Wednesday, 15 January 2014

Urbanizam i ostale sitnice


Kome trebaju planovi?


U državi Srbiji je odavno izgubljena svest o tome da je za izgradnju objekta potrebna građevinska dozvola. Gradili su svi i gradilo se svašta, pa se onda čekala „legalizacija“. Svaki nagoveštaj produžavanja rokova za legalizaciju, samo je podsticao nelegalnu gradnju. Graditellji vođeni sopstvenim interesima nisu vodili računa koga ugrožavaju, a posledice su bile sve veće. Na udaru su zelene površine, komšije, životna sredina, infrastrukturni sistemi, snabdevanje vodom, bezbednost saobraćaja, bezbednost korisnika takvih objekata… spisak je beskonačan.
Obično bi se posle svake promene vlasti, donosio zakon, koji bi regulisao tu materiju i preko kog je državna vlast obećavala rešavanje nelegalne gradnje i to legalizacijom svega do sada izgrađenog i zaustavljanjem daljeg „divljanja“ u prostoru. Podnosili su se zahtevi za legalizaciju, država je objašnjavala zbog čega predhodne akcije nisu uspele, zapošljavani su novi činovnici da ubrzaju procedure, ali su rezultati ostali isti – tačnije nije ih bilo. Sve što se dešavalo u Srbiji, dešava se i u Beogradu, a svi nabrojani procesi su u njemu, brži, bolniji i sa gorim posledicama.


Uzalud stručna javnost upozorava da planiranje svake izgradnje počinje donošenjem urbanističkih planova, kojima se stvaraju uslovi za izgradnju, u skladu sa mogućnostima i ograničenjima prostora. Tako se izbegavaju konflikti koje donosi neplanska izgradnja. Takođe, priče o stranim investicijama, oživljavanju privrede, borbi protiv korupcije, brzom dobijanju građevinskih dozvola, nisu moguće bez izrade osnovnih urbanističkih planova.
Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, usvojenom 2009.godine, za grad Beograd je bilo potrebno uraditi Generalni urbanistički plan i deset Planova generalne regulacije kojima je pokriveno i planski razrađeno građevinsko područje. Odluke o izradi ovih planova donete su u decembru 2009.godine. Ovaj obiman posao, koji se obično radi svakih dvadesetak godina, rađen je tri godine, poštujući veoma obimnu i zahtevnu proceduru. U izradi planova učestvovala su sva nadležna ministarstva, reublička i gradska javna preduzeća i ostale institucije važne za život grada.


U skladu sa Zakonom, učešće građana prilikom izrade planova je obavezno, a sprovodi se javnim uvidom. Svi prilozi planova, crteži, tekstovi i obimna dokumentacija bili su dostupni građanima ukupno 11 meseci. Više hiljada građana je iskoristilo svoje pravo i upoznalo se sa planskim rešenjima. Primedbe građana na planska rešenja razmatrane su na preko dvadeset sednica Komisija za planove skupštine grada Beograda. Svi planovi su završeni i predati gradskim organima u decembru 2012.godine. Po završetku planova, na saglasnost Ministra građevinarstva i urbanizma i građevine se čekalo više meseci, a konačna saglasnost je data 25. septembra 2013. godine.
Konačan završetak procedure donošenja planova je usvajanjenje na Skupštini grada Beograda. Urbanistička, projektantska i građevinska struka je sa radošču čekala taj trenutak ne sluteći da je to samo igra političara.
Građevinska industrija, koja je u Beogradu u blokadi već više godina, mogla bi da zaposli mnogo radnika i pokrene ceo niz različitih delatnosti, od građevinskih radnika, preko radnika u proizvodnje građevinskog materijala, građevinskih mašina, proizvodnje nameštaja, opreme za domaćinstva, kućnih aparata, tekstila i slično, pa do proizvodnje. Ali, planovi nisu stavljeni na dnevni red Skupštine. Prolaze meseci. Skupštinu zamenjuje Privremeno veće, i opet se ništa ne dešava.


Sudbina najvažnijih planova za funkcionisanje grada još uvek se ne zna. Šta će biti sa Prokopom, novom autobuskom stanicom, Interceptor kanalizacionim kolektorom, intermodalnim centrom u Batajnici, velikim brojem ulica? Gradskim vlastima se ne žuri. Zašto? Ima mnogo važnijih poslova. Zar ne umeju da prepoznaju šta je važno? U njihovoj virtuelnoj stvarnosti sve je u najboljem redu. Novinski natpisi nas i dalje ubeđuju da ćemo građevinske dozvole dobijati za osam dana, da strane investicije samo što nisu stigle.
Nelegalna gradnja i dalje se toleriše. Ovih dana čitamo i da predsednik države i član vlade poseduju bespravne objekte: NELEGALNE VIKENDICE NAŠIH ZVANIČNIKA 
Građevinsku dozvolu je nemoguće dobiti. Korupcija cveta. Građevinski radnici i stručnjaci građevinskih profila odlaze u inostrastvo da rade. Preduzeća koja se bave urbanizmom, projektovanjem i izgradnjom su na ivici egzistencije. Zašto gospodo? Šta ce se dogoditi kad nam svi stručnjaci (arhitekte, geodeti, građevinski inženjeri, putari, konstruktivci, zanatski radnici) odu iz zemlje trbuhom za kruhom zbog nedostatka posla? Ko će raditi, kada, jednog dana, uradite neki plan i počnete graditi Beograd na vodi? Angažovaćemo strance? Je li to cilj? Da umesto naših preduzeća upošljavamo razne  Alpine i njima slične koji pokupe novac, odu u likvidaciju, ostave nezavršene poslove i dugove podizvođačima koje su angažovali, za daleko manje novca, da rade umesto njih?
A onda se vlast promeni i sve ispočetka…

***
Zaštitna kaciga (šlem) predstavlja omiljeni modni rekvizit političara i rukovodilaca kada se slikaju za TV ili novine, mada je upražnjavaju i prilikom obilaska gradilišta objekata visokogradnje. Manje iz razloga da im nešto ne padne na pamet, više zbog toga što hoće ponekad cigla ili komad alata da se omaknu s visine.


Bilo je i drugih & drugačijih vidova & rodova upražnjavanja šlemova, tokom godina koje uludo protekoše - nije da nije. Isto kao i planova.

Tako je to, kod miševa i ljudi.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...