Friday, 13 January 2017

Kali YugaPo hinduističkom verovanju, vreme je ciklično i sastoji se od dva poluciklusa - sumrak (pad) i svitanje (uspon). Svaki od tih poluciklusa sadrži po četiri (opadajuća ili rastuća) doba (Yuga) ili stanja: Satya, Treta, Dvapara i Kali Yuga u doba regresije, tj. Kali, Dvapara, Treta i Satya Yuga u vreme napretka. Sva ova doba se beskonačno smenjuju, prolazeći naizmenično kroz sumrake i svitanja.
Točak vremena.


Satya (Krita) Yuga je prvo od četiri doba kroz koje prolazi Svet. Zovu ga Zlatno doba, u kome čovečanstvom upravljaju bogovi a sva dela su najbliža idealnim. Ovo doba traje najduže i čini trećinu ukupnog Točka Vremena. Zlatno doba je vreme kada moralnost (boginja Dharma, otelotvorena u formi svete krave-snagomera) čvrsto stoji na sve četiri noge.
Treta Yuga je drugo, a nazivaju ga i Srebrno doba. U njemu sveta krava moralnosti stoji na tri noge, a ono je od Zlatnog doba kraće tačno za četvrtinu. Ljudi polako okreću leđa duhovnosti, dolazi do razvoja poljoprivrede i rudarstva, a takođe i nastaju norme kojima se društvo drži pod kontrolom.
Dvapara Yuga je treće doba u nizu vremena, nazvano i Bronzano doba. Očekivano, moralna krava u njemu stoji na samo dve noge (po nekim učenjima ima samo dve noge), koje predstavljaju saosećanje i istinoljubivost. Ovo doba je upola kraće od Zlatnog. 
Kali Yuga je poslednje, četvrto doba i u njemu je rogati moral spao samo na jednu kravlju nogu. Zovu ga Gvozdeno doba, Mračno doba i Doba poroka, sukoba, razdora i svađa. Ono je najkraće i traje samo četvrtinu Zlatnog, trećinu Srebrnog tj. polovinu Bronzanog (koncept koji podseća na tzv. Zlatni presek).
Četvrto doba sumraka se nastavlja u identično prvo doba svitanja, još jedno Kali Yuga, nakon koga sledi napredak kroz prethodno navedena doba, ali obrnutim redosledom - sve do Zlatnog. Ovo doba je povezano sa demonom Kali, koga holivudski globalizovano javno mnenje konstantno brka sa višerukom crnom boginjom Kali (ni ona sama nije "cvećka" ali njen koncept je u potpunosti drugačiji od demonskog), ženom boga Vishnua.


U Mahabharati su opisani atributi ovog doba truleži i opadanja moralnosti:
1) o vladarima:
 • Vladari će se ponašati nerazumno, poreze nametati nepravedno
 • Duhovnost im više neće biti vodilja i dužnost, baš kao ni zaštita svojih podanika; kao takvi će predstavljati opasnost po Svet
 • Ljudi će napuštati svoje domove, u potrazi za zemljom u kojoj niko ne oskudeva u žitu i ječmu (u hrani)
 • Na koncu Doba, amoralne će stići bes i kazna Božija
2) o ljudima
 • pohlepa i gnev biće uobičajeni; u nepoznavanju moralnosti, neprijateljstva među ljudima postaće otvorena
 • ljudi će smerati ubistva bez ikakvog opravdanje, i u tome ne videti ništa loše
 • pohlepa će biti društveno prihvatljiva a seks postati glavna potreba u životu
 • greh će sve više rasti, dok će vrline polako bledeti i prestati da se razvijaju
 • ljudi će polagati zakletve i potom ih što pre pogaziti
 • ljudi će postati zavisni od opojnih pića i droga
 • učenici neće poštovati gurue (učitelje) i povređivaće ih; njihova učenja će biti ismevana a sledbenici Kame (žudnja) će se boriti za kontrolu nad umovima svih ljudi
 • bramane (sveštenike) niko neće slušati niti poštovati, kšatrije (vladari i vojskovođe) neće biti hrabri, vaišje (trgovci i gazde) neće pošteno poslovati
Mahabharata je pisana vekovima pre pojave ideja kasnije prepakovanih i preprodatih kao hrišćanstvo.


Za razliku od Hindustana, u Srbistanu vreme teče daleko brže pa su tako i doba tj. stanja vremena & svesti na teritoriji Juge u poluciklusu svitanja daleko kraća nego ona kod Yuge. Naše Kali Juga stanje prelaza iz sumraka u svitanje trajalo je do maja 2012. godine, Dvapara Juga do maja 2014. kada je Zlatno Tele ono "PP" zamenilo jednim "P", dok je Treta Juga doba trajalo sve do 31. decembra 2016. godine. Od 1. januara 2017. konačno smo ušli u Satya Juga, Zlatno doba Srbistana, od čijeg blagostanja ćemo se (očigledno) teško i sporo oporavljati.
Kali Yuga tamo, Kali Juga ovde.
Kaljuga koja traje decenijama, da ne gubimo više vremena oko prevoda.

pesma za danas:


Killing Joke "Kali Yuga"

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...