin, VIII od 10.04.2009. i IX od 18.04.2009. godine, nisu ni bile održane, jer za to nisu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi.
Mislim da bi paralelno sa svim pomenutim stvarima, red bio i da se potegne pitanje odgovornih za sav ovaj cirkus koji već godinama traje u Negotinu. Ne zavaravam se da je za svojevrstan urbicid Negotina apsolutno odgovorna radmila Gerov, bilo je toga podosta i pre nje, ali vrlo često se kola slome na poslednjem u nizu.
I oni alavuci što bi još noćas da utrče u Privremeno Opštinsko Veće, neka imaju to na umu. Zbog nas, građana, pa onda i zbog sebe samih.
***
Ne, neću više da se bavim interpunkcijom!
Ukoliko bude bilo iole razumnih poteza u ovoj situaciji, a lopta se sada polako kreće ka konačnom potezu Ministarstva za lokalnu samoupravu, u ovom gradu desiće se vanredni lokalni izbori u narednih nekoliko meseci.
Eto šanse za ostvarenje ideje koja se pojavila na horizontu događanja (tako u fizici zovu crne rupe, a Negotin je bogumi veoma blizu definiciji), da se napravi jedan nezavisan informacioni portal, websajt, koji bi najverovatnije objedinio aktivnosti kako sa bloga GRAĐANSKI KRUG, tako i deo tema obrađenih na Negotinskom Forumu.

Živeo drug Internet!

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...