Tuesday, 5 July 2016

Noćni ćuk javlja


'Alo, 'alo, Noćni ćuk javlja:


Nije mi baš sve jasno po pitanju ove vesti: Kako to da se sastane sa troje njih u četiri oka? Svako od njih žmuri na po jedno, ili ovo troje žmuri a naša pćela ima ćetri oći? Šta "kako", pa lepo se vidi na svakoj slici da stvarno ima... dva para. Oći.
(stop)


Aha, sad je sve mnogo jasnije. Dankedojčland, kosovojesrcesrbije! Ala joj je rekao - ništa 23, ništa 24, nego pravo u ćetrioći - tačno onako kako je najavio.
(stop)
U brk, bre!
(stop)

Noćni ćuk se odjavljuje.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...