Sunday, 26 October 2014

Vreme, bez granica


Rata će biti, dokle god budemo morali da branimo svoje živote od uništitelja koji bi da proguta sve; ali, ja ne volim svetli mač zbog njegove oštrine, ni strelu zbog njene brzine, niti ratnika zbog njegove slave. Volim samo to što oni brane.
Hvaliti hvale vredno je iznad svih nagrada. Pa opet, u pukoj hvali nema ničega vrednog. Nikada me nije vuklo niti sam imao želju da delam drugačije, od toga kako sam učinio.
(Faramir)

Dela neće biti manje hrabra samo zato što nisu hvaljena.
(Aragorn)

Nije zlato sve što sja, nit' su svi što lutaju izgubljeni.
(Bilbo)

Nije naše da upravljamo svim plimama ovoga sveta, već da činimo ono što je u našoj moći zarad utehe u godinama koje imamo; da iskorenimo zlo na poljima koja poznajemo, kako bi i oni koji će živeti posle nas mogli da imaju zdravu zemlju za sebe. Samo treba da odlučimo šta ćemo da uradimo sa ovim vremenom koje nam je dato.
(Gandalf)


Uvek je zanimljivo videti koliko su aktuelne reči likova iz Tolkinovog "Gospodara prstenova". 
Naročito u Srbiji, zemlji u kojoj vlast godinama zvanično ne priznaje sopstvene spoljašnje granice, ali uživa da ih povlači između kaste nedodirljivih bitangi u politici i biznisu sa jedne, i običnih građana sa druge strane. To su granice koje se ne smeju preći, na njima će vam naplatiti ponekad i više od carine.
Ponekad i sve.
Baš zato ih treba preći i brisati, ne samo zbog sebe.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...