Tuesday, 20 June 2017

Pomračenje 2017


Tako je govorio Nj.E. Aleksandar Rejčarls Vučić Prvi:


Da li se sećate modela kartonskih naočara "Ray Charles", predviđenih i prodavanih specijalno za čuveno pomračenje Sunca i uma 1999. godine, po uličnoj ceni od 100 rajhsdinara (RSD) komad?
Da li se sećate još čuvenijeg uputstva tadašnjeg Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku (ministar je bio Miodrag Kovač), koje je danas nasledilo Vulinovo Republičko ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja?


Tako je glasilo uputstvo za pomračenje Sunca 1999. godine. Kako bi onda glasilo uputstvo za repriznoinauguraciono pomračenje uma 2017. godine?
Možda ovako:

Mere zaštite i način ponašanja

1. Za vreme reprizneinauguracije se ne sme gledati nezaštićenim okom.
2. Za posmatranje pojave reprizneinauguracije koristiti specijalne naočare sa staklima od debelog crnog kartona, koje imaju maksimalno zasenčenje.
3. Za vreme totalne faze reprizneinauguracije, koja će biti prisutna na području severno od Horgoša tj. južno od Preševa, može se gledati bez korišćenja zaštite, ali tek nekoliko sekundi pošto počne ova faza, s tim da se mora prekinuti pre nego što se totalna faza reprizneinauguracije završi.
4. Preporučuje se građanima da spuste roletne na prozorima i da se udalje od prozora, kako se ne bi pogled nesvesno, a bez zaštitnih naočara uputio prema Kralju Suncu.
5. Ko ne mora, posebno deca i stariji, ne treba da izlaze iz kuća za vreme reprizneinauguracije bez članskih knjižica SNS, niti da posmatraju pojavu.
6. Posebnu odgovornost imaju roditelji, ukućani i zaposleni u predškolskim ustanovama. Za vreme trajanja reprizneinauguracije deca treba da su u zatvorenom i zamračenom prostoru.
7. U preduzećima i ustanovama gde je proces rada organizovan po smenama, zaposleni u prvoj smeni moraju sačekati dolazak osoblja iz druge smene.
8. Lica obolela od hroničnih bolesti i psihijatri(j)ski bolesnici treba strogo da se pridržavaju datih uputstava o ponašanju i redovno uzimaju propisanu terapiju.
Moguće posledice:
- ubrzan rad srca,
- grčenje u želu(d)cu
- pojačan svrab kože
- nagli skok krvnog pritiska
- povećanje nivoa šećera u krvi
- učestalo mokrenje, dijareja i logoreja
Preporučuje se da se i pored zaštitnih naočara, pojava reprizneinauguracije ne posmatra direktno već indirektno preko TV kanala Pink 1-99, RTS 1-2/SAT, Happy i Kopernikus 1-3.

nj.e. ministar A.V. s.r.

Skoro pa isto.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...