Sunday, 14 July 2013

Bastilja


Prozor mora pasti - pao je.
I Berlin.
Zapravo, u zemlji Srbiji po stanovima svaki čas iz ležišta ispada tzv. stolarija; zato bije promaja na sve strane i pri najmanjem povetarcu. Shodno novouvedenom Zakonu o energetskoj efikasnosti, moći ćete da kod banaka podignete kredite da popravite stolariju i tako poboljšate izolaciju.
Aha.
Nego, kada smo već kod padanja...


Na dan 11. jula 1789. godine, francuski kralj Luj XVI Burbonski pravi cirkus od Skupštine i vrši rekonstrukciju Vlade (...) smenjujući reformistički opredeljene ministre, što izaziva revolt građana. Pobunjenim Parižanima pridružuje se i deo vojske, dok se ostali ponašaju "neutralno" i nezainteresovano. Dakle, Čekunica - vazda bio i biće. Tri dana kasnije, 14. jula 1789. godine, pobunjenici su se nameračili na ozloglašeni zatvor Bastilju (fr. utvrđenje) - simbol omraženog režima - i posle nekoliko sati puškaranja uspeli da ga zauzmu, potom i do temelja razruše.
Rezultati ovog istorijskog događaja su sledeći:
1. Prilikom zauzimanja zatvora stradao je njegov upravnik i nekoliko stražara, kao i nepoznat broj pobunjenika.
2. Tom prilikom, oslobođeno je zatvorenika komada 7 (sedam):
    - 4 lopova, 
    - 2 ludaka, i
    - 1 seksualni manijak.
3. Povik "Živeo Kralj!" zamenjen je novim "Živela Nacija!"
4. Umesto stega Monarhije, po prvi put razvijen je barjak Komune (koja je tri godine kasnije, 1792. godine, proglašena Republikom), tzv. "trikolora" (fr. trobojka). Ukinut je feudalizam, uveden kapitalizam.
5. Nova vlast je proglasila opštu amnestiju i zajebala stvar, izazvala revolt građana protiv sebe same.
6. Pobuna se, potom, proširila iz Pariza na ostatak Francuske. Seljaci su spaljivali dvorce i posede plemstva, koje je iz izbeglištva u susednim evropskim zemljama sejalo zavere, glasine i paranoju po celoj Francuskoj. Te njihove aktivnosti, plus razuzdano ponašanje seljaka koji su digli agrarnu bunu i izazvali nemire velikih razmera širom zemlje, pokrivaju vremenski period koji istoričari danas nazivaju "Veliki Strah".
7. Datum pada Bastilje se u modernoj Francuskoj slavi kao Dan Republike.
8. Usvojena je Deklaracija o pravima čoveka i građanina, Francuska postaje građanska demokratska država sa novim Ustavom i podelom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Stvoreno je slobodno tržište kapitala, trgovine i industrije.
9. Crkva je sekularizovana.
10. Pobunjenici, koji su došli na vlast, podeliše se na umerene demokrate Žirondince, i ekstremne radikalne Jakobince. Jakobinci uz pomoć radnika organizuju 1793. godine državni udar, giljotiniraju svakog ko ih mrko pogleda. Sledi period jakobinske "Vladavine terora", a po njihovom zbacivanju sa vlasti i nastavku giljotiniranja u praksi (ovoga puta nad radikalima) dolazi period "Belog terora".
11. Pored neizbežnog prelaznog perioda divljaštva, rađa se novo doba francuske prosvećenosti u oblasti umetnosti i nauke, naročito na polju politike i društvenih odnosa, koje predvode Monteskje, Volter, Ruso, Gizo i drugi velikani liberalne misli.
12. Svim građanima je garantovano pravo na slobodu, svojinu, bezbednost i otpor tlačenju.

Svaka sličnost sa društvenim konstruktom pod nazivom "Srbija2013" je __________ (reč upišite sami, shodno sopstvenoj percepciji).

***
Kod nas na narod padaju prozori, vrata, plafoni, protivgradnje rakete, razne druge budalaštine i velike nacionalne ideje, postoji konstantan strah da nam (poput Asteriksa i ostalih Gala) padne i nebo na glavu. Iz dva pokušaja TV Bastilja, međutim, nije pala. U stvari, možda će i pasti, ali TV-pretplata sigurno neće - ona je daleko čvršći stub vlasti od same zgrade, u kojoj sedi njen Ključar. A tek je Taj nesmenjiv.


Francuska reč "bastilja", preciznije označava utvrđenje pravougaone osnove sa odbrambenim kulama. Uglasti tlocrt zloglasne Bastilje neodoljivo podseća na fiziognomiju Monolitnog Direktora naše TV Bastilje.
Dakle, u tome leži tajna njegovog uspeha...

Živela, Srbijo, ti konsternirana EUfrajlo!
Srećan ti Dan Republike, ali one Stvarne.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...