Tuesday, 14 June 2016

Stranger than fiction


Dobri naš Sauron:
- deli darove, 
- razvija privredu, 
- otvara hiljade novih radnih mesta
... agh burzum-ishi krimpatul.


Stvarnost je ponekad čudnija od fikcije:
... i u tami ih sveže.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...