Saturday, 19 November 2016

Svetsko ili Naše?


19. novembar je Svetski dan toaleta


Teško da bi ovaj datum bio kandidat za crveno slovo u kalendaru (a ne samo još jedna zafrkancija), da je stvarnost po ovom pitanju daleko manje trivijalna ili smešna nego što se to na prvi pogled čini. Sve u svemu, svrha ovog "praznika" je ukazivanje na brojne sanitarne probleme širom sveta i iznalaženje rešenja za njihovo otklanjanje. Iako je pristup pristojnim sanitarnim uslovima javnog zdravlja (npr. čista voda za piće, adekvatno odlaganje otpadnih voda itd.) proglašen za jedno od ljudskih prava, trećina stanovnika planete (oko 2,5 milijarde) nema iole pristojan toalet. Čak i među onima koji to imaju, toaleti koji nisu čisti ili bezbedni predstavljaju poseban problem, što samo pomaže širenju bolesti poput kolere, tifusa i hepatitisa. U nekim krajevima Afrike, dijareja je još uvek jedan od glavnih uzroka smrtnosti kod dece. Samo vršenje nužde na otvorenom, usled nepostojanja toaleta, omogućava sve veći broj slučajeva seksualnih napada počinjenih nad ženama i decom. Kod devojčica u ranom pubertetu, početak menstrualnih ciklusa, usled pomanjkanja privatnosti, utiče na izostajanje iz škole, čime su im umanjene šanse za sticanje osnovnog obrazovanja a shodno tome i iole pristojnog posla u budućnosti.
Osnovni cilj Svetskog dana toaleta je omogućiti svakom stanovniku planete da se pobrine za svoje privatne potrebe bez straha za sopstvenu bezbednost. Strategija UN o održivom razvoju u svetu, doneta 2015. godine, obuhvata konačno rešenje ovog problema do 2030. godine.
Ideja da se ovaj problem kalendarski zabeleži, nastala je 2001. godine.
Generalni sekretar UN Ban Ki Mun je 2013. izjavio: "Naš moralni imperativ je da okončamo defekaciju na otvorenom i obaveza da sprečimo rizik od napada i silovanja žena i devojčica samo zato što ne postoje sanitarni objekti u sredinama u kojima one žive. Moramo razbiti te tabue." Možda ovo nekome deluje smešno ali problem je zapravo realan i veoma veliki, jer narušava ne samo bezbednost već i ljudsko dostojanstvo tih žena i devojčica, koje su prinuđene da u takvim uslovima čekaju relativnu privatnost (ali ne i bezbednost) mraka kako bi se olakšale.
Osim navedenog, ni postojeći toaleti veoma često nisu adekvatni ili nisu dostupni osobama sa specijalnim potrebama, poput starijih i onih sa invaliditetom.
Od samog začetka, Svetski dan toaleta je predstavljao izazov vladama, kompanijama i raznim drugim grupacijama da načine neku promenu u pristupu ovom problemu. Podjednako je bitno i razbijanje tabua vezanih za ovu temu, radi lakše diskusije koja će dovesti do iznalaženja boljih i bezbednijih rešenja ovog problema.
Sasvim je jasno da je Svetski dan toaleta daleko od toga da predstavlja šalju, ili povod za ismevanje, zato što je posvećen zaštiti jednog od najosnovnijih prava čovečanstva, koja su zvanično kao takva definisana.
Postoje brojne stvari koje možete ovim povodom da učinite. 

Mapa prijavljenih aktivnosti u Evropi za 19.11.2016.

Za početak, podelite ovu poruku na svojim profilima po društvenim mrežama. To će vam možda izgledati kao sitan i nevažan gest, ali podizanje svesti o ozbiljnim problemima se najlakše postiže upravo preko društvenih mreža - naravno, pored svakodnevnog bombardovanja slikama beba i mačića. Što je više ljudi upoznato sa postojanjem nekog problema, to je lakše prikupljanje novca i drugih potrepština za njegovo rešavanje - primer tzv. Ledenog izazova savršeno dokazuje da je tako nešto zaista moguće. Dakle, nemojte misliti kako vaš klik na "podeli" nema nikakvog efekta - jer zapravo ima.
Naravno, ukoliko ste u mogućnosti, svakako donirajte - više informacija o tome možete naći na internet sajtu Svetskog dana toaleta, koji je pod zvaničnim pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija počev od 2015. godine. Svaka pomoć je dobrodošla.


***
U Srbiji, koju (neočekivano?) nećemo naći na mapi današnjih WTD aktivnosti, kao da ne postoje problemi privatnosti, nasilja nad ženama i devojčicama, čiste vode i prečišćavanja otpadnih voda. Izgleda da ne postoji ni problem osnovnog vaspitanja - kao što je to bio slučaj u Negotinu u vreme Mokranjčevih dana, tokom više godina.
Ali... zar i u Beogradu, nasred Trga Republike, podno spomenika Knezu Mihajlu i u po bela dana?!


Nije ni čudo što nas nema na mapi novembarskih aktivnosti. Mi smo svoje već odradili.

U Srbiji su domaći (dobrim delom i strani) mediji prvo evoluirali u tabloide, pa su potom tabloidi devoluirali u blatoide. Poslednji, letalni stadijum bolesti je već počeo, gde će se svi pretvoriti u toaletoide. Ne treba nam veći dokaz od svega što vrišti i smrdi sa njihovih naslovnih strana, zato što osim "toga", unutra ništa drugo nećete naći. Sve je tu javno, baš kao i afrička defekacija pod nebom u sumrak. Na korak od nasilja i silovanja.
Ovde se na vršenje političke nužde na otvorenom, i naročito pred TV kamerama, gleda kao na deo folklora ali i obavezujući način obeležavanja teritorije (ne mora uvek geografske, dovoljan je i glasački zabran ako drugačije ne ide - a ne ide).
U sumrak parlamentarizma, koji se sve više (opet?) čini neminovnim, kada razaranje institucija i diskvalifikacija svega i svakoga disonantnog aktuelnoj vlasti poprima vrlo ozbiljan tok, sa posledicama koje će u budućnosti morati da budu lečene vrlo ljutim travama, sve što se poslednjih dana dešava u Skupštini Srbije može se podvesti pod jedno:

Nacionalni dan toaletoidnosti

Praznik, koji se slavi više dana i obavezno radno. Praznik, koji kradikali nameravaju da slave još dugi niz godina i to sami u svom toru, bez neželjenih gostiju. Praznik...
Crno slovo u kalendaru, najcrnje.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...