Tuesday, 24 November 2009

Ogledi o liberalizmu - 4. deoGlava 4: Lok, rad i svojina

Želja za sigurnošću, kod podanika utemeljuje neograničenu moć Suverena/Levijatana; međutim, ukoliko njegova naređenja dovode živote podanika u opasnost (dovode opstanak u pitanje), otpor toj situaciji (naređenju) služi da se utemelji ograničenost neograničene moći Suverena/Levijatana.
Postavlja se pitanje prioriteta - šta je važnije: princip samoočuvanja kao apsolutni ili apsolutna moralna nezavisnost pojedinca. Prirodno stanje stvari navodi na prvo.
Treba ustanoviti vlast koja jedino štiti individualna prava pojedinca, a ne napada ih - to je prirodno stanje po Loku. Po njemu, pojedinci ne ugrožavaju jedni druge (SMRT) već je tu u pitanju GLAD. Odatle dolazi pretnja smrću.
Postoje dve vrste rivaliteta:
  1. u odnosu na posedovanje dobra (ekonomski) - DA IMAM
  2. zasnovan na želji za vlašću, prvenstvom, ugledom, (moralni, politički, duhovni) - DA IMAM VIŠE
Ova dva moraliteta se javljaju kao dve sile koje su u prirodnom stanju sukobljavaju, te dovode do razlikovanja dve vrste ljudi:
  1. oni koji više vole prvenstvo od sigurnosti
  2. oni koji više vole sigurnost od rizika koji proizvodi težnja za prvenstvom
Čovek je vlasnik sopstvene ličnosti, a time i svog rada. Deo zajedničkih dobara koja "pripadaju svima", koji pojedinac prisvoji zarad sopstvenih potreba, tada pretvara u sopstveno vlasništvo - ona su preobražena njegovim radom i tako se razlikuju od ostalih dobara.
Pravo na svojinu nije "društveno" pravo, pripada samom pojedincu i usko je povezano sa njegovom potrebom da se prehrani. Ovo pravo suštinski prethodi instituciji društva, ne zavisi od saglasnosti drugih i političkih zakona koji važe u društvu.
Po svojoj suštini, svojina je prirodna, to nije stvar društvenog sporazuma. Svojina nastaje radom čoveka. RAD se definiše kao odnos čoveka i prirode.
Pravo na svojinu ograničavaju dve obaveze:
  1. da se prisvoji onoliko koliko je potrebno, a ne više
  2. da se ostavi "hrane" i drugima - u istim količinama i istog kvaliteta
"HRANA" je samo deo ukupnog pojma svojine - osnovna svojina je svojina nad zemljom. Priroda u svom "prirodnom" stanju znači oskudicu; ljudski rad daje VREDNOST stvarima. Pojedinac ima prirodno pravo na vlasništvo, a to vlasništvo nema prirodne granice - pronalazak novca je omogućio da neograničena količina dobara ("hrane") postane nekvarljiva.

Od momenta pojave novca kao sredstva za predstavljanje i čuvanje količine rada (vlasništva), legitimni vlasnik više ne mora da bude i radnik. Slobodna razmena čuva vrednost svojine. Vlasnici nisu više samo radnici, nego i kupci i prodavci (trgovci) - što je apsolutno legitimno.
Novac predstavlja, po definiciji, sporazum, veštačku tvorevinu kojom se zadržava "nekvarljivost" dobara. Ovaj sporazum pretpostavlja i komunikaciju, odnos pojedinaca koji ga zaključuju - to je neka vrsta ugovora. Ovako nastaje DRUŠTVO, kao skup regulisanih odnosa između pojedinaca. Društvo je skup ekonomskih razmena u koje pojedinci ulaze kao radnici i kao vlasnici. Osnovna prava, poput prava na svojinu, pripadaju usamljenom pojedincu, a on sa ostalim pojedincima gradi društvene odnose.
Pojedinac je vlasnik sopstvenog rada, sopstvene ličnosti. Ali, rad je samo početak svojine, jer će oni na kraju biti odvojeni - pravo na svojinu se odvaja od prava radnika na plodove svoga rada. Osnovna karakteristika rada je da proizvodi vrednost, a ne da proizvodi pravo na svojinu. Svojina treba da sačuva tu vrednost.
Celokupni razvoj ekonomskog društva počinje od jednog "gladnog pojedinca".
Temelj liberalizma se nalazi u pravu pojedinca na svojinu. Ekonomska aktivnost je postala dominantna aktivnost u liberalnim društvima.

Ljudske aktivnosti usmerene ka prirodi podjednako pokreću i razvoj apsolutne vlasti u okviru države, ali i razvoj nauke i ekonomije u okviru građanskog društva. Svet ekonomije ima potrebu za političkom institucijom, radi sopstvene zaštite.
Izaći iz "prirodnog stanja", tj. ući u "građansko društvo", zapravo znači konstituisati ZAKONODAVNU SKUPŠTINU, koja daje zajedničku definiciju prekršaja, i zakone nameće svima bez izuzetaka da bi oni bili efikasni.
Za "građansko društvo" Lok smatra političko društvo suprotstavljeno prirodnom stanju, a ne državi (tj. nekoj političkoj instituciji). Razlog postojanja političke institucije leži u očuvanju svojine. Ta institucija, "VLAST", ima pravo da zahteva poslušnost ali i obavezu da se sama pokori zakonima koje propisuje.
Ovo ZAKONODAVNO TELO ne treba stalno da zaseda, ali postoji potreba da se zakoni stalno donose, i naročito da se stalno primenjuju. Zbog toga postoji potreba da se formira još jedna, IZVRŠNA VLAST koja bi bila podređena prvoj, zakonodavnoj vlasti. Izvršna vlast sprovodi zakone unutar političkog tela. Nastaje potreba i za trećom vrstom vlasti koja bi se bavila spoljašnjim odnosima, ratom i mirom - Lok je to nazvao FEDERATIVNA VLAST. Ona je najčešće u istim rukama kao i izvršna vlast.
U savremenim društvima je vlast ravnopravno podeljena na zakonodavnu i izvršnu. Kod Loka postoji određena hijerarhija, pa je zakonodavna vlast iznad izvršne (tj. ona je vrhovna), koja je samo njen instrument.
Zakonodavnu vlast ima svaki pojedinac da bi radio ono što smatra dobrim za svoj i za tuđi opstanak. Izvršnu vlast ima svako u prirodnom stanju da bi kaznio kršenje prirodnih zakona. Izvršna snaga društva nastaje ujedinjenjem izvršnih snaga pojedinaca.
Izvršna građanska vlast više od zakonodavne označava razliku između prirodnog i političkog stanja ljudi; ona nije svodljiva na zakone i pokazuje njihovu nedovoljnost. Izvršna vlast je otelotvorenje razlike između države i građanskog društva. Ona predstavlja pojedince u njihovom političkom stanju - tj. "veličinu nacije", u odnosu na zakonodavnu koja predstavlja "interese društva".
Rasprave u zakonodavnom telu pokazuju razlike u društvu, ali se tu (u parlamentu) istovremeno mišljenja pročišćavaju i grupišu u veće pravce, gde se najčešće u obzir uzima zajednički interes. Tako odluka većine, ne samo preko sprazuma nego i stvarno, postaje odluka svih.
Savremena raspodela ingerencija vlasti prouzrokuje situaciju da se većanje zakonodavne vlasti završava jedino donošenjem zakona, ali ne i akcijama. Akcija se prepušta izvršnoj vlasti, pa zato većanje zakonodavne vlasti uvek biva nedorečeno, tj. nedovršeno. Jedinstvo donošenja odluke i akcije ne može se nalaziti u zakonodavnom telu, već se stvara samo saradnjom zakonodavne i izvršne vlasti.
Politički liberalizam se i istorijski i suštinski zasniva na ideji predstavljanja - ZASTUPNIŠTVU.

***
U Srbiji se danas svi ponašaju kao da je i dalje stanje "prirodno" - svi se boje gladi. A elita se baš trudi da ga pokaže kao "političko". Stvarno se trudi, pa su uspeli tako i da spoje dva Lokova rivaliteta u jedan: "DA IMAM, DA IMAM JOŠ VIŠE I VIŠE".
Para se na paru lepi?
Maska moraliteta sigurnosti se i dalje besomučno potura kao glavni povod za zatiranje/satiranje moraliteta prvenstva, progresa, avangarde, prosvetiteljstva. I pojedinaca koji se na to usude. Neprilagođenih, neprilagodljivih sveopštem palanačkom duhu koji vlada već decenijama. Neki bi rekli i vekovima.
U Negotinu su danas, zbog "preteranog zastupništva zastupnika" na snazi privremene mere. Spojeni su zakonodavna (Skupština opštine) i izvršna (Opštinsko veće) vlast u jedno - u Organ. I učinjen dodatni korak unazad - do Suverena, Levijatana Negotinskog. Pitanje je da li to onaj najeksponiraniji ili onaj što to nije. Dvoglava neka aždaha, šta li je već, samo što ona druga glava, rusa, povremeno proviri iza ramena, da šapne nešto.
Ili potpali vatru.
Sreća naša što u rukama nemaju i onu treću, Lokovu vlast - federativnu (vojnu).
Negotinski Domaćini i Domaćice jesu čuli (svako u sopstvenoj varijanti obrazovanja) za Džona Loka. Neko u redovnoj, neko u partijskoj školi. Neko je bežao sa časova.
Uglavnom niko nije ništa naučio.
Vidi se.
Upamtili su samo onaj deo o parama.
A da naša, narodna "VLAST" koristi pravo da zahteva poslušnost, dok sa druge strane na sve načine izvrdava obavezu da poštuje zakone koje sama donosi, to svi odavno znamo. I živimo.
Nije mi jasno zašto u tome još i uživamo.

Linkovi za ovaj čas:

John Locke - Wiki
Џон Лок - Википедија
Free EBooks - John Locke (doc, pdf, engleski)
Project Gutenberg - Two Treatises Of Government (1690) (html, engleski)

24 comments:

Anonymous said...

Mnogo mi se svidja samo nastavi, ti si najbolji.STRAHINJA

LALE said...

c c c

Milos S. said...

Ne znam Lale , ali izgleda da zaista uzivamo, jer kako mi se cini daj narodu hleba i igara vise ne vazi, sad se kaze daj narodu politike i politike!!!
Nesto je malo komentara kod tebe na blogu, vidim da je sve vise i vise na blogu PNTK, sve sama politicka prepucavanja i vredjanja.
Izbori se priblizavaju i to je zasad najinteresantnije.
A sto nema Otiska nedelje?

LALE said...

Zar su sva ta vređanja i prepucavanja potrebna i na ovom mestu?
Ima ovde komentara, pa i nekih koji se mogu okarakterisati kao najobičnije bljuvotine na moj (i još ponečiji) lični račun, život. Zašto bi to neko čitao? Ti, što to pišu neka objavljuju tamo gde se okupljaju oni koji se time hrane. Pa im vi posle recite šta o njima mislite - na izborima.
Komentara je manje (pored administriranja) jer su našli novo uhlebljenje oni koji istresaju frustracije na ovakvim mestima. Zar će ti i takvi da komentarišu Adgara Alana Poa ili Džona Loka? Makijavelija? Uporednu religiju ili Mirka Đorđevića? Korektivno silovanje južnoafričko, ili masovna ubistva delfina u Japanu nizašta?
Prvi ovogodišnji sneg?
Da shvate pravu suštinu teksta o puževima ili razumu i osećajnosti?
Da ne rade više to što i dalje rade.
Ma, ne verujem da ne razumeju.
Ne žele da prestanu.
Ovde je ipak Građanski Krug, prostor jedne NVO koja nema nameru da učestvuje ni na kakvim izborima, niti da ikome drži stranu, dokle god budu bili ovakvi kakvi su. Skoro pa isti.
Ali nećemo ni da ćutimo, to smo dokazivali svih ovih godinu i po dana dok se lokalna vlast nije "promenila". Zar je sada potrebno išta više komentarisati? Gledajte ih samo šta rade jedni drugima, bez skrupula, dokaza, samilosti (a svi se kite krstovima, ne razumeju da je to Raspeće - i Martin Luter i Sveti Sava se zbog njih "obrću u grobu").
Otiska nedelje nema jer sam van stroja, svoje kretanje van stana sveo sam striktno do Doma zdravlja i nazad - eto, danas sam prvi put u zadnje dve nedelje čak izašao negde da popijem kafu i vidim meni veoma drage ljude, popričam sa njima o svemu, ali bašbašbaš o svemu osim o onome što ovi naši lokalni konji zovu "politikom".
Iskreno rečeno, osim onih samohvala Organa na opštinskom sajtu i bespoštedne paljbe po njima na blogu PNTK ja i nemam drugih informacija o tome šta se dešava u gradu. Čujem svašta, ali to nisu informacije, što bih vas pa time opterećivao.
Mislim da oni koji su i dalje ovde, čitaju, ne moraju uvek i da komentarišu, zaslužuju mnogo bolje i više od prepucavanja i vređanja. GK možda izgleda kao "malo zatvoren krug", grupa ljudi, ali čini mi se da nije samo do nas.
I ovi tekstovi (Ogledi) koji su objavljivani poslednje dve nedelje, bili su već od ranije pripremljeni i čekaju svoj datum, dok Skala neumorno radi svoj Artterorizam i ne posustaje. U stvari, voleo bih da se više vas ovde uključi i piše sopstvene rubrike. Ništa ne košta, a tera đavle.
Miloše, zar ti ne liči sve ovo što se u poslednje vreme dešava na jedan veliki Otisak?
Tek je počelo, izbori još uvek nisu raspisani. A šta će tek onda biti - God save as all, ako nam uopšte ima spasa posle svega.

I dalje verujem da ima, ali ne sa ovakvima. Džon Lok je to lepo napisao, pre više od tri veka:
Moć je u vama.

Peščanik said...

Postoje ljudi koji znaju da je tisina ozbiljna opasnost po masu jer tu nastaju trenuci razmisljanja, koji jelte ne odgovaraju. Vise im odgovaraju postavljene granice, ogranicenost i glupe predrasude(vredjanje, trac,mutivode)..ma samo da je glasno, dok oni uzivaju sva prava. Sa druge strane masa ljudi ne postavlja osnovno pitanje: Zasto je tvoj zivot u prednosti na moj zivot? Tada mogu shvatiti da je moc u njima samima.

Ne znam, mozda vise vole da njihov zivot bude u tudjim rukama, drugi da im ga kroji..i odredjuje smernice.....da se ne bore za svoja prava, prava svojih bliznjih, prava svojih prijatelja, vec vole"mocnicima" da "idu na ruku".Da se klanjaju.
Glupo do bola.

Anonymous said...

Citat iz dopisa predsednika privremnog organa: Pozivamo sve javne ustanove, društva, udruženja i organizacije koje se finansiraju iz sredstava budžeta ( trajno ili povremeno) da obave potrebne aktivnosti i u svojoj režiji opreme jednog Deda Mraza sa prilogom od 5kg bombona i istog na dan 31.12.2009. godine u 22.30 sati upute na skup "Sto Deda Mrazeva1 u glavni hol Doma kulture " Stevan Mokranjac" u cilju njihovog organizovanog nastupa na centralnom gradskom trgu.
Kraj citata. Treba li jos ili je dovoljno gluposti?

LALE said...

Stvarno ... baš se pitam ko li će da bude Deda Mraz iz Komunala i kake će bombone pa on da deli ...

Peščanik said...

:-))))))

Anonymous said...

Pa shodno situaciji, delice sisarke, ko...? pa Al-Kaida, zna se !!!

LALE said...

Siki bin-Mirović da bude Deda Mraz? Može. Ja ću onda da budem Satan Claus. I prihvatam samo ženske irvas(ic)e.
Neki će tek da se čude šta će od mene da dobiju. Za plokon.

b o n ž i t u

Nitogen said...

Kad smo već kod Deda Mraza,pozovite Čedu Kazimira i Deska :)

LALE said...

Bre ljudi, meni je stanje isto a svakog dana se osećam sve bolje. Vidim, polako se i vi vraćate ovde sa svojim nemilosrdnim komentarima, punim onog pravog i poznatog stila, a ne bljutavog divljaštva.
The Gang will ride again, very very soon. To the last of them, not us.

Milos S. said...

Pa Sikja sam predlozio zbog vanjskih slicnosti sa doticnom imaginarnom personom, a Č(D)eda Kazimir koliko ja znam uvek je obrijan do mm ispod kože, a da je beo beo je... Deska ne znam ponajbolje!
***
Slusaj, naviko sam na ove ovde komentare, nekako su mi za net ili blog najprikladniji. A oni hvalospevi i Ane Karenjine, na komsijskim blozima, su brate, haos!
Lale daj tu Blogosferu da se malo unaprede ljudi, jer je citalaca sve vise!

Anonymous said...

IZABRAN DEDA MRAZ KOMUNALA


Na sastanku koji je bio polu tajna ,jednoglasno izabran deda mraz .Ima veliku glavu i brkove,a crven je od kako zna za sebe.Sta mislite kako se zove.

LALE said...

Ž?

MarkoNitogeИ said...

19-ti D. Idemo u N. Pozdrav od M.!

rečanac said...

Je bre Lale kuje taj Bin-Laden kod teb u firme.Jel to ona iz cvečaru.Sas zdravlje od rečanaca

Vasič Dimitrije said...

Vodi kuči tog Strahinju ako ti se mnogo svidja pa se tamo natežite.

LALE said...

za "VasiČ Dimitrija"

Da li ima još neka budala koja veruje da je onaj komentar napisao zaista Strahinja?
Taj bez naočara ne vidi ni slona pred nosem, a gde još da kucka po internetu. To je napisao neko ko ga MNOOOGO voli - pa ko se upeca na tu foru, upecao se.

Anonymous said...

A ko se upecao?

Anonymous said...

Nadam se da je velika većina pažljivo slušala Govor predsednikov na svečanosti fudbalskog kluba kluba Hajduk Veljko. ne može se to slušati, morate se smejati ludački, ali najgore naiđe posle tog smeha. Zapitate se da li je ovo normalno, da li i ja živim u ovom gradu? Odgovor nema , uzese nam energiju 97. nesebično je poklonismo 2000. i 2003. marta meseca ubaciše nas u lavirint.

LALE said...

Ko se sam prepozna.

LALE said...

Da, sve je počelo 12. marta 2003 ...
Kad bi se zezali. Tada je sve okončano. Zato je danas ovako - jedan ogroman, dugački 13. mart.
Kada već nismo hteli 6. oktobar.
Jebala nas demokratija.
Ovakva.

Anonymous said...

Ma da taj Stahinja nezna ni komp da uključi. Zna da ga upali ali sa šibicom.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...