Friday, 16 September 2016

Moša


Da se podsetimo nekih notornih činjenica koje važe kada su u pitanju izbori i organi lokalnih vlasti u Srbiji, a odnose se na opštine (ne i na gradove):
  • Aktuelni Zakon o lokalnoj samoupravi važi od 13.08.2014. (objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 83/2014 od 05.08.2014. godine).
  • U čl. 38 stav 3 stoji: "Predsednik skupštine, na predlog najmanje 1/3 odbornika, bira se iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika skupštine opštine."
  • U čl. 43 stavovi 1, 3 i 5 stoji:
  1. #1 "Predsednika opštine bira skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika skupštine opštine."
  2. #3 "Predsednik skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opštine."
  3. #5 "Predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u skupštini opštine."
Da li se sećate kako su izgledale liste stranaka koje su pretendovale da poseduju fotelju predsednika vaše opštine na poslednjim izborima, ko su bili tzv. nosioci tih lista (na rednom broju 1) i koliko njih su potom, "voljom većine odbornika a na predlog predsednika lokalnog parlamenta", bili izabrani na tu funkciju? Zašto su u većini slučajeva nosioci bili npr. lekari a zatim za predsednike bili imenovani oni sa drugog, trećeg mesta, neretko sumnjivih kvalifikacija i diploma? Da li su, i zašto, ti "prvi nosioci" svesno učestvovali u obmani građana/birača?
Doduše, u Zakonu ne piše da osoba na broju 1 liste kandidata za odbornike mora da bude i predsednik opštine, to je samo nepisano pravilo koje se pred izbore prodaje glasačima a posle izbora obavezno ne poštuje. Ukoliko su "nosioci lista" lekari, najčešći izgovor im je da su "znali da neće prihvatiti da budu predsednici, ali su prihvatili da stanu na prvo mesto kako bi povukli glasove za listu" itdislblabla. Čuveno "jesam, ali u sebi nisam" druga Sredoja iz Gornjeg Jaukovca.
Jedna od najogavnijih varijanti ove izjave, i nimalo redak slučaj, glasi: "Ne bih da se udaljim od noža na četiri godine." Da je to rekao neki mesar koji se bavi panglovanjem polutki, pa hajde i da mu progledate kroz prste, ali lekar...
A ti drugi (ili treći), koji potom đurđevdanski postanu prvi, jer "nije prvi koj je prvi, već je prvi koj je drugi" - da se podsetimo, nemaju nikakvih strukovnih ili drugih dilema. Oni znaju koliko je slatko kada - zbog stranke - kelner nadskoči doktora. Pasivno doktorski ili aktivno kelnerski, ali prejebali su građane sa pravom glasa. I opet će. Odbornici-preletači ili predsednici-skakači, nema razlike, svi su isti koliko god da vas predpostizborno farbaju i prenemažu se. Dvomisao čaršijska, u punom smislu i svom snagom.
Važi za sve Negotine, Bele Palanke, Vladimirce i ostale kasabe Vilajeta Srbistanskog.
I to baš ovako:


Blagodeti proporcionalnog i posrednog izbornog sistema.
Moša.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...