Sunday, 30 September 2018

Ne broj, ustani


Padni sedam puta,
ustani osam.
Život ponovo počinje.

Prevazilaženje životnih prepreka je jedan od najboljih načina za učenje. Kada padnete to je nezgoda. Kada ostanete dole to je vaš izbor, jer to zavisi samo od vas i nikoga više. Pogledajte samo neke od najuticajnijih ličnosti na svetu, i videćete dug istorijski niz padova i grešaka. Svi su oni ne samo prolazili kroz teška iskušenja, već su uspeli i da ih nadvladaju. Učite na svakom neuspehu, i steći ćete znanje neophodno da sledeći put odete korak dalje. Sve zavisi samo od vas i vaše volje.


Zanimljivo, naziv za jesen u engleskom jeziku je isti kao i za pad: "fall". Predhrišćanska narodna verovanja kažu da je jesen poslednje godišnje doba, a da je zima "stvarno" prvo u narednoj godini tj. da godina počinje prvog zimskog dana koji se - gle čuda - skoro poklapa sa hrišćanskim Božićem (teorija religije kaže da je Isusovo rođenje zapravo metafora rađanja novog Sunca - početak nove kalendarske godine, i da je to kult daleko stariji od krstaškog).
Počela je jesen.
Kako stoje stvari na jednom bolničkom kartonu, čini se da je počeo i pad.
Srpsko društvo, za razliku od svojih parazitskih "elita", u poslednje tri decenije je uglavnom bilo na kolenima, uz nekoliko kratkotrajnih pokušaja ustajanja. Ne znam, nisam brojao da li smo do sada padali sedam puta i da li smo došli do osmog ustajanja, ali puko brojanje u društvenom nokdaunu ionako samo može do dovesti do konačnog nokauta. Japanska mudrost kaže "ne broj, već ustani".
Istorija nas uči da niko nije ustao a da prethodno nije pao, i da nije ustao samo onaj ko to nije hteo.


No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...