Friday, 16 January 2009

Politikopaćenici i bezvernici

Eto tako - evo slike da je svi vide. Neka se zna u svih 14 zemalja koje su "takle" ovaj blog da se neka tama opet prikuplja na Istoku, tamo prema Mordoru. I bez Galadrijele se to može da vidi u vodi i namiriše u vazduhu.
Pogledajte tu lepotu.
Sauron i četiri od devet Nazgúla. Ona četvorka koja je prva ušla u Hobiton 23. Halimatha (Septembar) 3018. godine Trećeg Doba, tražeći Baginsa i Jedini prsten. Isti oni sa Brega Vetrova.
Da se pamti, da ne bi čekali još 3000 godina.
Ima puno domaćih naziva za sve ovo što oni zovu politikom, vređajući zdrav razum: Kurta i Murta, šuplje i prazno, okruglo na ćoše, idimi-dođimi, bananamen bananateb - supermen superteb, lud i zbunjen. Samo imenice bez glagola. Ionako je jedan jedini Glagol u pitanju, kao i Prsten.

Kada smo već kod Mordora (zemlja senki, tame), tj. Pakla (deo Mordora koji se kod Tolkina zove Udún - Ponor, Pakao), da se malo i time pozabavimo.
Podsećam: Pakao je leden, a ne vreo. U njemu grešnici bivaju mučeni unutrašnjom a ne spoljašnjom vatrom. Plamenom Krivice za grehe koje počiniše za života. Ono sa kazanima je za malu decu i slepovernike. Teško da se negde može naći tačna lokacija Rajskog vrta, ali skoro sve religije sveta i njihove knjige (sve do Miltonovog "Izgubljenog Raja" i "Raja ponovo stečenog", koji su takođe duboko religijskog karaktera iako su autora prozvali Đavoljim advokatom - napisano samo par decenija posle Reformi Martina Lutera) ukazuju na sledeće - Pakao je na severu.
Sam pojam Sveta Mrtvih javlja se u svim religijama sveta: Budizam i Hinduizam (Naraka), Kineska mitologija (Diyu), Hrišćanstvo (Raj, Pakao), Staroegipatska religija (Duat - kod Tolkina se Planine Senki na zapadu Mordora nazivaju Ephel Duath), Germanski i Nordijski paganizam (Niflheim, Hel[a] - odatle eng. Hell, nem. Hölle), Grčka mitologija (Had, Tartar - nije sos!), Šintoizam (Yomi), Islam (Jahannam - Džehana), Judaizam (Gehenna, Gehinnom, Sheol, Abyss).
Da se zadržimo na jevrejskoj priči.
Potonje monoteističke varijante ne poznaju (priznaju) Svet mrtvih, nasuprot jevreja ili grka. Stoga, da bi napravili jasnu crtu između "gore" i "dole", Nebesa i Podzemlja, Raja i Pakla. Samo hrišćani imaju Trojstvo (Oca, Duha i Sina - pitam se zašto...), jevreji i muslimani nemaju (i tu se pitam zašto...). Muslimani Isusa priznaju kao jednog od velikih Proroka, religiozni jevreji ga ne priznaju uopšte
Gehenna (Gehena) - svet mrtvih u pravom smislu reči, poput grčkog Hada. Naravno da od ove reči vuče koren islamska Džehana. Tamo idu sve duše umrlih.
Interesantan je koren ove reči. Ge-Hinnom znači Dolina Hinom, mesto koje se nalazi južno od starog dela Jerusalima, između planine Cion (Zion) i doline Kidron ka istoku. Tu su u pagansko doba žrtvovali decu bogu Molohu, sve do zabrane koju je ustanovio kralj Josija u sklopu reformi jevrejske države. Potom su tu bacana tela osuđenih kriminalaca i uginula stoka, kao i gradsko smeće koje je na tom mestu spaljivano. Deponija. Otuda priča o kapijama pakla, sumporu i plamenu u kome večno gore grešnici.
Sheol (Šeol) - ono što se danas naziva Paklom; grčki Tartar - najdublji Ponor, Ambis. Latinski inferno (podzemlje). Namenjen samo posebno zaslužnim za života - grešnicima. Kod muslimana je Džehana tako postala mesto gde se u mukama grče duše grešnika. A Onaj-koji-iskušava, nazvan Satan (STN) ili Šejtan (Shaitan), isti mu đavo ... tj. reč je semitska i znači neprijatelj.

Kao pandan Mordoru, javlja se Valinor - "Neumiruće zemlje na Zapadu". Tamo prebivaju 12 Valara (Sile) zajedno sa dušama običnih, u podzemnim Mandosovim dvoranama. Predvorje.
Raj.
Raj imaju svi. Elizium kod Grka je mesto za usnule/blažene duše - od tog imena potiče naziv Pariske avenije Champs-Élysées (Jelisejska, Elizijumska, Rajska polja). Kod nekih se tamo odlazi, kod nekih se Raj stiče. Raj je na Nebesima ili na zemlji, zavisno od prethodnog aktiva ili pasiva. Interesantno je da je Rajski vrt skoro sigurno bio na Zemlji, jer Eva i Adam nisu pali sa (poput Lučonoše) već su proterani iz.
Gde? I kako to?
Kolevka ljudske civilizacije leži između Sredozemlja i Indije. Subtropski pojas sa pretežno prijatnim klimatskim uslovima za vrtove. Takvima je sa severa samo mogla da dođe paklena hladnoća, ili ledeno doba. Dobro, i neki divljaci - varvari (barbari, tj. necivilizovan narod, plemenski). Latinsko barbarus vuče koren iz starogrčkog bárbaros, što je puka onomatopeja grčkog bar-bar za strane jezike koje nisu razumeli (današnje bla-bla ...).
Džana (Jannah, musl.) je mesto na Nebesima. Nirvana, je hindu stanje. Asgard (Valhalla) je ... pa, najviše liči na kafanu gde i pivo i gosti imaju rogove. Dođe mu nekako mesto u kome caruju stanja - vjačnaji mamurluk i sreća.
Ukoliko izuzmemo slovensku reč (ionako smo svi poreklom sa severoistoka, i dobrano izmešani sa nordijcima, tj. ostalim varvarima - bacite oko samo na ruse koji liče na fince, a posebno, na one prave riđe-ruse k'o preslikane od norveških vikinga iz VI veka koji su i osnovali prve gradove u evropskom delu današnje Rusije), u većini jezika iz pomenute kolevke civilizacije Raj se izgovara skoro identično: paradise (eng.), paradisus (lat.), parádeisos (grčki), paridayda (persijski), pardaysa (aramejski), pardesu (akadski), partetas (elamitski), pardes (jevrejski), firdaws (Firdus, arapski, koristi se i za nebo).
Svuda znači isto - vrt, bašta, voćnjak, bostan.

Kada smo već kod zločina i kazne, moram da spomenem i jednu posebnu zajednicu u okviru Adventističke crkve - Jehovine svedoke. Suština njihovog učenja, u odnosu na druge hrišćane, je u tome da će u vreme Armagedona pravedni zadobiti večni život u Raju na Zemlji, a grešni otići u Ništavilo. Takođe, sa pravednima će u Raj i vaskrsli svi do tada umrli, podjednako i pravedni i grešni jer je njihove duše iskupio Isus sopstvenom žrtvom. Smatraju da Isus nije umro na krstu već na običnom stubu (crux simplex), ruku prikovanih jednim klinom iznad glave. Ime su uzeli po citatu iz Starog Zaveta, gde Bog (Yahveh, tj. JHVH - primećujete da se u starojevrejskom ne ispisuju samoglasnici?) sve Verne naziva svojim svedocima. Pakao ne postoji, smrt je samo stanje bez svesti, Satana je na Zemlji i odvlači ljude od Vere. Interesantno je da Stari Zavet nazivaju "Hebrejskim spisima", a Novi Zavet "Grčkim spisima". Sve hrišćanske praznike smatraju paganskim i zato ih ne slave.
* * *
Pa dobro, pitaće se svako ko ovo čita, kakve veze sve to ima sa trećom koalicijom lokalne vlasti od 2004. na ovamo, u kojoj stoluju i šešeljevci?
Obzirom da sam Tolkinomanijak, našao sam jedan njegov intervju iz šezdesetih u kome kaže da se radnja "Gospodara Prstena" dešava na prelasku iz Trećeg u Četvrto, i da bi ovo naše (sredinom XX veka) bilo Deseto doba. I da bi se na karti današnje Evrope, Mordor najpribližnije nalazio na Balkanu.
Ljudi moji, je li to moguće?
Inače sam Mordor, Sauron, orci i Rat za Srednju Zemlju su bili direktno inspirisani II Svetskim Ratom i Hitlerovom Nemačkom. Sin mu je bio u ratu - da, onaj Kristofer što još uvek ne da prava na snimanje Silmariliona.
Kakve veze radikali imaju sa tim? Ili drugarica PreCednica opštine?
Radi se o tehnologiji kojom je Sauron srca punio strahom a um beznađem, kako bi mu se svi predali. O tehnologiji vladavine Strahom, toliko puta opisanoj u svim knjigama gore spomenutim i hiljadama drugih koje čekaju da budu iščitane.
Citiram jednog od forumaša sa Negotinskog foruma:
Za sve su krive 90-te. Sve mi se čini da smo kao društvo hteli da ispreskačemo neke etape u demokratizaciji, pa smo od 2000-te navrat nanos krenuli tim putem, ali avaj, još su u našim glavama stara shvatanja i navike, kojih se teško odričemo.
Narod je neprestano u strahu i ta tendencija zastrašivanje se nastavlja i to je njihova održivost na vlasti. Malo mi deluje morbidno, ali to me podseća na slične metode fašista prema logorašima za vreme 2.S.R. (tako da je desetak vojnika terorisalo na hiljade robijaša, jer izgladneli i uplašeni čovek teško razmišlja).
Što se tiče ovih naših koalicija potpuno je sve jasno, samo me zanima, koji je to iznos ili ponuda ili ko zna šta još, što je uticalo da oni zamalo ne odu sa onima, tj. da pristanu na koaliciju sa ovima. To ćemo teško da saznamo, jer pretpostavljam da se takvi dogovori dešavaju u četiri oka. Ali što da ne, ipak to sve nas košta i imamo prava na to da znamo!

Ne morate sve te grdne libre da pročitate (mada bi dobro bilo), dovoljno je i već rečeno na ovom blogu. Opcija 3 koja vuče na 4.
Imajte uvek na umu da se Ona sa Ovakvim u kolo uhvatila i da nikakav Kursadžija ne može da bude izgovor za organizovano ludilo.
SA OVAKVIMA!!!

Takvi će voditi naše JKP, upravljati deponijom.
Gehenom.

2 comments:

Alexandra Einstein said...

Zanimljivo, u ovo naše vreme kada se Nebo obraća zemlji,ljudi osećaju veliku potrebu za nadnaravnim.Žele da upoznaju poruke Neba...
"Preuzvišena Kraljice nebesa i Gospodarice andjela,Ti koja si od Boga primila moć i misiju da smrviš glavu Satani,molimo te smerno,pošalji nebeske čete,da bi one pod Tvojim zapovedništvom prognale vraga,sugde mu se suprotstavile,obuzdale njegovu drskost i bacile ga u večiti ponor"

LALE said...

"Zanimljivo", tj. zanimljiv citat obzirom da su sve monoteističke religije (listom) - mizogine. Mariji se donekle oprašta jer je Bogorodica. Magdaleni... nikad!
Zato i volim onu pominjanu majicu Laibach.
We do believe in God but unlike Americans we don't trust her.
Ne zbog Nje, naravno, već zbog "njih" pravo/starovernih. Mnoooogo ih nervira, provereno.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...