Tuesday, 19 January 2021

bogojAVljenje


The Church of AV
ili
još malo o rečniku Praznovogovora naprednog i Bogostvoritelju još naprednijem


Odsadpanadaljeiubuduće, ima se govoriti i pisati:
- bogojAVljenje
- AVskrs
- AVistinu
- srpska prAVoslavna crkva
- svetosAVlje
- stAVrofor
- sastAV
- postAVa
- dodvorAVanje
- AVloplast
- AVtrogasci
- AVkcinacija
- dostAVa
- prAV pomoć
- utvrđiAVnje
- imenoAVnje
- akreditoAVnje
- kAVlitet
- izjAVa
- ispitiAVnje
- ogoAVranje
- obAVljanje posloAV
- lazareAVc
- mladenoAVc
- obrenoAVc
- slAVija
- gAVtemala
- dAV, dAVnaest, dAVdeset
- hAVarija
- zahAVliti
- plAVo
- dunAV
- sAVa
- morAVa
- akAV viAV
- dobAVljač
- dostAVa
- jAVna nabAVka
- zAVod
- siloAVnje
- trAVa
- AVtra
- zaostAVština
- pliAVnje
- AVljevo
- petroAVradin
- statiAV
- AVjkrem
- zastAVa
- krAVa
- AVion
- vladAVina prAVa
- zaostAVština
- AVrenje
- bukAV
- hrAVtska
- jAVor
- lAVor
- prAVopis
- lAV
- AV AV...
Istotakođe, zakonom se ukidaju sva (sAV) velika slova (sloAV) osim A i V, i to važi (AVži) kao apsolutna obAVeza prilikom upotrebe ćiriličnog, latiničnog, kineskog i klinastog pisma.
Iznimno, u preambuli novog Ustava (ustAVa) naziv ove države (držAVe) se menja u srbijAV.
Piši & čitaj & govori kao što ne misliš.
I tačka.

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...