Friday, 12 February 2010

Hronika Palanačkog Uma - V deoREALIZAM KAO PLEMENSKO ŽRTVOVANJE OBOGOVLJENOJ STVARNOSTI


Pojedinac koji ide do kraja i samožrtvovanjem za svoju "istinu" zapravo žrtvuje sopstvenu nestvarnost: osećanje beskrajnosti pritom predstavlja tipičan izraz duha palanke i njegovog straha od beskraja - zapravo predstavlja jednu nesposobnost za slobodu i prihvatanje otvorenosti beskrajnog, tj. Sveta.
Sve što je beskrajno, nestvarno je. Stvarnost je jedno kontinualno, neprestano i dosledno napredovanje ka kraju, ka stvarnosti kraja - ka stvarnosti duha palanke. Diskontinuiranost je nespojiva sa ovim duhom, baš kao i smrt ili otvorenost. Biti dosledan, za ovaj zatvoreni duh jeste isto što i biti "moralan". Ovakvom "doslednošću" subjekt ne postiže subjektivan već "objektivan" identitet, u potpunosti u skladu sa načelima zatvorenosti palanke.
Izgred je jedini način otelotvorenja nedoslednosti, i to u ime nje same, jer je tu u pitanju doslednost dovedena do sopstvenog kraja, propasti - do stvaranja ali i do istovremene propasti stvarnosti koju ta doslednost izgrađuje. Svet palanke ne može biti stvaran ako ne nađe istovremeno svoj kraj, a ne može biti pronađen izvan motiva "žrtve", žrtvovanja svega ličnog i promenljivog i to njegovim uopštavanjem.


ŽRTVA (žrtvovanje) se potvrđuje kao opšte, pranačelo duha palanke, kao plemensko načelo suprotstavljeno duhu samog pojedinca koji se žrtvuje zarad plemena/sebe. Žrtva se podnosi zarad ostvarenja plemenske stvarnosti. Bog stvarnog je bog žrtve. Čin žrtvovanja ukida samu žrtvu, koja je odvojena od stvarnosti, kao i razliku između njih. Nastaje žrtvena stvarnost.
Palanački duh napuštanjem stvarnosti u ime svoga boga, proizvodi božansku stvarnost, predstavlja pravu stvarnost; on je njen svetac-mučenik. Žrtvujući se, subjekt herojski i svetački dostiže večnost-stvarnost duha palanke. Žrtva-večnost-stvarnost je iznad njega, i on svesno podnosi žrtvu, shvatajući da jedino tako može da se vrati palanci.

BANALNOST - PRVO NAČELO NIŠTAVILA

Stepen samožrtvovanja je vrhovni kriterijum izražavanja duha palanke i njegovog realizma. Taj realizam potiče od verovanja u potpunu rascepljenost sveta na liniji subjekt-objekt, koja se smatra neprelaznom.
Lično je svedeno na prosečno. Motiv običnosti se svuda ponavlja. Slučaj je izraz diskontinuiranosti, pa je stoga i izraz nestvarnog. Stvarnost je u ponavljanju "dobrih" obrazaca, i postaje banalnost.
Potčinjenost je dvojna:
  1. pojedinac palanke je potčinjen njenom duhu i kolektivizmu, i
  2. imitirajući prvi primer, palančanin se prema sebi postavlja gospodarski, potčinjujući sebi samog sebe i postajući sopstveni gospodar na savršeno pogrešan način. Zapravo, raspršuje iluziju slobode i realnosti i tako se uključuje u sistem potčinjenosti duhu palanke još jednom.
Banalnost je načelo gospodarskog sveta palanke, gde se infantilno podređivanje sadističkom gospodaru vrši od pojedinca prema sebi samom, kao tipično infantilni mazohizam. To je načelo puta duha palanke u ništavilo kroz banalnost. Ništavilo duha palanke kao zatvorenog kruga.


SENZACIONALIZAM - DRUGO NAČELO NIŠTAVILA

Ukus za neobično je karakterističan za individualizam palanke. "Izlazak" iz palanke koja je "nesenzacionalna", stoga predstavlja pravu senzaciju baš usled njene banalnosti.
Duh palanačkog senzacionalističkog aristokratizma, suprotstavljen sam sebi, izražava se kroz:
  1. paradoks shvatanja neobičnog kao jedino "pravog", i
  2. pretvaranje ovog radikalističkog odvajanja banalnosti u čistu službu ništavila.
Život se povlači u sfere ne-običnosti, gde je ta izuzetnost apriorna baš na identičan način na koji je u palanci i uobičajenost apriorna.
Palanci su svojstveni i fetišizam stvari i nihilistički prezir kulture. Senzacionalizam trenutka počiva na izuzetnosti, prezire banalnost kao uobičajeno, trajno, duže od trenutka - njegovo biće trenutka raspada se vraćanjem u vreme. Preovlađuje imperativ žrtve i negacija vremena.


RAZOČARANJE U ŽIVOTINJU

Eminentna je iracionalna težnja za regresijom i restauracijom "životinje" (životinjstva). Postoji izvanredno jaka veza između kulta farme kod aristokratskog nihilizma i ove težnje ka vraćanju prema životinjstvu. Banalno doživljavanje aristokratsko-formalističkog duha predstavlja slepilo i gluvoću čistog životinjstva.
Tiranija duha palanke nad telom, vodi zapravo obožavanju jednog ne-govorećeg tela, prirode, životinje (koja takođe ne govori). Pošto ne govori, ova priroda je čulna, tj. erotska.
Unutrašnji sukob u palančaninu, tj. kroćenje životinje u njemu, nasleđen je; tu nema saradnje čoveka i životinje (tela). On poriče svoje telo (životinju, prirodnost). Njegov odnos prema prirodi je isti kao i prema svetu, jer to nije priroda njegovog stila (priroda poriče palanku svojom otvorenošću). Grad je antiteza palanci svojom otvorenošću. Telo je telo grada i prirode, telo životinjstva; grad je pakao razbludnog tela, u totalnoj suprotstavljenosti sa palanačkom zatvorenošću i držanju "na uzdi" čoveka.


JESENJI NOKTURNO I "SVETSKA PAKOST" DUHA PALANKE

Erotski nagon je osnovni i najefikasniji put ka iracionalnosti, to je njegova prva "vidljiva" forma, koju krase sve oznake infantilizma kao stanja duha.
Za palančanina nema ljubavi jer nema nagona za zajedničko opštenje sa drugima. Ljubav je nesrećna, oglašena sentimentalističko-očajničkim akcentima, u atmosferi jesenjeg nokturna i umiranja prirode u jesen (žuto lišće koje pada sa pocrnelih grana, simbolizam pada "požutele" ljubavi u blato banalnosti). Beznađe, lično razočaranje, "privatna tragedija", slomljena ljubav i slomljeno srce, spuštanje u grob sopstvenog tela po jesenjoj kiši (gde je duh palanke, tu obavezno pada kiša) koja briše sve tragove, pa i grob te propale ljubavi.
Odbacivanje ljubavi u ime banalnosti je odbacivanje Sveta; otpor Svetu se ovde pretvara u otpor ljubavi. Ljubav je mrtva (motiv "mrtve drage"), grob pohađa ojađeni ljubavnik - infantilna "istorija" ljubavi, traži krivca u drugima, u "zlobi Sveta", "svetskoj pakosti", i jača motiv razočaranja u Svet i izigrane nade.

***
Postavlja se opravdano pitanje da li je nesposobnost, kao opravdanje za neprihvatanje slobode i otvorenosti Sveta, stvarna ili je samo odličan izgovor lenjim, poluumrtvljenim umovima palančana. Izgovori nikada nisu donosili rešenja, kolektivna (ne)svest još i manje od toga. Samopredaja duhu palanke, proglašena samožrtvovanjem u borbi protiv njega, zaista predstavlja lični autogol vredan pažnje jednoćelijskih organizama, ničega složenijeg od toga.
Umesto stalne težnje za boljim životom, palančanin popušta besmislu kolektivizma palanke. Ili jednom od nižih kolektivizama koji ga čine. Pitajte nekog "vojnika partije" šta o tome misli, ima li realan i kritičan stav o lideru svoje stranke, direktoru firme, gazdi dućana, vođi ulične bande, Hitleru iz svog sokaka ...

Prosto je neverovatno koliko ljudi danas, pred izbore u Negotinu, izgovara rečenicu "glasaću za tu stranku zbog tog čoveka". Privatizacija politike, bez tendera, javnog nadmetanja, licitanata, poreza. Najjača berza koja trenutno postoji a indeksi nepoznati. Dotle nas je dovelo palančenje politike, ali i ekonomije, društva u celini. I to ne počinje iz Negotina, već naprotiv iz "Vrha". Države, stranaka, javnih preduzeća, ustanova, svega. Oni dođu u našu palanku, prospu svoje besmisli pred odabranim auditorijumom, krnu iće i piće i odu. A potom palanka počne da tumači šta je pesnik hteo da kaže. Obavezno besmislice tumačiti na besmislen način, jer drugačije ne ide.
Prosto mi je i dalje neverovatna užasna količina žudnje za senzacionalnim banalnostima, koja vrišti iz većine komentara na svakom od blogova upletenih u ovo predizborno ludilo. Prekopati svačiji lični život (pojedinca, stranke, firme) do najmanjeg atoma sumnje u individualnost ili ne daj bože - privatnost! Pu! Pu! Iš!!!
U ovom gradu, od aktuelnih izbornih trkača, svako ima nekakvu fasciklu punu (ličnih) negativnosti o svakom od ostalih sa parapolitičke scene. I tako u krug. Papiri i "dokazi" se gomilaju, sakupljaju, vade u javnosti "na kašičicu" i striktno u estradne a ne pravosudne svrhe i prilike. Nadgornjavanje u palanačkom teatru apsurda.
Da je kojim slučajem u Engleskoj na pitanje "zašto toliko para bacati na koncerte" dat odgovor "jok, a da nećeš na sahrane", na sred studija bi pukla takva šamarčina koja bi imala nesagledivo veće posledice po političku karijeru onoga ko je dao takav odgovor, nego što bi ga obraz zažario.
Šamar bi dobio aplauz javnosti.
Doduše i senzacionalizam, ali bi to bilo upakovano u sjajan papir i prodato za debele pare.
Kult životinjske farme, koji je tako precizno opisao Orvel u svom delu, živi kod nas punim plućima i dan danas. A dobio je i svoj reality show, da Palanka gleda i ne zapusti se slučajno. Da zna šta joj je činiti i za koga da glasa.
Jesenji nokturno koji traje čitavog života, kroz sva godišnja doba, izbledela od prosečnosti palanačke "stvarnosti"? Muka neka?
Ne mogu da se zaposlim nigde, nema leba, niko me ne voli, nema nade, ovde nema ničega, nema šanse za bolje, zabole me, svi su isti ... Kiša lije, lišće opada sa mrtvih grana, palančane mrzi čak i da kopaju sopstvene grobove, leže stojećki i zdravo živi kukaju što su mrtvi ladni.
Svašta. Tako ne razmišlja čak ni ona ameba s početka ovog komentara.
Ma, čista erotika ...


37 comments:

Anonymous said...

http://www.pressonline.rs/sr/vesti/regioni/story/100716/Partijska%20borba%20preko%20blogova.html?message=ok

Peščanik said...

Sto je jos jadnije u z i v a j u u tim svojim ulogama hraneci jedni druge pikanterijama iz svojih (ne)uredno sredjenih "klasera".
Zavrsice se i ta prica. Nakon toga pocinje novo-stara predstava Gospodja(e) ministarka(e) za klavirom (boze, boze)
Ono.. pazi, ne moze bas palanku svako ni da vodi mora to ipak biti neko tog duha. I uma.

Upropastise divan grad, nekada sirokog srca i zatrovase narod.Djilkosi.

Anonymous said...

Čitajući sve delove hronike palanačkog uma, naravno bez greške napisanih, mislim da se gubiš donekle. Palanka je svet u "malom", a opet malo "širem". Dakle, i veliki gradovi u svojoj širini imaju svoje "malo". Svaka zgrada u velikom gradu je malo, svi gledaju u špijunku ko se kasno vraća kući, i u malom gradu i u velgradu, dakle duh palanke postoji i u velegradu. Svaki velegrad se sastoji iz više palanki. Ima onih koji kažu da to gvirkanje rade došljaci. Ne, to rade svi, starosedeoci sa stilom da ih niko ne primeti, a došljaci tako da ih čuješ dok to rade. U čemu je razlika? Samo u stilu ali ipak princip je isti, a ostalo su samo nijanse. Misliš da se časopisi poput SCANDAL, SVET i sl. čitaju samo u palanačkim frizerskim salonima? Zavirivanje u gaće je u ljudskoj prirodi bez obzira na prostor i vreme.
Bežanje u nihilizam, otuđenje, zatvaranje u sebe, težnja ka iskonskom, praistorijskom, u prirodu, u nagone, kao što se trudi terorista je greška u današnjici.
S druge strane, slepo verovanje, svako u svog firera kao što se vidi u trenutnim predizornim kampanjama je opet greška. Ko su oni da ih sledim? Problem ne palanke nego stada je da uvek mora da ima ovna predvodnika i da ide za njegovim zvoncem! Crne ovce su samo crne ovce. A možda i nisu?

Razumem tvoje gnušanje trenutnog, ali mislim da je lakše boriti se protiv vetrenjača nego izbegavati predizborne tračeve. Sačuvaj hroniku za posle 8. marta, imaće veću težinu nego danas.

Midnight Walker

Anonymous said...

Ok! Sve je to tako! Mada mislim da je palanka i samoprozvana metrolpola od 2 ili koliko vec miliona stanovnika!Kada kazes da u Negotinu zivi nekoliko hiljada negotinaca , to jeste istina, a u Beogradu 2 miliona beogradjana da li je!Mozemo da kritikujemo one koji se bore za mesto u loklanoj Skupstini, u nadi da ce tako brze zaposliti sebe i porodicu, one koji ne misle ,vec klimaju glavu jer im je tako lakse, vezi konja gde ti gazda kaze pa makar crko.....Cini mi se da svoju energiju pogresno usmeravamo. Devedesete odnose svoj danak. Da li im treba prepustiti i generacije koje dolaze ! Njih nauciti da misle! Ali od malena dati motiv da vole svoj grad, Srbiju, sebe sto su tu rodjeni.ne izbacuje se duh palanke tek tako iz dusa onih koji su gladovali, svercovali, skrivali se od bombi. Mnogo smo bre pretrpeli. Neki su to preskocili, ucili, grabili,a neki nazalost ostali na pocetku devedesetih. Vi koji se borite za vlast, pogledajte svoju decu. Da li im zelite ovakvu Srbiju. Pocnite da menjare stvari od sebe. Tako je najpostenije!

e-novinar said...

"Jesenji nokturno koji traje čitavog života, kroz sva godišnja doba, izbledela od prosečnosti palanačke "stvarnosti"? Muka neka?
Znam i zašto me ova rečenica podseti na jednu sjajnu, ali kratku biografiju, meni omiljenog, Frederika Šopena. Najbolja nokturna je komponovao, upravo, ON, poljski iseljenik iz Želaznove Vole, večito , do kraja svog kratkog i krhkog života, zaljubljen u kontroverznu Žorž Sand. Slušajući kišu koja pada, pisao je note za večnost, ali i vreme, koje je , gle čuda, tada, u njegovo doba, baš kao i danas, ispunjeno palanačkim duhom, primitivizmima, neshvatanjem , NEPRIHVATANJEM SLOBODE I OTVORENOSTI SVETA.
Dakle, davanje ocene za peti deo hronike /autor je i ne traži/ je izlišno. Dovoljno je da sam veoma pažljivo pročitala i ovaj nastavak, odslušala Šopena / uopšte se ne uklapa, priznajem, u palanačko okruženje, nadrasta ga, zapravo/ , pročitala tekst dopisnika Pressa o partijskoj borbi preko blogova u Negotinu i zaključila da je besmisleno uključivati se u pisanije anonimnih sugrađana, koji, kao što autor ovog uvaženog bloga reče, koriste priliku......... da se pljuju, ispucaju lične frustracije, a postovi , ko, postovi, gotovo da ih se ne dotiču / ukoliko nisu politički pikantni/.Teraju po starom , nažalost!Prijatno veče!

Lale said...

@Midnight Walker
Ma odlično zapažanje, ali Konstantinović i nije pisao o filosofiji palanke misleći na "Negotine" ili rodne "Subotice", i naravno "Beograde" nego baš na palanačko poimanje sveta i svega, tako svojstveno nama. Tačno onako kako si i napisao.
Pa negde na početku baš i kaže da se palanke međusobno ne podnose a zajedno mrze neku veću, čiji su deo, pa potom te veće skupa još veću i tako u nedogled.
Baš tu nema razlike u stilu. To je ta religija, stil duha palanke.
E sad, to što je Gune svojevremeno (a sada i Organ za njim) krenuo da pravi farme vetrenjača, vetroelektrane ... ehm.
Pazi, ne ignorišem aktuelne pseudopolitičke tračeve, ne pravim se da ne postoje (na žalost, živi su, življi od života), ali ne želim ni u njima tek tako da saučestvujem. Njih arče profesionalci u toj oblasti, nisam baš sasvim siguran kako je to moja utakmica. Doduše, u poslednje vreme se baš i nije desilo nešto pametnih stvari da bi o njima bilo ovde pisano. One dovoljno govore o sebi time što su se desile. Mislim, šta reći o stranačkim skupovima zatvorenim za javnost? Baš to.

Milos S. said...

Daj ne prosipajte pamet vise, od svega ovoga nema nikakve koristi, palanka je palanka i tako ce ostati, ako si palancanin u dusi i Pariz , Tokio i Milano su nista drugo do palanke. Prema tome, uhvatimo se konkretnog posla a filzofiju ostavimo antickoj Grckoj. Sticem utisak da ovdasnji obrazovani ljudi , to svoje obrazovanje stekose sebe radi da bi samo filozofirali ili pricali u prazno. Iliti kako rece jedan vas blog kolega Dela a ne reci :)!
Bilo je vreme lepog pisanja i pricanja, to su uspomene kada smo trebali da dobijemo ocenu 5 kod Mire, Milovana ili Verke, sada bi trebalo to svoje znanje u praksi da primenimo, svako u svojoj struci.
Lale mislim da me razumes ?

Lale said...

Naravno da razumem, ali sve ovo, i reči i dela, samo zajedno mogu da nešto promene. Samo reči idu u prazno, samo dela se ne računaju ako nemaš partijsku knjižicu, svode se na najobičniju trgovinu.
Zaista bih voleo da svako radi ono što voli i najbolje zna i da od toga može da živi. Ali ne može. Džaba znanje i volja kada sve pada u vodu čim krene neko političko ludilo, a dao bog toga imamo napretek, svaki čas.
Da me ne shvatite pogrešno, ali nagledao sam se baš tog užasa samo u firmi u kojoj radim, za sve ove godine koje sam tamo. Da ne idem dalje.
Da se uključimo u izbore, pomognemo jednima a odmognemo drugima, zavisno o afinitetu ili obećanjima? I, da li treba dalje da kažem još nešto ... o lokalnoj pseudopolitici, ili palanačkom duhu uterivanja i utorivanja. O stadu, kako kaže MW - to i jeste suština palanke, stado koju vodi lider koji se od ostalih ističe po tome što obožava da im sve vreme govori kako je isti kao i oni. A jeste takav.
Palanaštvo to i hoće, jedva čeka da nas sretne na toj krivini.
A promene moraju da krenu baš od njih. I to je najteži deo.

btw
Imate još sat vremena da se spremite i obučete, pa lepo u 13h u salu ADF (komitet, kako god da ga zovemo). Dolazi Dušan Gamser sa još nekoliko ljudi iz LDPa.
Razlog: tribina na temu liberalizma u savremenom svetu, pa i kod nas. Da podsetim, Dušan je naš stari prijatelj još iz dana GSS, redovan učesnik svih skorašnjih skupština Liberalne Internacionale. Jedan od onih koji su nekada u GSS baš bili zaduženi za taj "liberalni POiV".
Dođite, da još malo filosofiramo, ovog puta i uživo. Pozvani su svi koje to interesuje.

Anonymous said...

dali je tacno to sto se suska po gradu da su ds igerovka napravili dil i zato su sutnuli ljubisu

Milos S. said...

Ali upravo ovakva politika nam je i napravila sve ovo, da nam sada Ljubisa , Pajta i njima slicne analfabete umisljeno glume neke face. Ocigledno da ovde i ne postoje pravi intelektualci koji bi prosto svojim stavom i ponasanjem u potpunosti ignorisali ovakve ljude i postavili ih na mesto koje im pripada , a to je selo!
Ovde se vise ne zna ko je doktor, sudija, inzenjer, ratar, vocar, odzcar, ko je vrh a ko dno!
Palanacki um je u svojevrsnoj retardaciji, a spaljivanje vestica na lomaci je i dalje aktuelno. Na zalost, vremenska masina je pogresila datum i umesto u buducnost odvela nas u daleku proslost.

Lale said...

Doktori su sami krivi što se spuštaju u tu rupu, umesto da leče ljude oni ih razboljevaju. I sebe, takođe. I spaljivanje veštica je sastavni deo stila palanke, naravno.
Kako bih voleo da si u pravu po pitanju "retardacije palanačkog uma", ali to jeste baš jedna od njegovih odlika, svojevoljno odricanje samih palančana od sopstvenog uma u korist kolektivnog besmisla. Tog sranja je uvek bilo i biće i ubuduće. Na žalost. Takvi i dalje veruju da je Zemlja ravna, da je na leđima nose slonovi, Sunce se oko nje okreće. I da se planeta, u stvari, zove Palanka.

Priču o dilu RG i DS nemoguće je potvrditi ili opovrgnuti. Jedino što pouzdano znam je to da postoje vatreni pobornici te ideje na obe pomenute strane. Zajedno se nadaju da osvoje 25 do 30 odbornika, i da im više ne treba niko, osim što bi zbog Republike SPS bio privezak na strani DS.
Toliko znam iz priče pomenutih. Kao što se sećam i da mi je 2005. Zoran Ostojić rekao da pre 2012. ne treba očekivati (tada) GSS/LDP u republičkoj vlasti. Pa vi sad vidite za šta će sve Negotin još tri nedelje da bude ogledno dobro.
A i posle toga, da se ne varamo.

Народна радикална - Страхиња (НРС) said...

Поштовани блогери, част нам је и задовољство да Вас обавестимо да је 10.02.2010. отворен блог “Народна радикална - Страхиња (НРС)”. Држећи да су сви блогери одговорни и озбиљни људи који знају да оцене и процене тежину сваке речи, а имајући у виду да је пред нама Ускршњи пост, у коме се не уздржавамо, да ли је упоште то потребно подсећати, не само од мрсне хране, као телесног поста, већ и од злих мисли, речи и дела, у чему је, заправо, и суштина духовног значаја поста, очекујемо да на овом блогу увек имамо тачне, правдољубљиве и, колико то политичка острашћеност дозвољава, објективне текстове и коментаре.

Унапред захвалан – администратор блога, Страхиња Ћирић.

Anonymous said...

http://strahinja-nr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html#comments

Lale said...

Na Građanskom Krugu se ne posti.
Postuje se.
Zlim mislima, rečima i delima ovde nema mesta 365 dana godišnje, i onaj jedan više kada je prestupna.
Pozdrav Strahinji. Dobrodošao u Blogosferu.

Toplica said...

Pozdrav Strahinji!

Anonymous said...

http://2.bp.blogspot.com/_Ogyq5xkL5E8/S3bGA-3edZI/AAAAAAAAABg/W5VIHMRR8LA/s1600-h/capture+07.JPG

sefe,koja je bre ova?

Anonymous said...

http://gradjanskikrug-civiccircle.blogspot.com/2009/11/str-nijanse.html
Ipak ce se po tebi ovo ostvariti.

Lale said...

Ne znaje se ...
Osim da mesta nema za šišmiša. Njega niki neće. Remeti, zato.

Anonymous said...

http://mojnegotin.blogspot.com/
Eve i ovaj bulca oce gi deli dresevi!

Anonymous said...

Важно да је шурак ту, којег је запослио у свом првом мандату директоровања.

Prle said...

Ako se kojim slucajem i ostvari ideja o zblizavanju DS SPS i LDP onda nema razloga da glasamo jerbo za kog god da glasas on ce sa onim koga mrzis da pravi vlast ,a to smo ve c videli mnogo puta.Zato lepo neizlazim ni na republicke ,a kamoli na palanacke izbore ni ovi prvi nezavise od nas vec od anbasadora SAD u Srbiji.Jel moze neko da mi kaze zasto se onaj maneken pojavljuje u svakim vestima po dva puta ,jer on vodi vladu ili MIrko.Presednik je protokolaran kobajagi ,a glavnu rec svuda u svetu vodi presednik vlade ,barem u Evropi.Ovaj cim Stratedzik marketing ispita nesto eto ga na male ekrane da kaze sta misli ma zabole me sta on misli,mene zanima jer ima neku novu kremu za lice i tako to.

Lale said...

Nemaš razloga nikoga da mrziš, čak i ako ti se čini da taj mrzi tebe (mrzeli bi oni sebe kada bi znali stvarno ko su, nego to neće da priznaju). Jbg, to i jeste politika, pa i Čeda je do sada nekoliko puta spašavao Tadićevu guzicu glasovima poslanika LDP, a čine i zajedno vlast u Beogradu.
Da ne izađeš na izbore? Naravno, i to je politički stav kao i onaj da izađeš i precrtaš glasački listić, učiniš ga nevažećim. Američki ambasador ne može da utiče na ishode izbora u Srbiji onako i onoliko kako i koliko to mogu debili koji skaču na svaki njegov mig, a predstavljaju se u javnosti kao "naši političari".
Bre, što veći broj glasova i mandata osvoji ona lista za koju bi glasali, to će i veći biti njen uticaj u budućoj vlasti a manji onih drugih, ostalih.
Ta matematika je prosta.
Na kraju krajeva, svako odlučuje sam šta će sa svojim glasom. To je jedino normalno u celoj ovoj priči.
Pa i ta nedelja, 7. marta, samo je još jedan dan kao i svaki drugi u životu. Ništa manje, ništa više.

Anonymous said...

Lale
Koliko je ovo adekvatan komentar ovog posta, proceni sam?
Sinoc gledah TV Zajecar i ne mogu da odolim utisku koji prenosim posle gledanja izvestaja sa Rajackih i Rogljevackih pivnica.
Ono sto sam zapazio a to je DA JEDINA NASMEJANA LICA bese sekvenca o porodici francuza, koja je skromno docekala svestenika i puna radosti ucestvovala prvom orezivanju cokota.
Narocito mi je bilo upadljivo da "Oborknez" nije sacekao "Beogradske dahije" a oko njih sve neka natmurena lica. Nema sta "uspesan" predizborni marketing koji je uvelicao, onaj "debeli" koji se sepurio kao paun.
U malo ne zaboravih tu je bio i novi vlasnik TV Zajecar, verovatno ga posla "Oborknez" da se zna ko je gazda. Nema sta vrlo uspesan tv prilog.
Nije mi jasna poseta Vucica, osim ako nije zeleo licno da se uveri kako izgleda jedno "gastarbajtesko" domacinsvo, posto, verovatno zbog snega nije mogao da poseti neko domacinstvo u brdsko-planinskom delu nase opstine. Neka do 7.3.2010 ima vremena.
Ovo ispricah za one koji nsu gledali sinoc vesti TV Zajecar u 20,00.
Mrgud

Strain said...

Pošto se stalno bavite temom palanačkog duha, citirajući književnika, profesora i prevodioca, Radomira Konstantinovića (koji je bio i moj profesor), kao i mnoge druge koji se bave provincijalnim "mrtvim morima" i me umanjujući njihov pozitivni naum, kao ni činjenicu da je palanački duh uskogrud, ovde se nameće pitanje zašto to toliko forsirate, jer poznato je to da je provincija u čoveku i da mnogi komentatori na ovom blogu upravo potvrdjuju to. Nisu oni nikud daleko otišli od provincije u duhovnom smislu. Ako jesu, neka to dokažu delima. Ovako dele packe slabijima od sebe, a to je pacerski. Nisu oni toliko pametni, nego su drugi slabi.
Zar će nas oni, na ovaj način, izvesti iz provincijske učmalosti?

Anonymous said...

Na RTZ nisu rekli d Rajcani nisu mogli do pimnicaautom da dodju, put je bio rezervisan samo za goste iz Bg i lokalne politicare iz SPS i DS. Tuzne su izgledale pimnice juce, mestani Rajca u drugom planu, moralo je biti mesta za Slavicu i Vucica. Zar dosad nisu znali gde su pimnice. Nikad vise policije u Rjacu, lokalni politicari SPS i DS sepure se u svojim automobilima do pimnica dok je vecina ljudi peske dosla do pimnica postujuci odluke policije. Bilo je ljudi i iz SPS koji su postovali naredbu i to je pravi SPS. Ne ovi novokomponovani. Zato ej i bilo samo tri izlagaca vina. Komentar turista koji se tu zadesio je govori o svemu. Rekose oni mestanima da je sve lepo, ali kazu oni, molim vas ne zovite vise ove politicare, zivite nomralno. I nisu krivi Beogradjani nego lokalci koji ne znaju red koji su trebali da im kazu sta je Rajac i pimnicie ostaju i polse njih.

Anonymous said...

E MOJ Lale
Izgleda da je na Tvom blogu nastao "Veliki post".
Izgleda da ljudi nisu mnogo "odusevljeni" Tvojim vizionarskim pogledom, na Malu Palanku, jer "brate" Tvoje vizionarske nulice "NIKAKO NE SILAZE SA POLITICKE SCENE NEGOTINA".
Tako se "PONOSNO SEPURE" da je "milina" gledati ih!?
Nego da Te pitam da li znas nesto vise. Naime juce setajuci se nasim gradom, u prolazu, "kao da sam nacuo" da neki nas sugradjanin, koji je clan jednog upravnog odbora institucije/ moram priznati poznate i cenjene sirom sveta/ dobija nadoknadu u iznosu od 1000 evra, samo nisam cuo da li je to za mesec dana ili na godisnjem nivou!?
Ako je to tacno, treba mu "skinuti kapu".
Radoznali

Anonymous said...

Zašto Borani kneza nazivaju Ništić?
Kako rade Boško i Saša:
dva-tri splava u Bgd, restoran u Majke Jevrosime, ispod Skupštine, neka kinta u džep, sve to snimljeno mobtelom.
Zatim, piju krv. Svima.

Lale said...

E pa narode palanački, pardon - negotinski, ja se izvinjavam svima koji su (možda) očekivali Otisak nedelje ili neke nove tekstove, ali problem koji imam je za mene nepodnošljiv: opet mi je riknuo kompjuter, i trudim se da se usput ogrebem par minuta gde stignem, ne bih li makar puštao vaše komentare. Očekujem da ovaj problem bude rešen ubrzo, jer se nakupilo dosta toga za pisanije.
Cuo sam da više ljudi ima ovaj problem sa padom Windowsa i da im se računari zaista čudno ponašaju naročito otkako je pre desetak dana uveče bila pukla centrala u Zaječaru (njima nisu radili ni telefoni i net, kod nas samo internet). Ne samo Juga i nekoliko blogera u Boru, već i ovde u Negotinu se ljudi u poslednje vreme žale na slične "simptome" svojih ljubimaca. Hm...
Btw, spremite se za sutrašnje takmičenje demokratske omladine u besedništvu. Da vidimo, ima li (makar mlade) nade za žute.

Anonymous said...

Sa prošlogodišnjom, mislim nadom, su se žuti baš usrećili! Bruka beše kompletna kada su sa pobednicom okružne smotre otišli dalje od naših palanačkih granica. Sramota živa za njihovu besednicu / nije ona ni shvatila svoj besmisao, nažalost/, da joj ne podvlačim ime, neću se nervirati. A lično je vozio šef stranke. Nego valjda su nešto naučili, ovi naši stvarno talentovani momci i devojke, da samo znanjem i veštinom pisanja, nošeni emocijom , mogu da izbore dobar plasman i da samo ako su kadri odluče da idu na takmičenje koje nosi tako ugledno ime. PS Sistem pada, to da , a Vlada...... ne zna se............

Anonymous said...

Koliko cujem, takmicenje u besednistvu u Negotinu je otkazano, ali ne znam sta je razlog?

Sauron said...

Telefoni i internet nisu radili, ali nisu isključeni iz Zaječara nego iz Beograda u celoj Srbiji.

Sauron said...

Aha, jeste Boško vam namerno sjebo kompijutere da ga više ne pljujete po blogovima. PARANOJA!!!

СПС Неготин said...

Поштовани блогери,

После извесног времена отворили смо наш блог, „СПС Неготин“, с намером да наше грађанство упознамо с нашим програмом и тиме укључимо у предизборну активност, за 7. март 2010. године. Као што је познато, ми не желимо да водимо испразне полемике, које су углавном испуњене мржњом, нетолерантношћу, некултуром, него да водимо нормалан, аргументован дијалог, како бисмо дошли до што бољих предлога и решења за опоравак Неготина и Крајине и за што успешнији развој. Рачунамо на вашу сарадњу. У то име вас срдачно поздрављамо и захваљујемо. Добро дошли на наш блог.

Lale said...

A do sada su ćutali jer nijesu imali primjedbi.

Baš duhoviti neki ljudi, da prostite reformisano duhoviti. Nego, sve su mi odnegde poznati, to me brine ...
Ma nema veze, politika je pijaca, pa ko voli nek izvoli, roba je na tezgama svakome dostupna.
Dobrodošlica socijalistima u blogosferu kao i svakome ko se odlučio na ovakav korak. Od njih samih zavisi koliko će da traju.
Podrazumeva se, linkujem blog tek posle trećeg objavljenog posta. Za sve važe ista pravila.

Anonymous said...

Ma ne linkuj ih Lale uopste, ispostili su oni nas tokom 90.ih i to dobro! Kako kazu vuk dlaku menja ali cud nikako, a ovi ni dlaku nisu promenili a cud im je ko ud! Tako da sa ovakvima obazrivo, sve rade u rukavicama, gurnuse Ljubisu kao frontmena i lukavo cekaju svojih 5 minuta.

Prle said...

Lale priseti se 90 pa im pozeli dobrodoslicu ,isti i sad jasu djiha stoko Negotinska.Evo i nas da se zezamo,a da je bilo po nasem sad bi svi vi bili u rovovima u ratu protiv NATOa ,mi iz SPS samo bi komandovali ,pa nismo jos zaboravili te kadrove.Nego koji im je link mozda drze u tajnosti ,da im server nije u Dusanovcu,ili im ga dao bucko Ruzic ha,ha,ha,

Lale said...

Ehm, pa sad, kakav bi ja to bio čovek ako ne bih poželeo dobrodošlicu svakome ko se usudi na blogjob? Baš i treba da se pojave, pa da ih svi vide kaki su. I da se podsete kaki behu.
Pa pred narod, onda.
Da vidimo i tu čuvenu matematičku formulu 2 x 0 = bolji Negotin.
(suvi kašalj)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...