Monday, 7 March 2016

Bogočovjeci


- Ateizam i kultovi ličnosti -

Jedna od prvih teza koju vjerujušči potežu tokom rasprava sa ateistima glasi:
- Pa zar Hitler, Staljin i Mao nisu bili ateisti?Zamislite tek kako onda izgleda kada to izgovorte prilikom prvog sastanka sa nekim ko tvrdi da je ateista: da li je to pokušaj da mu pažnju usmerite na tako važnu dilemu, ili vam je ateizam kao tema toliko odbojan da ne želite da protraćite u "filozofskoj raspravi" narednih 20 minuta dok čekate da vam konobar donese poručeno jelo? Kako god volite, ali ako vaš partner zna da takva tema nije zgodna za jednostavno ćaskanje tj. da je daleko češće predmet žestokih debata, pre će odlučiti da pojede ohlađenu supu nego što će vam dopustiti da na tu temu jeftino poentirate.
Ateizam predstavlja spoznaju o nepostojanju bilo kakvog boga, božanstva ili teističkog bića. Iako se ovo uglavnom odnosi na one ljude koji su pre više hiljada godina tvrdili da su bogovi, takav stav je sve samo ne statičan. Ateizam je, zapravo, podjednako i protiv "kultova ličnosti" koje su stvarali Hitler, Staljin, Mao i buljuci njima sličnih. To što sebe smatrate "ateistom" ne znači slobodu da Isusa i Muhameda zamenite sobom.

1. Hitler kao Spasilac

Adolf Hitler nije bio ateista. Često je kritikovao hrišćanstvo da je previše "meko" za njegov ukus, što ga i dalje ne čini ateistom jer to nije ono što predstavlja suštinu ateizma - zar ne? Po toj istoj matrici, on je tvrdio kako je Islam jedina reigija kojoj se iskreno divi, mantrajući o tome da će nemački narod biti prirodni lider Ume (muslimanskog sveta) ukoliko prihvati Muhamedovu veru. Hitler je mrzeo hinduizam zbog politeizma, obožavanja idola i "inferiorne" rase njegovih vernika. Takođe, odbacio je pokušaje vraćanja starogermanskih paganskih bogova, koje je evidentno "porazila" Hristova religija.


"U našim redovima ne tolerišemo nikoga ko napada ideje hrišćanstva... u stvari, naš pokret jeste hrišćanski."

Obratite pažnju na to da nijedan od njegovih razloga ne sadrži izjavu "ne postoje dokazi..."
Hitler jeste bio vernik, ali je "nivo" te njegove vere varirao u raznim fazama njegovog života. Kada je za dlaku izbegao smrt u rovovima tokom Prvog svetskog rata, bio je ubeđen kako ga je spasio Bog lično da bi ispunio neki veći cilj. Tokom dvadesetih godina XX veka, u Hitlerovim govorima se jasno ističe napomena kako on sprovodi "Božje delo". Pripadnici nacističkih SS odreda su polagali zakletvu Hitleru i Bogu. Prvi pakt koji je on sklopio bio je upravo sa Rimokatoličkom crkvom, koja je pristala da ga ne ometa u rasturanju Katoličke partije centra (koja je tada bila jedna od glavnih konzervativnih partija u Nemačkoj) i dopustila da katolički sveštenici vrše nedeljnu molitvu za Firera direktno iz crkvenih klupa, u zamenu za monopol katoličke crkve nad obrazovnim sistemom u Nemačkoj.
Hitler je svoj tajni plan o uništenju jevrejskog naroda otkrio jerusalimskom muftiji Hadži Amin al-Huseiniju pre nego što je to objavio članovima najužeg kruga funkcionera Nacističke partije. Zatražio je muftijinu pomoć pri regrutovanju nekoliko hiljada bosanskih muslimana u redove nemačke vojske, pa čak i SS jedinica. Nijedan ateista koji sebe takvim smatra ne bi nikada pomislio na takvo paktiranje, a kamoli se upuštao u pokvarena speltkarenja poput svega onoga što je Hitler sebi dao za pravo da radi sa liderima nekoliko verskih zajednica.Hitler nije bio sledbenik, već lider kulta ličnosti. On je hteo da nemački narod i simpatizeri njegove stvari širom sveta veruju u njega kao "božanskog" lika. Tu leži njegov jedini neuspeh, ukoliko je hteo da se predstavi kao iskreni vernik u Hrista ili Muhameda - nameravao je da zauzme njihovo mesto. Hitler nije imao nikakvih problema sa organizovanim verskim zajednicama koje su prihvatile da služe njegovim ciljevima. Stvarao je takav tip odanosti, koji je na kraju doveo do toga da nemački dečaci i devojčice rukuju artiljerijom po berlinskim ulicama u pokušaju da se suprotstave žestokim napadima Crvene armije. Nijedan poraz nije bio njegova krivica, jer on je bio bezgrešan. Kada je postalo jasno da je pobeda nemoguća, Hitler nije dozvolio Nemcima da se predaju i tako pokušaju da spasu sopstvene živote - bio je spreman da žrtvuje ceo nemački narod zarad sebe i svoje ideologije. Svi su oni postali previše "grešni" i slabi da zasluže život, jer nisu mogli da poraze snage međunarodne jevrejske zavere...
Decenijama posle Holokausta, i dalje postoje ekscentrični pseudoistoričari i političari prepuni predrasuda koji se trude da dokažu kako Hitler "nije znao" za pogrom Jevreja, niti mu je stvarno namera bila da započne svetski rat. Danas, svako razuman ima isti problem sa Muhamedovim vernicima koji ubeđuju svet da je njihov Prorok bio čovek mira iako sam Kuran, baš poput Majn kampfa, direktno i u više navrata opovrgava takve tvrdnje.

2. Staljin i Sveto Trojstvo

Kada su komunisti, željni osvete, u Rusiji došli na vlast, mnogo ljudi je bilo pobijeno iz potpuno apsurdnih razloga. Međutim, njihova suprotstavljenost organizovanoj religiji polazila je od stava kako je ona bila oslonac opstanku i moći carske porodice i plemstva tokom vekova, a na štetu osiromašenih narodnih masa. Stoji, da su pod Staljinovim režimom hiljade crkava bile opljačkane a ikone i Biblije uništavane, ali tu istu sudbinu su doživele i narodne (paganske) religije od strane Hrišćanstva i Islama, svuda gde su se te dve crkve zapatile. Vladimir Veliki od Kijevske Rusije naredio je svojim paganskim podanicima da se preobrate u religiju Princa Mira, ili prihvate rizik da budu ubijeni. I tako, ispada da su komunisti samo sledili stope vjerujućih.
Po dolasku na vlast, Staljin se suočio sa nimalo naivnom situacijom. Kada je Lenjin umro, drugi političar po popularnosti u vrhu Komunističke partije bio je Lav Trocki, tako da se Staljin uspeo na tron KP samo zahvaljujući činjenici da je formirao savez protiv Trockog. Međutim, nakon eliminisanja unutarpartijske konkurencije, Staljinu je i dalje ostao problem manjka harizme i popularnosti u odnosu na Lenjina i Trockog. Da bi učvrstio svoju vlast, on stvara kult koji nam danas izgleda veoma poznato...Kao prvo, Staljin od Lenjina pravi tvorca nepobedivog jedinstva Države i Partije - Lenjinova mudrost i vođstvo bili su bez premca, a on je insistirao na tome kako je uvek u pravu. Njegovo telo je balsamovano i izloženo u mauzoleju za večnost, tako omogućivši masama da uvek mogu posetiti svoga Gospoda, da generacijama osete njegovo "večno prisustvo" na što mističniji način. Staljin je bio dovoljno skroman, ali i lukav, da se Lenjinu nikada otvoreno ne suprotstavi, već da se polako nametne kao njegov naslednik. Istoričari su otkrili dokaze kako Lenjin, zapravo, uopšte nije verovao Staljinu niti ga je "miropomazao" za svog naslednika. Međutim, Lenjin je bio mrtav, njegova aura praktično eterična, a Drug Staljin, kao njegov izabrani naslednik, predstavio se kao vođa-pravednik. Biti lojalan Staljinu bilo je zapravo Lenjinu u čast, a sumnja u Druga Kobu predstavljala je direktnu izdaju Lenjina. Partija - sveprisutna, sveznajuća i sa alatima totalitarne uprave u rukama - predstavljala je duh Lenjinovog ideala nacije. Tako je bilo širom Rusije, i od svakog pravog ruskog patriote se očekivalo da tome teži. Partija je kontrolisala sve - od privatnih života, preko ekonomije do rata i revolucije. Ona je bila i establišment i revolucionarna snaga, u isto vreme.
Između Lenjina (koji je smatran humanistom) i Staljina (koji je u mladosti bio iskušenik na pragu prijema u pravoslavno sveštenstvo), razlika je i u tome što je Džugašvili ostvario jednu u potpunosti ličnu agendu i izmislio pogan politički sistem za kontrolu masa.Tako je Staljin efektno zamenio staro sveto trojstvo "Otac, Sin i Sveti Duh" novim - "Lenjin, Staljin i (Komunistička) Partija". Takav sistem ga nikada nije izneverio za života, a omogućio mu je da milione pripadnika sopstvenog naroda - Rusa, Gruzijaca i ostalih podjarmljenih nacija - pošalje u ropstvo do smrti. Svet izvan granica komunizma predstavljan je kao neraskidiv spoj dekadencije i korupcije, ali samo Staljin je imao pravo da odluči kada i gde će uzeti pravdu u svoje ruke, širom sveta, upotrebom svih sila koje je imala Država. Komunisti su imali sopstvenu eshatologiju - po kojoj bi ceo svet prihvatao jednu i istinsku ideologiju i način života, tako što bi njihovi inostrani saradnici uspešno širili taj "sveti rat" po svetu. U međuvremenu, na unutrašnjem planu, objavljivani su nepostojeći podaci o velikim tržišnim zalihama i ogromnim poljoprivrednim prinosima kako bi oduševljena javnost dobila potvrdu o nepobitnoj ispravnosti vođinog puta. U isto vreme, kontrarevolucionarni neprijatelj je bio izmišljen, naravno, da bi bili objašnjeni slučajevi pobune Rusa protiv takvih apsurdnih laži.
Kada katolički laici javno iznose sopstveno ubeđenje da Papa Jovan Pavle II "nije znao ništa" o slučajevima pedofilije među crkvenim velikodostojnicima, to u velikoj meri podseća na činjenicu da je mnogo Rusa koji su preživeli gulage, bili privođeni i ispitivani kada im je policija u gluvo doba noći ili usred bela dana upadala u domove, bilo ubeđeno kako Staljin "ne zna" šta to radi državna policija. On je i dalje bio "u pravu", čak i ako su vas osudili na smrt, jer otkud bi um prosečnog sovjeta mogao da zamisli krivicu pa i promenu direktnog izdanka Lenjinove loze?! "Staljin vas još uvek voli" - o da, svakako, a veliki broj mladih Rusa je i dalje ubeđen kako je Staljin bio veliki lider, bez obzira što u istoriji Rusije (i SSSR) nije postojao pojedinac koji je u tolikoj merio bio lično odgovoran za stradanje i smrt pripadnika svog naroda.Možda za to postoji opravdanje u jednoj od ključnih osobina religije: činjenici da stvarnost (zlo?) retko remeti sliku njihovog "svemoćnog i sveznajućeg" Boga, Alaha ili koga već slave. Da li ste sami, lično, pobedili svoje loše navike poput alkohola ili droge? Ne, Bog/Alah vam je u tome pomogao. Zašto deca u Somaliji i Sudanu i dalje umiru od gladi? To je Božji/Alahov plan da "iskuša veru" roditelja te dece. Isus ili Mahdi će staviti tačku na sve to, jer su Đavo i nevernici glavni krivci za sve. Trajno, iracionalno nadanje uz suspenziju realnosti, bivaju ponuđeni u nedostatku odgovora na ova pitanja. U većini slučajeva, ljudi to prihvataju. Niko se ne pita zašto je odvikavanje šačice njih od zavisnosti božanstvu/spasiocu/vođi bitnije od borbe miliona dece za goli život.
Dakle - gde su ti silni prinosi i industrijska proizvodnja? Ma, živeo Staljin!
Policija me pokupila usred noći, odvela da gladujem i radim do smrti? Staljin to nije znao.
Staljin me još uvek voli.

3. Mao i carski kult
 

Kako je Kina jedna od retkih zemalja koja je bila pošteđena pošasti raznih varijanti Avramove religije, da li bi u Maovom slučaju ateistička "stavka" konačno mogla da postane opravdanje? Naravno, u Kini ne postoji duboko ukorenjeno sujeverje o "svetom trojstvu" koje bi se nametnulo. Zato su tu stvari daleko prostije i jasnije: Mao je mogao da ima sve, koristeći ve' postojeći kult Cara.Još u doba prvog kineskog cara, Ćin Ši Huangdija, vladar je smatran za "Sina Nebeskog". Zabranjeni Grad u carskoj palati je bio mnogo više od grada ili palate. On je projektovan i smešten na takav način da služi kao portal koji spaja Cara na Zemlji sa Nebesima. Totalitarna vlast u Kini postoji još otkad je Ćin Ši Huangdijev glavni savetnik Li Si izmislio "legalizam" koji propisuje zakone o svemu i svačemu, uključujući i privatni život svakog Kineza. Li Si je lično nadzirao lomaču na kojoj su spaljene hiljade knjiga i rukopisa, i kada su samo vera u Cara i njegove podvige preostali. Ljudi su postali samo potrošna roba, čija je jedina dužnost bila da služi Caru. Smatra se da je više miliona ljudi umrlo tokom izgradnje carevog "Velikog Zida", Pekinga, Zabranjenog Grada i raznih drugih carskih mauzoleja, tako da iskustvo smrti tokom "Velikog Skoka Napred", Kulturne revolucije ili bilo koje druge katastrofalne maoističke zamisli, zapravo nije predstavljalo ništa novo za Kineze. Zvezde i razna znamenja bili su konsultovani prilikom izbora konkubine koja će noć provesti sa Carem, jer to nije bio samo puki seks već "sveti čin" koji bi mogao ostaviti posledice po celokupno carstvo.
Kao da to nije bilo dovoljno, sveštenici se nisu samo zaklinjali na celibat - bili su kastrirani i pretvarani u evnuhe, zato što nijedan "pravi" muškarac nije smeo da živi u Zabranjenom Gradu ili u njemu ostane posle smiraja dana. Vršene su masovne egzekucije konkubina samo ako se posumnjalo na seksualnu indiskreciju (čak i sa evnusima), jer su im bile zabranjene bilo kakve veze sa drugim muškarcima osim Cara. Zvuči vam poznato, muslimanska braćo? Možda ste pročitali i one stihove Kurana koji opominju da se klonite Muhamedovih udovica, jer one više nisu "obične" žene? Nema problema ako imate četiri žene i seksualne robinje, samo da se ne radi o Muhamedovoj "imovini".
Poljoprivredni prinosi i pobede u ratu direktno su bili pripisivani carevoj veličanstvenosti. Utučenost i porazi jednostavno nisu postojali. "Grešni" generali, evnusi i dvorski zvaničnici bili su trenutno osuđivani na smrt ukoliko su izneverili Cara bez obzira da li su njegova naređenja bila očigledno pogrešna.
Dakle, šta je to tačno Mao uradio drugačije, osim preimenovanja Cara u Predsednika? Mao nije bio ateista, ali jeste bio politički oportunista koji je izmislio jedan novi vid političkog sistema.

4. Kimovi i XXI vek

Kako god bilo, Hitler, Staljin i Mao nisu mogli da pobede smrt. Tako je barem bilo sve do Kim Il-Sunga. Kada je osnivač Sevrene Koreje preminuo 1994. godine, njegova "smrt" je zvanično bila proglašena za posebno stanje "sna". Komunisti Koreje nisu imali nikakvih problema da se pozovu na narodnu mitologiju, kada su javnosti obznanili da su se "ždralovi nebeski" spustili na Zemlju da pokupe Kim Il-Sunga i odvedu ga na Nebo, te da su ti ždralovi bili primorani na većanje kako bi to učinili, suočeni sa bolom Naroda koji nije mogao da podnese gubitak svog Velikog Vođe. I tako, posle podužeg sastančenja, ždralovi nebeski odlučiše da Velikog Vođu ostave u stanju "sna", položenog na odar njegovog zemaljskog mauzoleja. Radnička Partija Koreje ga je odmah proglasila "Večnim Predsednikom" države. Slobodno uzmite koliko hoćete vremena da zamislite kako je severnokorejski ekvivalent predsednika Obame zapravo leš star 19 godina; leš koji će na toj "funkciji" ostati dugo godina pošto Obama napusti Belu kuću...Ako Kim Il-Sung nije planirao da postane "božanski", kako bi onda bilo ko mogao da tvrdi da je baš lično On odredio kolike tačno treba da budu dimenzije učeničkih klupa? Ili da je On lično napisao ne samo sadržaj "Crvenih (partijskih) Knjižica", već kompletne udžbenike za mehaniku, matematiku i druge čisto tehničke školske predmete?

Nepostojanje moralne dileme

Ima tu obaveznog prostora, pored pomenutih, i za Musolinija, Franka, Pinočea, Kastra, istočnoevropske personalne i kolektivne kultove predsednika i komiteta, Sadama i Asada, Pol Pota, Bokasu, arapske šeike i iranske ajatolahe, pape, srednjevekovne vladare, faraone i ko zna koliko još neimenovanih obogotvorenih totema sa ljudskim likom.
Pogrešno je režime poput Staljinovog, Maovog i Kimovog nazivati komunističkim, baš kao što je pogrešno nazivati ih i ateističkim. U "njihovim" državama radnici nisu bili jednaki niti vlasnici sredstava za rad, već su bili eksploatisani u korist Vođe. Možda je bolje reći u korist Vladara, jer su te države po svojoj suštini i ponašanju Vođa zapravo bile monarhije.


Karikatura "Religiozni blickrig" (1941), na kojoj Hitler i Musolini dolaze pred dveri Vatikana,
nervozni zbog glasina o navodnim pregovorima Pape sa Staljinom u vezi verskih sloboda u SSSR.

Kako će teisti reagovati na saznanje da im je propao jedan od njihovih osnovnih odgovora (ne i "argumenata", jer bi to onda podrazumevalo kako u njemu ipak ima makar malo razmišljanja - a nema) upućenih ateistima? Jasno je da nijedan od ovih ivera nije pao daleko od klade: Hitlerov kult je podjednako koristio dogme Hrista i Muhameda kao i paganska verovanja starih Germana; Staljinov kult je bio sazdan striktno oko hrišćanskog Trojstva; predsednik Mao je iskoristio najstariji kineski verski poredak koji zapravo nikada nije prestao da postoji; korejska narodna mitologija je bila upotrebljena da marksističko-lenjinistički patrijarh Severne Koreje bude obogotvoren već u trenutku svoje smrti. Da li bilo ko, ko sebe smatra normalnim, spomenute Vođe može nazvati "ateistima" a da iznađe razumno objašnjenje za tako nešto? To je moguče ukoliko priznamo da većina ljudi ipak nije sposobna da prepozna licemerje čak ni kada im čuči na vrh nosa.
Ateizam predstavlja produženu ruku razuma - on ne može da koegzistira sa bilo kakvom ideologijom, organizacijom ili pojedincem kojima je normalno ograničavanje slobode govora i mišljenja, glavnim instrumentima koji su omogućili pojavu ateizma. Možda je baš odbijanje ateizma da postane politička ideologija koja bi se vezala za institucije vlasti, da "krsti" despote i masovne ubice i ubaci ih u panteon heroja, ono što sprečava veći deo ljudske populacije da ga uzme za ozbiljno. Španski Konkvistadori su bili heroji Katoličke crkve, baš kao i Gazije (sveti ratnici) Timur, Mahmud Gazni ili Nadir Šah za Islam - i pored istorijske činjenice da su svi oni zajedno pobili preko pedeset miliona ljudi. Iako su crkve i muslimanske uleme podržavale "božansko pravo vladanja" pojedinih porodica nad milionima ljudi tokom više milenijuma, ispada da je "hrišćanski etos" ono što održava američku demokratiju već dvesta godina. Ali kada zagrebemo po površini, vidimo da Demokratska i Republikanska partija uživaju masovnu podršku i lojalnost, uprkos brojnim i ponovljenim slučajevima korupcije, nekompetentnosti i netolerancije koji generacijama dominiraju u ponašanju tih stranaka i njihovih lidera. Vernici u demokratski Kamelot su nesposobni da vide silna bračna neverstva Džona F. Kenedija, invaziju u Zalivu svinja ili njegove veze sa mafijom; baš kao ni Reganovi lojalisti nekakvu iransku Kontru, njegovo pozivanje na astrologiju i Hrišćanstvo, i ostale republikanske nepodopštine do dana današnjeg.
Možda je hladan razum ateizma previše dosadan za te avanturističke duhove kojima je veći "mir" u pokornom prostiranju pred Isusom, Alahom ili vladarima u njihovo ime. Možda je tako lakše, umesto da se muče i svaki čas nešto propituju naokolo. Put u "večnu sreću" i "mir" je vrlo primamljiv za ljudski um - pa opet, baš taj put nas je vodio kroz beskonačne ratove i pogrome. Mir je nastupao samo onda kada je razum trijumfovao, a pred snagama razuma je i dalje veliki posao kako bi on odneo konačnu pobedu.
Konačno, ateizam nije ni dovoljno licemeran da bi sebi privukao mase onih koji ništa ne pitaju.
Jedna od definicija ateizma glasi:
- Ateizam nije religija; to je lični odnos prema stvarnosti.

Vish Carvaka: God-Men. Atheism & the cults of personality (Atheist Republic, 24.09.2013)
Michael Sherlock: The atheist atrocities fallacy - Hitler, Stalin and Pol Pot (Richard Dawkins Foundation, 23.10.2014)
Apocalyptism: Russian Church Ch.4 - Participation of Russian church in the cult of Stalin
Rio Wang blog (09.01.2014): Saint Iosif
Caitlin Dewey: A photographic guide to the world's embalmed leaders (The Washington Post, 08.03.2013)
Portal Analitika (16.10.2015): Amfilohije ljubi Titu ruku


***


Ne znam kakvu percepciju stvarnosti i odnos prema njoj imaju domaći idolopoklonici, ljubitelji Likova i njihovih Nedela, sa ovih i bezbroj drugih znanih i neznanih fotografija. U stvari, ubeđen sam da nemaju nikakvu. Čvrstorukaški kultovi, slepo poštovanje lažnih autoriteta, bezumni i bespogovorni masovni rukoljubi i opšta lenjost mozga deo su folklora na ovim prostorima. Ovde je anti-realizam iznad nadrealizma, oduvek.

"Ljubi sliku svoju", reče Kolektivna Projekcija, pljunu u šake i prihvati se sečenja torte. "Vođa je vođa, al kad nema leba od tri dinara, i torta je dobra."
Pa zapeva.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...