Tuesday, 9 February 2010

Hronika Palanačkog Uma - IV deoTRAJNI INFANTILIZAM DUHA PALANKE1. Genijalno ludilo

Sukob individualizma i smrti se uvek, neizbežno završava dubokim neuspehom i razočarenjem, tzv. "razočarenjem u svest", koje ide toliko daleko - do mržnje prema svesti. Što je svest o svetu, o neminovnosti i racionalizovanosti svega (naročito smrti) dublja, to je i ova mržnja veća.
Svet palanke misao vidi kao čistu Bludnju. Zdravorazumski empirizam je stavljen u službu palanačkog status quo-a. Palanačka svest se u svom očajanju i pesimizmu okreće ludilu, kao obrnutoj projekciji svesti. Ludilo predstavlja HAOS izvan ustaljenog poretka palanke; ono je takođe željeno jer predstavlja uzrok žudnje za zatvorenošću palanke, bez njega je teže objasniti palanački poredak. Omogućava se filosofija haosa, tj. filosofija ludila.
Traži se spasenje u ludilu - pre svega kao u ZABORAVU. Pamćenje je najveća nesreća, zaborav je najviši imperativ! U ludilu se traži spas (kroz poremećaj sopstvene svesti) od duha i od sveta palanke - bacajući sebe u ludilo, palančanin želi da u ludilo baci svet (palanku) od koga je neodvojiv.


2. Smak Sveta

Samosažaljenje ovog infantilizma u sebi nosi kao osnovni pokretački motiv osvetoljublje, koje se često izjednačava sa doživljajem sopstvene smrti - palančanin ovako sebe osuđuje na smrt, pa onda "vidi" sebe na odru kako prijateljima i rodbini govori "veliku istinu" koju im nije rekao za života.
Vera u sopstveni kraj se javlja kao vera u konačni obračun sa Svetom i rastanak sa njime - zapravo, ovaj odnos oslikava suštinu zatvorenosti palanke, gde više nema "dalje" nego je stvar okončana smrću - zatvaranjem, i tu leži suština poimanja "palanačke osvete" Svetu.
Spas je u kraju/smrti/zatvaranju - pod tutorstvom duha palanke.
Palanački duh je željan sebe kao pune svoje subjektivnosti bez ikakvog tutorstva, ali je nemoćan da to ostvari pa onda infantilno sanja "kraj sveta i svega" kao jedinu mogućnost sopstvenog oslobađanja/uništenja. On ovaj kraj hoće, ali ga se i boji - no, potreban mu je ne bi li se oslobodio te nepravedne "tiranije Sveta" nad njim.
Duh palanke je načelno protivan apokalipsi, ali neizbežno vodi njoj - vodi ga "načelo kraja" koje neizbežno postaje načelo propasti.


3. Infantilno-romantička mitologija sjajne propasti

Palanački infantilni duh traži spas u glumi stvaranjem naglašeno infantilne mitologije o sebi, koja je suprotstavljena stvarnosti, ali sebe uzima za "stvarnost". Ovako pokušava da pomiri načelo propasti sa strahom od njega. On živi izmistifikovan sopstveni život, u izmistifikovanim predelima, kao izmistifikovani junak - patetično i teatralno - jedan buntovan, izazivački, usamljenički i herojski duh koji svojom "smelošću" zaprepašćuje čitav svet "nesmelih".
Propast može da bude samo "velika", u velikom stilu: otpadništvo, beskućništvo, izgrednička nota ličnosti koja izaziva čitav svet da mu radi o glavi.


4. Psihologija, pozorište za "mlađe"

Filosofija duha palanke je izgrađena na samopotiranju svake moguće subjektivnosti. Osećanju ovde nema mesta (kao ni mišljenju) jer ono otkriva beskrajnu zavisnost subjekta od spoljnjeg sveta, i njegovu totalnu determinisanost. Osećanja se koriste da naglase palanačku nadposebnost, tj. ličnu vanposebnost, i superiornost u odnosu na Svet.
Palančanin krajnje infantilno "prekoreva" Svet zbog njegove bezosećajnosti - a zapravo, duboko želi tu neosetljivost jer je to njegova duševna hrana - tako pokazuje da je on osećajan za razliku od zlog Sveta.
Otkrivanjem neizbežnosti zavisnosti palanačkog subjekta od prave, svetske, osećajnosti izaziva razočarenje u palanačku "verziju" osećaja. Ovo krajnje infantilno poricanje Sveta (i osećajnosti) vodi sopstvenom poricanju kroz saznanje o sopstvenoj bedi (od veličanja sopstvene palanačke do shvatanja i osećanja sopstvene uniženosti).
Duh "čistunstva", kao duh apsolutne trezvenosti suprotstavlja se svakoj zabludi individualizma, stvara sopstveni zatvoreni svet sa prividom osećajnosti i individualizma (koji su mu, zapravo, pravi "neprijatelji").

Palanački duh koristi izgredništvo, izgredničko ponašanje, da pokuša da izmiri dva sveta između kojih sam kopa duboku provaliju - što je svest o fiktivnosti sopstvenog unutrašnjeg sveta (palanke) veća, to je veća i sklonost ka izgredu. Subjekt čini tragično-patetično-komične gestove zbog straha od sopstvene anonimnosti, za koju je sam kriv.
Na način na koji palančanin prihvata sebe, takođe prihvata i ovo izgredništvo/nasilje, kao neminovnost, sopstveni usud od koga se ne može pobeći - zloduh nasilja je sasvim iracionalan način ispoljavanja "pobune" subjekta, motivisan uvek nekim "spoljašnjim" podsticajem (nikako kao akt unutrašnje volje).
Nasilje režira priču sirotinjsko-psihološkog pozorišta palanke, gde se stvara "stvarnost" - što je osećanje stvarnosti manje to je nužnost nasilja veća. Naravno, misli se na osećanje stvarnosti subjekta u skladu sa realizmom duha palanke.
Brutalnost upada u svet stvarnosti, neizbežan je uvod u filosofiju nasilja čija je teza da treba ići do kraja, po cenu sopstvene propasti i lične žrtve, a uvek sa pozivanjem na "viši cilj", tj. moralnu vrednost koja treba racionalno da opravda ovu iracionalno-opsesivnu potrebu za stvarnošću.

***
Pa, ja još ne bih na odar, stoga neću komentarisati "veliku istinu" o ludilu, smrti, samosažaljenju, osveti, psihologiji i mitologiji, nasilju ... palanci.

Slika govori sve.

10 comments:

Anonymous said...

MALO STATISTIKE ili DA LI JE NEGOTIN PALANKA.

Danas je na sajtu Opstine Negotin objavljena i 7 izborna lista, koja je koalicija DS i SPO.

Na prvi pogled nista novo. Ali kada se, malo bolje, sagleda ko su sve kandidati ispada, da nam se u buducoj skupstini mogu naci, NI MANJE NI VISE NEGO 22 MEDECINSKA RADNIKA / 16 lekara i 6 medecinska radnika/ sto je za JEDAN MANJE OD UKUPNO 1/2 BROJA ODBORNIKA.
ZNACI DA JE TEORETSKI MOGUCE DA NAM U BUDUCI SASTAV ODBORNIKA SKUPSTINE OPSTINE BUDE 1/2 ODBORNIKA , iz oblasti MEDECINE.

Poseb no je UPADLJIVO DA MEDECINSKE RADNIKE NEMAJU NA SVOJOJ LISTI LDP I SOCIJAL-DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE.

Ono sto je jos upadljivo a to je da su nosiopci liste SAMO DVA GRADJANA OPSTINE NEGOTIN, i to Radmila Gerov ispred LDP i Dr. Sujeranovic ispred koalicije DS-SPO.
OSTALI SE se "kriju" iza partijskih lidera, sem Vlaske demokratske stranke, koja nije istakla nosioca liste.

Pa sad neko neka kaze "da smo mi palanka".
Da li je tu potreban bilo kakav komentar.
P.s.neko drugi moze da da i kompletan prikaz.
T.........

Diogen 8 said...

"Biće skoro propast sveta,nek'propadne i nije šteta!"
...I zaista ukoliko se nešto ne promeni bićemo svedoci njegovog nestanka ovakvog kakvog ga znamo,no..
Bez obzira na zaista sjajan post,jelte,ne mogu da zaustavim kez(!)da me sve više podseća na ćiftanski lov(ispravite me ukolliko grešim)na vještice ili(bolje)na veštca.U tom lovu niko ne može biti uhićen,niko pobeđen(tanka je granica koja razdvaja lovinu od lovca).
Po infatilno-romantičnoj mitologiji(a svaka mitologija je unapred lažna konstrukcija nedoživljenog),zaista sjajane propasti,neka doista"pala"imena,našla bi se prozvanim,poljuvanim.Jedan od najvećih dekadenta,sifilistički anđeo,sa svojom zeleno obojenom kosom,uživaoc i spisatelj"Veštačkih rajeva",Charles P.Baudelaire,V.de Lil-Adam-Poete maudtis,Leonid Andrejev,oštri antihrišćanin,autor "Balade o sedam obešenih","Jude Iskariotskog",i dr. fantazmagoričnih priča,O.Willde,kozer i kicoš,blebetalo koje nije potrebno predstavljati,u nešto novijoj dobi i Andy Warhole(koji je danas izuzetno popular),pod svojim psdimenom,Drella(Dracula&Cinderella)i svojom strašću k'LGBT osobe i nalik na Baltusa,prema tek napupeloj srednjoškolskoj dečici.Isprozivanim bi se osetio, i Johnny"nekad truli"Lydon,samo da je pročitao tekst,nekad bi ovakvu ršomonijadu rešio verovatno pesnicama ili nogom,ali ga danas savršeno zabole njegovo debelo irsko dupeza sve,pošto je i staraca svi starci su hodajuće apoteke...Ovim su pljunuti i svi anarhisti,levičari,pirati,marginalci,oni kojima još uvek um nije zatrovan(osim od gudre i alcohola).
Svet je danas jedno jebeno globalno selo,gde se sve vidi,sve zna,svi jebu,i biti drugačiji od užasa mase,nije samo po sebi vredno pažnje,ukoliko je to samosvesna onanija,a ako je dejstvo prirodnih pokreta senke subjekta onda to dobija potpuno drugačiju konotaciju...Ondak je taj"buntovni,izazivački,usamljenički herojski duh"pod okriljem "izmistifikovanih predela"gde svi mogu da mu se napasu sa izvora(ne)znanja i ujedno je banalnost treninga životnog iskustva,obmane i manipulisanja.
Znam šta bi uradili neki:Jozef Boys bi svoju ćelavu glavu umočio u kofu sa farbom,Ludi Džeri bi isekao ruku pivskom flašom,dok za Annu Varney nisam siguran što bi iz protesta sve učinila.Svako iz svog apetita za dekonstrukcijom palanke u drugima.Jer palanka,gadosti,pa to su uvek drugi.Ende

Diogen 8 said...

Ko prevede ovo i pusti ima vopi od mene....(kad mogu ovi da mlate)...


Pedicabo ego vos et irrumabo,
Aureli pathice et cineade Furi,
quime ex versiculis meis putastis,quod sunt molliculi,parum pudicum.
Nam castum esse decet plum poetam
ipsum,versiculos nihil necesse est;
qui tunc denique habent salemac leporem,
si sunt molliculi ac parum pudici,
et quod pruriat incitare possunt,
non dico pueris ,sed his pilosis ,
qui duros nequeunt movere lumbos.
Vos qui millia multa basiorum
egistis male me marem putatis?
Pedicabo ego vos et irrumabo.

(Carmina 16)


Galius Valerius Catallus
(c.83-54.g.st.e.)

Lale said...

I will sodomize you and face-gently caress you,
Cock-sucker Aurelius and catamite Furius,
You who think, because my verses
Are delicate, that I am a sissy.
For it's right for the devoted poet to be chaste
Himself, but it's not necessary for his verses to be so.
Verses which then have taste and charm,
If they are delicate and sexy,
And can incite an itch,
And I don't mean in boys, but in those hairy old men
Who can't get their flaccid dicks up.
You, because you have read of my thousand kisses,
You think I'm a sissy?
I will sodomize you and face-gently caress you.

Lale said...

c c c ...

Diogen 8 said...

xaxaxa....Nisi trebao ti,no dobro;
Ayer putas,hoy comadres i obratNO.

Lale said...

Ne zajebavaj, i moje je domaći zadatak a ne prevod, naoko samo lakši: i ja tražim da neko prevede - ali da se rimuje ...

p.s.
Kažem tebi, ali i ostali neka znaju, u izgledu je i prvo blogersko okupljanje u Kladovu, Juga me danas pitao da li bi išao i neko od negotinskih blogera u backup.
Ja sam inače predložio da oni u Boru porazmisle da Borska Internet Organizacija BITNO sa lokalnog pređe na regionalni nivo i osnuje lokalne podružnice po svim okolnim gradovima, slažem sa sa Jugom da bi bio red da se plaća i nekakva članarina iz koje bi se organizovali skupovi, meni se sviđa i ideja da se BlogOpen trajno stacionira u Boru, ma bilo je danas puno sirovih ideja na stolu ... sve za razbijanje palanačkog mraka i obeućenosti.
Mislim da bi nekoliko nas neizostavno moralo da ide u Kladovo.
Btw, danas sam čuo lično od vlasnika one borske TV Sezam (na kojoj su gostovali Rain i Juga) da otvara studio u Negotinu, kod Matića najverovatnije.
Jbt na kraju ćeš da stigneš svuda samo ne na RTV Krajinu ... aman, razbiću ja onog prepisivača Docu, jebali ga žuti seratori i njihove zabrane, ništa nije naučio da samo zarada održava firmu a zarade nema bez reklama a reklama nema bez popunjenog udarnog termina a popunjenog udarnog termina nema bez nas i naših bezobrazluka.
E tu puškicu još nije stigao da napiše, zato još nije ukapirao da nas treba prve da pusti na TV jer će onda svi da navale da ga gledaju i čekaju novu epizodu cirkusa.
Samo bez nas, neka mu onih 1000 slonova ...

Diogen 8 said...

More znam za tvoju pesmu...no ne mari...Potpunosti se slažem sa tom inicijativom:
~da Bor bude epiCentar BlogerStva,
~da se formira udruženje,najpre regionalno a sa atraktivnošću i razvojem el.komunikacija i na višem nivou,
‚da se oformi neki odbor i plaća članarina od najmanje 1ooo,oo din.godišnje,
da se povežemo sa blogerima u regionu,tu pre svega mislim na države bivše SFRJ i na leto sa njima napravimo jedan gala simpozijum....
~naravno da MORA da se ide u Klad.i ja sam prvi za....
(malo ovaj sneg jebe ali nije strašano),
takođe,taj Dc tonkur i ostali organčići,ne shvataju jadni da bi samo jedan prikaz Blogovanja,Blogera i Blogerstva,izmamilo sve miševe koji se još uvek snebivaji da nešto kažu...
Skoro sam takođe izveo jedan pokus,naravno uspešno i opet pokrenuo pravu lavinu ponašanja kakva do tada nije bila viđena...
Elem,trebali bi se sutra npr videti i u par oka o svemu popričati...
P.S.malo mi je počelo smetati,što je komunikacija na Blogovima prespora za stvarnost koja nas okružuje i opet sve više me podseća na romane F.K.Dicka.Poz Saurone...Bio napolju,tamo je snežni pakao...

RainDog said...

S obzirom da je Mirković danas kupio TV Zaječar, nema da brinemo više za informisanje.
Beoton godinama ništa ne radi (osim što preko PĆK sklapa ugovore sa Borom i Zaječarom), a debeli sve bogatiji.
Nas je iscedio, vi ste sledeći.

Diogen 8 said...

Meni može samo da iscedi...Ali Zoki za razliku od politički uprljanog pučanstva,ja ti verujem da su Obor Knez,G17 +,najveća nevolja koja je snašla ovaj kraj još od dolaska Turaka seldžuka i vladavine Jula-coola,drugarice i spisateljice "debelih "knjiga M.Marković.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...