Wednesday, 11 March 2009

Istorijska čitanka

Deco, danas učimo istoriju našeg Mikrokosmosa kroz epohe.

Čukun-istorija

Po nastanku naše planete formiralo se jedno ogromno sveokružujuće more - jedan čukunokean socijalističko-samoupravni, a takođe i jedan ogromni čukunkontinent nazvan Savez Komunista Jugoslavije.
Biljni i životinjski svet u to prvo doba, i nije bio nešto preterano raznolik: kod životinja se izdvaja, kao apsolutni gospodar, predator pod latinskim imenom Titosaurus Rex, dok je u biljnom carstvu pretežnu površinu čukunkontinenta pokrivala Ljubičica Bela. Ova vrsta se razmnožavala sporama pionira i pionirki.
Sama era se nije završila baš tačno 4. maja 1980. godine u 15.05h, jer su još neko vreme Svetom dominirali rikošeti Lika & Dela.

Kreda (Karbon, TOZ, može i rumunska u boji)

Era počinje tačno-u-minut, kada su zaključana vrata sale u kojoj je započeta Osma sednica CK SKS. Na dan 23. septembra 1987. godine.
U ovom periodu, posle nestanka najvećih saurija, dolazi do evolucije beskičmenjaka u određene vrste mekušaca sa lažnim spinalnim formama (koje su uglavnom imitirale kičmu, koja im i nije bila potrebna uzimajući u obzir sredinu u kojoj su živeli, kao i bestežinsko stanje). Revolucionarni je trenutak kada je preovlađujuća vrsta toga doba Socijalistički Savez Radnog Naroda Srbije evoluirao u Socijalističku Partiju Srbije. Ovome je prethodio brejkdens na železničkoj stanici u Beogradu, koji su upriličili Jože od Smole i Rada od Lambade. Za tango je uvek potrebno dvoje.
Toliko o životinjama.
Kod biljaka, među Cvećkama uočena je pojava prvih varijeteta nove vrste Kukolj Disidentis Opositio: Srpski Pokret Obnove, Demokratska Stranka, Savez Reformskih Snaga, Narodna Radikalna Stranka i potonji slični.
Karakteristično za ovaj period, nastao je i jedan hibrid između flore i faune, jedna svojevrsna mutacija dvodihalica, nazvana Nova Demokratija - nastala mutacijom od Saveza Socijalističke Omladine Srbije. I naš Negotin je imao čak dva delegata na toj istorijskoj prekretnici, od kojih je jedan pisao rotarijanske fusnote za Nobelovu knjigu, a drugi i dalje komunjariše da pršti na sve strane.
Era se (možda prerano) okončala zbog krtosti materijala po kome je dobila ime.

Mlađe Kameno doba

Počinje 9. marta 1991. godine, tačno u podne, kod Konja.
Dolazi do procvata civilizacija začetih u prethodnoj eri. Osnovni građevinski materijal toga doba bila je granitna kocka.
Po pitanju faune, ovo je period vladavine jedne vrste toplokrvnih svaštojeda pod latinskim imenom Lupus Barbanegri Ondulatio, od koga je malo potom izmutirao i bezdlaki varijetet Kumus Ex Sine Barbi Radicalis.
Za početak ovog perioda karakteristične su velike atmosferske promene, naročito pojačana koncentracija gasova poput suzavca i hlora, nepogodnih za razvoj uglavnom opozicionih vrsta živog sveta. Načinjen je i ogroman napredak u razvoju industrije, onoga dana kada je izmišljen gumeni metak.
Primećeno je da je svaki primerak živog sveta, ukoliko je toga dana kada je počela era udahnuo makar jedan molekul suzavca, do kraja života sebi nikako više nije mogao da izbije iz glave nekakve podmukle primisli o navodnoj slobodi, pravdi i boljem životu. Kroz nekoliko narednih istorijskih perioda (o kojima učimo u nastavku časa) pokušano je više različitih terapija, poput polivanja hladnom vodom ili češljanja & oblikovanja frizure pendrekom, ali uglavnom bez nekog preterano uspešnog ishoda - čak je primećeno da se pošast širila.
U biljnom svetu je zbog zagađenja došlo do naglog odumiranja velikog broja jedinki jedne drvenaste kategorije iz familije bescvetnica lat. penzos, posebno u periodu do 24. januara 1994. godine.
U to doba, uspešno je sa ovih prostora proterana vrsta karakteristična po podmuklom ponašanju, oličenom u podmetanju stabilne valute i (što je bilo najgore) zamalo uspešnim učlanjenjem SFRJ u Evropsku Zajednicu. Da bi se potrli efekti ovako perfidnog ponašanja, bilo je neophodno usmrtiti nekoliko stotina hiljada jedinki tokom narednih godina. Međutim, efekti su bili daleko od zadovoljavajućih u poređenju sa konačno ispostavljenom fakturom za troškove.

Ledeno Doba

Veoma značajan istorijski period, u kome je došlo do mešanja nekoliko najznačajnijih živih vrsta i formiranja napredne civilizacije pod imenom Koalicija Zajedno. Uspešno je egzistirala tokom 1996. i 1997. godine, kada je došlo do oslobođenja najvećih urbanih sredina, ali i širenja stila takođe na ostale nastambe širom Srbije.
Ledeno doba su obeležile zimske demonstracije koalicije Zajedno (88 dana), Studentski protest (117 dana) i Miloševićev kontramiting 24. decembra 1996. (trajao tog dana, dok se nisu razbežali da ih policija ne bi prebila zajedno sa Zajedno). Od artefakata iz toga doba, koje su pronašli savremeni arheolozi, najkarakterističnije su ledene grudve sa kamenim jezgrom (odlično prianjaju uz pleksiglas štitove i vizire interventne jedinice) kao i duboko zamrznuta jaja koja su upotrebljavana za malterisanje objekata monumentalne arhitekture, poput zgrada Skupštine, RTS ili Politike. Pronađene su i krhotine ogledala iz akcije "kordonom na kordon". Ne zna se ko je polupao ta ogledala, ali taj zna da li ga je pratila nesreća narednih sedam godina.
Na pomenutom Kontramitingu su i Negotinci imali zapaženu ulogu, što na bini što u masi. Kući su se vratili kasno te noći, stomaka punih SDO i piva. Autobusi kojima su išli vratili su ih delimično bez prozora i šofer-šajbni, ali su zauzvrat neki bili krcati ciglama koje su im oduševljeni Beograđani dobacivali sa nadvožnjaka na auto-putu, za uspomenu i dugo sećanje jer u sred zime ne beše svežeg cveća, sneg&led sa ulica su već bili potrošeni, koke nosilje su nešto tih dana škrtarile sa svežim jajima a i mućkovi su već bili istrošeni.
Oko ove zajednice neko vreme je bezuspešno orbitirala i jedna okoštala vrsta šljive DSS (nastala od otrgnute i podivljale grane DS), od koje je potom (zbog njene predebele kože) u proleće odkalemljen varijetet u narodu poznat i kao DHSS.
Negotin je takođe imao svoje zimske proteste, o čemu je 2006. godine izašla i knjiga "Na trgu kod sata".
Ledeno doba se ipak nije povuklo dolaskom proleća 1997. godine. Štaviše, hladnoća se uvukla u srca mnogih, što se narednih godina pokazalo kao proročanski osećaj. Mamuti se više nisu pojavljivali, ali su građanima Srbije naglo počele, iz neobjašnjivih razloga, da rastu magareće uši.

Doba globalnog otopljavanja

Meteorološka organizacija NATO je u martu 1999. godine donela odluku da se hitno mora delovati u cilju daljeg sprečavanja širenja Ledenog doba, usled čega su na Balkanu i u Iraku ponovo zapaljene velike vatre ne bi li se povukle polarne kape koje su se spustile isuviše nisko da bi to bilo nadalje tolerisano. U cilju uštede ograničenih resursa, uglavnom su koristili satelitsku i vazdušnu službu za osmatranje i posipanje oblaka i ledenih kapa, dok su na terenu angažovali proverenu ekipu kotlara-ložača i rukovaoca na akciji paljenja ogromnih lomača kojima bi oterali led.
Pomenuta ekipa terenaca se potom malo više zanela, pa je od određenih delova narodne nošnje Albanaca pomislila da su to takođe polarne kape, pa greškom, ili iz neznanja, preduzela akciju u tom smeru.
Pokušana je podela besplatnih termo-šajkača, što je izazvalo zabunu, došlo je do velikog (ko)mešanja podvrsta, a NATO je ne uvidevši razliku sve zasuo antifrizom ne želevši ništa da rizikuje. Potom je moralo da dođe do arbitražnog razdvajanja nadležnosti, gde su Albancima ostali teritorija i polarne kapice, a Srbima zamrzivači i ostala bela tehnika. I antifriz svima. Protivgradne rakete su oduzete i jednima i drugima.
Irak? Kod njih su neki drugi klimatski uslovi pa ih ovde nećemo dalje spominjati.

Postoktobarski eon

Započeo 5. oktobra 2000. godine, u jutarnjim časovima, u jednom voznom parku u Čačku. Toga jutra je organizovana najveća laboratorijska vežba u istoriji svih univerziteta na ovim prostorima. Hemičari su mešali razne vrste suzavaca i dimnih zavesa, oružane snage nereda i nemira su izvodile manevre na zemlji i u vazduhu, počeo je najveći piknik u Pionirskom parku preko puta Savezne Skupštine, Čačani su polagali vožnju na prilazima Beogradu, navijači organizovali društveno koristan rad na prikupljanju baklji i cigli, RTS je uvežbavao prekid programa, neki generali dali suprugama uniforme da ih prefarbaju u žuće nijanse, Čović skoknuo do Kolubare da ubaci par lopata uglja na traku.
Usled veoma niske koncentracije suzavca u krvi, za razliku od onih kojima se to nakupilo prethodnih godina, u prvi plan kao ekološki potencijal isplivava nova okoštunjavela vrsta puževa sporaća, familiae patriotis orthodox, namećući se kao nezaobilazan brend - skoro do kohabitacionih visina.
U toj i takvoj vrsti zajednica Koštunjavih puževa sa okućnicom i ognjištem, zapaženo je izraženo potkresivanje štrčećih jedinki, što je kasnije preraslo u manir praktikovan na svim nivoima patriotske svesti i vlasti, uz sadejstvo nekoliko SIZ-ova za spasenje duša, poznatijih i kao "tradicionalne verske zajednice".
Praktično pokazivanje i ukazivanje na državotvornu ustavotvornost (obratite pažnju na -tvorno), uzrokovalo je toliko ushićenje kod mladih i starih naraštaja da su ponukani primerom Premijernoga Puža rešili da uzmu u svoje ruke razne poljoprivredne i druge alatljike, te očiste od kukolja nacionalno obeućeno biće, kao uvod u povratak u Kolevku.
Na tren, ali samo na tren, pošlo im je za rukom da 12. marta 2003. godine u 12.30 obmanu narod kako im je uspelo.
Kao značajan događaj, izdvajamo i 11. mart 2006. kada je ničim izazvan, sam od sebe, odumro poslednji primerak krvoločnog mesoždera Ćubastog Slobosaurus Brutalisa. Interesantno je spomenuti da je, iako je bio pripadnik kopnene faune, pokušao više puta da prilepi krila i poleti. U tome ga nije omeo poglavica Dobrica Daleko Sunce, kome se isuviše približavao, već jedan sasvim prizemniji razlog - umesto šupljih kostiju neophodnih za letenje, izgleda da se ipak radilo o duši. Poštovaoci ovog kulta, uzdigli su mu totem u vidu Požarevačke Lipe, podvrste koja raste samo u tom dvorištu i nigde više. Priča se da je pre odumiranja posejao jaja i larve širom Srbije pa čak i dalje. Za sada se još ništa nije izleglo, mada ...
U ovom dobu dogodili su se i ogromni tektonski poremećaji koji su doveli do spajanja ali i cepanja pojedinih kontinentalnih ploča, uzrokujući povremene kohabitacione erupcije izliva patriotske svesti i tranzitorskih nebuloza.
Evolucijom je došlo do cepanja razvojnog stabla na one za i one protiv. Bilo čega, važna je deklaracija, od nje sve zavisi.
Od geoloških formacija pojavile su se izdaje, trgovine, fluktuacije mandata, skupštinska polevanja vodom, povrede poslovnika (merene Rihterovom skalom), privatizacije i klerikalizacije, veronauka u školama, kao i poplava braćevačkih kadrova i ministara-veveraca.
Doduše, i patriota Novak Đoković je uspeo da čak jednom u ovom Dobu pobedi Mohameda Alija maskiranog u onog Tsongu - malo li je to.
Ej bre - Klej!

Industrijsko doba i razvoj metalurgije

Za jednu od tekovina dosadašnje evolucije društva i živih vrsta na ovim prostorima, tj. u našem Mikrokosmosu, možemo smatrati i svojevrsnu regionalizaciju života, vremena i prostora i nastajanje pojedinačnih Nanokosmosa širom Srbijice. Umesto pečurki na sve strane su počeli da niču razni Pokreti Za, kao naizgled sasvim nova evoluciona forma, nastala prirodnom selekcijom iz lokalnih budžeta koje je navodno Beograd skroz ošišao. Jeste ošišao i prešišao, ali navodno je to razlog de-evolucije, de-centralizacije i de-koncentracije vlasti.
Do sada se nijedna od takvih lokalpatriotskih sorti nije zvanično i ozbiljno oglasila povodom aktuelnih predloga decentralizacije i teritorijalne organizacije Srbije, koji dolaze od jedne vrste sisara, u nomenklaturi vrsta nazvanoj Homo Stručnjalis Plus.
Paralelno, javlja se vrtoglav porast proizvodnje partijskog članstva i kadrova, čemu se još uvek ne nazire kraj. Uvode se nove tehnologije kreiranja, topljenja, frakcionisanja, destilacije, prepakovanja, marketinga, kaljenja - skupštinskih većina. Usled neutažive žeđi za zauzimanjem što šireg tržišta, potpuno se zaboravilo na koncepcije, tj. da se nikako ne mogu mešati babe i žabe koliko god se trudili. Putrefakcioni faktor kojim bi se to postiglo još uvek nije pronađen. Zato su izmišljene razne forme glazure, pretežno semitransparentne - da gledaš a ne vidiš šta ima unutra.
Ovaj period je zapravo započeo još 2001. godine, ali ne podjednako i svuda u isto vreme.
Tako je i u Negotinu 2002. godine nastala jedna sasvim nova vrsta organizma, hemijskog naziva PNTK (Polivalentna-Naglavačka-3-Koaliciona kiselina), bazirana na sasvim novoj hemiji života, prepunoj slobodnih radikala, tako pogubnih po ostale oblike živih bića. No, autoimuni sistem ovih stvorova je toliko usavršen da se u stručnim krugovima već duže vreme vodi ozbiljna polemika da li su oni uopšte sa ovog sveta, ili možda npr. sa Marsa. U stvari, niko ne shvata da su to plagijatori jedne američke organizacije koja duže od njih ima taj naziv-skraćenicu. Radi se o organizaciji PNTK - People Need To Know, koja se u USA bavi zaštitom prava potrošača i građana. Ako nastave da se igraju živcima birača, ne bi trebalo da se začude formiranju originalnog PNTK i u Negotinu.
A po pitanju plagijata nisu čak ni bili prvi, ukoliko uzmemo u obzir falsifikat koji je svojevremeno Zdravstveni Centar Negotin poturio maznuvši grb švajcarskog grada Davosa i predstavljajući ga svuda kao sopstveni.
Na stranu industrija falsifikatora života koja hvata sve više maha, ali krizi Negotinske privrede se izgleda bliži kraj. Dosadašnja hemijska industrija je propala, i nalaze se neki sasvim novi varijeteti privrednog razvoja.
U tom duhu, Gazdarica uvozi prave stručnjake i proverene kadrove sa strane, iz sredina gde su pokazali svoj puni kapacitet. Tako, u tom istom duhu bez duše, donose i rešenje o imenovanju novog radnika - zapravo o povećanju broja zaposlenih u Opštinskoj upravi. U sred ekonomske krize.
Čovek je pravi biznismen (.biz, to mu je domen na internetu), a nama preostaje da pozdravimo još jednog negotinskog blogera, doduše uvezenog iz Bora - ali, daj šta daš. Plus, izgleda da i ovaj Sposobnjaković obožava kubansku duvku, isto kao i onaj čukunistorijski T.Rex. Da li je to klonirani reinkarnirani primerak B.Rexa? Videćemo, novo doba će pokazati sve.

Najave novog, mikrolokalnog Ledenog doba

Izgleda sa smo mi, u Negotinu, objavljivanjem prethodnog Rešenja konačno došli do Kraja istorije.
Sat je po drugi put uklonjen sa mesta na kome se nekada okupljala opozicija, i postavljen na treću lokaciju, bliže spomeniku skojevcima. Da podseća na jedno, a ne podseća više na drugo. Obzirom da i dalje mnogo podseća, postavlja se pitanje kada je sledeće preseljenje i da li je naredno mesto kraj kanala, van grada?
Stara kaldrma je kompletno uklonjena iz centra Negotina. SPO nikada nije bio deo Bećarske NTK vlasti u Negotinu, od 2000. pa do danas, iako su imali odbornike. Nobelovac je započeo a Velika Sestra završila eliminaciju granitnih kocki. Tako ih je naučio Koštunjavi Sporać - zbog Umornog Vuka, kome se nikada ne sme verovati ako ga ostaviš nasamo sa kaldrmom pri ruci.
Obzirom da je u grad došao Metalurg da nas preporodi, šta se sve može očekivati sledeće u razvoju ljudskog društva:
- kompletno skidanje štampanog betona i zamena metalnim pločama, kreiranim i dizajniranim po najsavremenijim principima metalurgije
- povećanje ispuštanja otrovnih gasova u atmosferu po najsavremenijim radikalnim metodama, uvezenim zajedno sa Sposobnjakovićem
- otvaranje rudnika u koji bi se ulazilo kroz Hajduk Veljkov rimski bunar iz XIX veka
- kisele kiše u Nanokosmosu, efekat staklene bašte koji će biti kratkoročno ali najefikasnije iskorišćen u cilju proterivanja leskovačkih paprikara sa Zelene pijace i razvoj lokalnih preduzetnika-proizvođača vansezonskog voća i povrća, bez potrebe za daljom izgradnjom individualnih plastenika i usvajanjem posebne stavke agrarnog budžeta Opštine
- na negotinskim kioscima pojavljuje se portugalski metal-fanzin "Metalurgia", preveden i štampan u istoj firmi u kojoj se štampa i "Velika Srbija - Veliki Negotin"; pored toga, u Domu kulture održan koncert meksičkih trešmetalaca "Metalurgia" u okviru Mokranjčevih Dana Metalurgije
- skidanje table sa ulaza u Negotin na kojoj je do sada pisalo "Dobro došli u Negotin, grad hemije", i zamena novom na kojoj će pisati "Dobro došli u grad metalurgije" (bez onog Negotin, šta će nam)
- dolazak Ledenog doba u NTK Nanokosmos, čime će se konačno ostvariti san svih NTK utopista o večnoj Zimskoj Olimpijadi, od sada pa do kraja sveta, šta nas briga neka gori planeta ...
- početkom Novog Ledenog Doba, konačno će postati moguće i krunisanje Ledene Kraljice, kao vrhunskog bića na lestvici evolucije
Novo Ledeno doba počelo je 28.02.2009. godine, ako vas neko pita. Celokupna dosadašnja istorija konačno je zamrznuta, sve se vraća na stanje pre 09.03.1991. godine, tačno u podne.
***
Eh moj Vuče Crnobradi Ondulirani ... umorni. Dokle bre više?
Šta to radi ona naša-Tvoja, tamo gore ...

9 comments:

Armagedon said...

Bravo majstore! Ovom narodu je očigledno potrebno što više ovakvih blogova i naravno da to što vide i pročitaju sa razumevanjem. Pozdrav iz Bora, samo napred.

LALE said...

Па, благодарам и фала поголемо братко ... ej bre, ponelo me gradivo (i јазик) obzirom na karakter okupacionih snaga koje trenutno caruju u Negotinu!!!
Da se ponekad nađemo, pa razmenimo sva ona silna piva i sa RainDogom.
pozz

Armagedon said...

Ja sam svake nedelje bar jednom u Negotinu pa se nadam de ćemo se uskoro i upoznati.

Gradiva ima koliko hoćeš, a još kad razmenimo iskustva i saznanja teško mutivodama sa nama na njihovim leđima.
Veeeeeeeelikiiiiiii pozdrav.

LALE said...

OK dogovori se sa Zoranom (RD), on sve zna.

RainDog said...

"OK dogovori se sa Zoranom (RD), on sve zna."
Al si ga rekao... kud bre ja da sve znam... :)

LALE said...

... eeeee, majstore ...

Alexandra Einstein said...

Titosaurus Rex je baš duša Slovenska - voli da opipa kao što je i njega 60 godina mlađa maserka prepipavala...Globalno gledano i lokalno delano pa i nije bilo loše to maršalsko vreme...Deceniju posle su vaskrsli duhovi prošlosti....Možda bi sve bilo drugačije da je 5.oktobra u Beogradu pala teška kiša - kao za baksuz dan je bio sunčan, predivan a dan posle je pala kiša...Izgleda da je zamena "teza" napravila pometnju u daljem toku događaje - nadnaravne sile su se poigrale..

LALE said...

To što vidite - to nije istina. Čovek je samo morao da pretrese Drugaricu jer se plašio atentata. Umele su one, te atentatorke imperijalističko-kominternovske, svašta da sakriju na razna mesta. Zato, pretres: pred kamerama ovako, iza kamera do gole kože.
Ako se nije našlo ništa, znači da je Drugarica bila ispravna, a pretres se onda upisivao u partijsku knjižicu pod "regrutacija".
Pregled je obavljao lično, jer su oni njegovi iz obezbeđenja umeli da se ponekad zanesu i pokušaju da iskoriste situaciju u neprilične svrhe. Dolancu je pripao buket, da proveri da nije unutra neka otrovna pčela. Dobro Stane, bogatiimperijalističnoga, hajde možeš da pregledaš i pasulj u studentskoj menzi u Prištini, baš si dosadan!
Sledeća!
Ne ti Miro, tebe znam ... i tog tvog Ćubastog.

Armagedon said...

Lale: "... eeeee, majstore ..."

Ako si mu reko! Taj matorac je opasan, svašta taj zna.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...